בעלי קרגל מחלצים את הציבור בפרמייה של 28%

כלל תעשיות תצטרף לסי.אי קרטון בהגשת הצעת הרכש

בעלת השליטה בקרגל מאז מאי 2004, חברת סי.אי. קרטון, הודיעה היום כי בכוונתה לצאת בהצעת רכש מלאה למניות הציבור בחברה. זאת, ערב מחיקתה הכפויה של קרגל מהמסחר מחר - בשל אחזקות ציבור של פחות מ-7.5% בהון.

מחיר ההצעה 5.34 שקל למניה, גבוה ב-28% ממחיר השוק (ונמוך ב-20% מהמחיר בו רכשה סי.אי. קרטון את השליטה בחברה מידי אורי מנשה). למעשה, מחלצת בעלת השליטה את בעלי המניות בקרגל מקרב הציבור, שנתקעו עם נכס שעמד לאבד את סחירותו.

סי.אי. קרטון מחזיקה 67.4% ממניות קרגל (כולל אופציה שמומשה לרכישת מניות חברת ההשקעות ישאל של אהרון דוברת בקרגל). כלל תעשיות , המחזיקה ב-27% ממניות קרגל נענתה לבקשתה של סי.אי. קרטון והסכימה להשתתף עימה כקונה בהצעת הרכש.

לנוכח הוראת חוק החברות האוסרת על ביצוע הצעת רכש מלאה על ידי מי שמחזיקים יחד בלמעלה מ-90% מההון המונפק של חברה, תפעל סי.אי. קרטון למכור לצד ג' מניות המהוות 4.8% מההון של קרגל, ערב הגשת ההצעה, במחיר של 5.27 שקל למניה וזאת עד סוף השבוע.

לאחר המכירה יחזיקו סי.אי. קרטון וכלל ביחד 89.9% מההון בקרגל. הגוף הרוכש, יוכל להענות להצעת הרכש, שעדיין טעונה קבלת אישור הבורסה וניירות ערך.

קרגל, שנסחרה עד לפרסום הדיווח הבוקר בשווי של 80 מיליון שקל, עוסקת בתכנון, ייצור ושיווק של לוחות ואריזות מקרטון גלי וכן משטחי עץ. מוצרי החברה, המיועדים לשוק המקומי, משמשים לאריזה והובלה של תוצרת חקלאית, מוצרי מזון ומוצרי תעשייה.

במהלך הרבעון השני של 2004, בעקבות העברת השליטה בחברה גיבשה ההנהלה החדשה, בראשות המנכ"ל גבי נגר והיו"ר ניר דור (מקבוצת בעלי סי.אי. קרטון) תוכנית ארגון מחדש, שבמרכזה ייעול ושיפור בעקבות מימוש התוכנית, שכללה פיטורי עובדים, רשמה קרגל הוצאות חד-פעמיות בהיקף של 7.4 מיליון שקל.

גם כך שופרו תוצאות החברה בחודשים ינואר-ספטמבר 2004: המכירות עלו ב-13.5% ל-233.4 מיליון שקל, הרווח הגולמי היווה 14.8% מהמחזור, לעומת 12% בתקופה המקבילה, וגם שולי הרווח התפעולי שופרו ללא היכר - 5.2% מהמכירות לעומת 0.9% בלבד בינואר-ספטמבר 2003. בשורה התחתונה רשמה קרגל רווח נקי של 4.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה החולפת, לעומת הפסד דומה בתקופה המקבילה.

קרגל דיווחה, כי השיפור בתוצאותיה העסקיות, למרות ההפרשה לתוכנית הארגון מחדש, הושפע מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ובמחירי המכירה שלה, כמו גם מירידה חדה בהוצאות המימון עקב הירידה בשער הריבית וקיטון בהתחייבויות לבנקים. כתוצאה מתיקון חקיקה שהתקבל בכנסת בעניין שינויים בשיעור מס חברות, רשמה קרגל הכנסה חד-פעמית של 4.2 מיליון שקל.

בעלי המניות בסי.אי קרטון, כוללים, מלבד דור (לשעבר מנכ"ל מי עדן) ונגר (לשעבר המשנה למנכ"ל קרגל ולאחר מכן מנכ"ל החברה המתחרה בסט קרטון) גם את עמיחי בלנדר, עמירם ויהושע לוינברג (ממייסדי גילת) ומנחם רפאל. בספטמבר 2004 אישרה האסיפה הכללית של קרגל את תנאי העסקתם של דור ונגר, המספקים לחברה שירותי ייעוץ וניהול, בהתאמה, תמורת 50 אלף שקל בחודש כ"א ומענק מהרווח שיכול להגיע עד 1.25 מיליון שקל בגין שנת 2004 כ"א (עבור חצי שנה של העסקה בלבד).

צרו איתנו קשר *5988