ביהמ"ש בביקורת חריפה על הראל: לא ניתן לגרוע בהינף קולמוס מזכויות מהותיות של מבוטח

הראל ביטלה פוליסות ביטוח שלא כדין - וכעת חויבה לשלם 4.8 מיליון שקל לאשת מבוטח שהתאבד

ביקורת חריפה נמתחה על התנהגותה של חברת הביטוח הראל כלפי אלמנתו של מבוטח שהתאבד, בפסיקה שנתן בשבוע שעבר רשם בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שמואל ברוך.

ברוך דחה את בקשתה של הראל למתן רשות להתגונן וחייב אותה לשלם ליוספה סגל, אלמנתו של זהר סגל שהתאבד באוגוסט 2002, סכום של 4.77 מיליון שקל כתגמולי פוליסות ביטוח חיים, ובנוסף הוצאות בסך 40 אלף שקל.

ברוך כתב, כי "על חברת ביטוח הבוחרת לנקוט במהלך שיביא בסיומו לביטול חוזה ביטוח לפעול על-פי הוראות החוק, ככתבן וכלשונן, שאם לא כן תצא וידיה על ראשה. החוק קובע פרוצדורה ברורה לביטול פוליסה, וזאת לא קוימה. לא ניתן לגרוע בהינף קולמוס מזכויות מהותיות של המבוטח".

על-פי העובדות שאינן נתונות במחלוקת, זהר סגל היה מבוטח בהראל בשלוש פוליסות ביטוח חיים שונות שהונפקו בשנים 1988-1998.

בשנת 2001 לא שולמו הפרמיות במשך תקופה ארוכה, ובעקבות זאת נשלחו לו הודעות על סילוק הפוליסה עקב אי-תשלום. שישה ימים לאחר ההודעה על סילוק הפוליסה נפגש סגל עם נציגי הראל, ושילם את הפרמיות שבפיגור.

לטענת הראל, באמצעות עו"ד צבי יעקובוביץ, מדובר בביטול פוליסה וחידושה לאחר מכן. מאחר שהחידוש אירע בדצמבר 2001, והמבוטח התאבד באוגוסט 2002, לא עברה שנה מיום כניסת הביטוח לתוקף ולכן פטורה החברה מתשלום סכום הביטוח, על-פי חוק חוזה ביטוח.

הראל גם השתהתה במשך שנתיים בתשלום הסכומים שאינם שנויים במחלוקת לאלמנה, בסך 100 אלף שקל.

בא כוחה של יוספה סגל, עו"ד אלון פלס, טען, כי הפוליסות מעולם לא בוטלו ולכן לא מדובר בפוליסה חדשה אלא בהמשך פוליסה קיימת. לדבריו, הראל לא פעלה על-פי החוק בהליך שיזמה לסילוק הפוליסה, והודעות על סילוק פוליסות כלל אינן מהוות חלק מן התנאים שנקבעו בחוק לבטל פוליסות.

לדברי ברוך, "גדר המחלוקת הינו בשאלה, האם בוטלו פוליסות הביטוח ואם כן, האם היה הביטול כדין? התשובה על שתי השאלות הינה בשלילה".

עוד קבע ברוך, כי "אי-תשלום הפרמיה אינו שולל את תוקף הפוליסה, גם אם נאמר למנוח על הפיגור בתשלומים. אמנם אי-תשלום הפרמיה מקנה למבטחת זכות לבטל את הפוליסה, אולם זאת על-ידי מתן הודעה מוקדמת של 21 יום על כך למבוטח, ולאחר דרישה קודמת לתשלום החוב.התנאים הם פשוטים למדי, אך הראל לא פעלה על-פיהם".

(ת.א 1906/03)

צרו איתנו קשר *5988