מסוף מטענים שני יופעל בנתב"ג החל באפריל 2002 - בעקבות הסכמת ממ"ן

ממ"ן לא תוכל להשתתף במיכרז המפעיל השני * רש"ת: התחרות תוריד המחירים לצרכן

חברת ממ"ן, המפעילה כיום בלעדית את מסוף המטענים בשדה התעופה בן-גוריון, הסכימה להכנסת מפעיל מסוף מטענים נוסף בשדה, לאחר חילוקי דיעות שנמשכו עם משרד התחבורה, האוצר ורשות שדות התעופה. בהסכם שנחתם בין הגופים אמש (ד') נקבע, כי מסוף המטענים השני יופעל החל ב-1 באפריל 2002.

בהסכם, הטעון את אישור הממשלה ומועצת המנהלים של ממ"ן, נקבע, כי יתוקן חוזה ההרשאה שבין החברה לרשות שדות התעופה, שמכוחו היא מנהלת את מסוף המטענים בנתב"ג. תקופת ההרשאה של החברה להפעלת המסוף, שנועדה להסתיים ב-31 במארס 2007, תוארך בתקופה נוספת בת 15-7 שנה, ככל הנראה עד לשנת 2022. התקופה מותנית במועד תחילת פעילות המסוף המטענים הנוסף. ממ"ן ובעלי המניות העיקריים בה לא יוכלו להשתתף במיכרז המפעיל השני.

בחוזה ההרשאה המתוקן ייקבעו התשלומים שאותם תשלם ממ"ן לרשות במשך כל תקופת הרשאה, ובכך נפתרה המחלוקת בין החברה לרשות בדבר המנגנון הטבוע בחוזה. כמו כן, ייקבע מנגנון לפיו יועמדו לרשות החברה שטחים נוספים, שלהם תזדקק לצורך מתן השירות ממסוף המטענים שבניהולה.

ממ"ן דרשה לקבוע, כי ימותנו ההפחתות והשינויים האחרים בתעריפים שהיא גובה, אותם קבעה הממשלה בצו פיקוח על מחירי המצרכים והשירותים בנתב"ג. הם היו אמורים להתבצע במספר שלבים בין פברואר השנה לאוגוסט 2001, ועתה יבוצעו מרבית ההפחתות רק ב-1 באפריל 2002.

לאחר אישור ההסכם ע"י כל הגופים המעורבים בו, יפנו הצדדים לבג"ץ, בבקשה לדחיית העתירה שהגישה ממ"ן שהתנגדה לצו הפיקוח על מחיריה.

דמי השימוש שתשלם ממ"ן עבור השטחים בהם היא משתמשת כיום יישארו בשיעור הנוכחי, עד לתום תקופת ההרשאה המחודשת (2022), כשהם צמודים למדד. רש"ת התחייבה, כי תנאי המיכרז העתידי לא יפלו לרעה את ממ"ן. משרדי הממשלה הסכימו על ביטול הפיקוח על התעריפים בשנת 2007.

מרשות שדות התעופה נמסר, כי המיכרז להפעלת המפעיל הנוסף יפורסם לקראת סוף השנה, על מנת שייכנס לפעולה החל מסוף מארס 2002. לאחר הכנסת המפעיל, מסרה הרשות, היא תהיה רשאית לפרסם מיכרזים למפעילים נוספים. מנכ"ל רש"ת, אבי קוסטליץ, מסר כי התחרות תגביר את רמת השירות במסוף המטענים ותפחית את המחירים לצרכן.

מנכ"ל ממ"ן, יוסי נובק, מסר ל"גלובס", כי הסכמת החברה להכנסת המפעיל השני היא הרע במיעוטו, וכי בעיותיה של החברה לא נפתרו אלא רק החלו. "ההסכם מקדים את כניסת המפעיל השני, וכנגד זה הוארכה תקופת הזיכיון שלנו ב-15 שנה. השיקול שהנחה אותנו היה לא להיגרר למאבק משפטי נגד המדינה, שאם היינו מפסידים בו היינו נפגעים קשות. יש לנו 3 שנים להיערכות והתאמת העלויות למצב של תחרות".

לדבריו, התחום הראשי שיפצה את החברה על הפגיעה הוא הרחבת פעילותה בתחום הלוגיסטיקה. התחום, שהסתכם ב-1998 כ-70 מיליון דולר, יגדל השנה בכ-%20

צרו איתנו קשר *5988