בית גיבור בת"א יוסב ממשרדים למגורים

לבניין המשרדים בית גיבור בן ה-17 קומות, ברח' קויפמן 6 במנשיה, ת"א, התווסף שימוש למגורים. הוועדה המקומית ת"א, במסגרת מדיניותה לעודד שימוש של מגורים במנשיה ונווה צדק שבדרום ת"א, אישרה תוספת מגורים לרשימת השימושים הקיימים במגרש ע"פ התב"ע, והסבה הדרגתית של קומות המשרדים למגורים. שטח הבניין הוא 14,560 מ"ר.

עוד קבעה הוועדה, כי תנאי להוצאת היתר בנייה ליח"ד ליותר מ-11 קומות מתוך ה-17, יהיה שינוי שימושי המסחר שבקומות התחתונות לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבניין ובסביבה: מרכול, שירותים אישיים או שירותים בעלי אופי ציבורי. כמו כן תהיה הפרדה פיזית בין המעליות למגורים ולמשרדים.

בתוך כך, אישרה הוועדה המקומית את תוכנית הבינוי בגבעת אנדרומדה ביפו. התוכנית כוללת 270 יח"ד בשטח כולל של 33,600 מ"ר, וכן 700 מ"ר של מועדון בריאות. במסגרת האישור הועתק מיקום מבנה למגורים והוצמד למבנה אחר.