בית הדין: טיפ שלקוח נותן ישירות למלצר אינו נחשב לשכר עבודה

פסה"ד ניתן בערעור שהגישה מפעילת מסעדת ניו יורק באילת, בה היה נהוג כי התמורה היחידה למלצרים היא סך כל סכומי הטיפ שהותירו לקוחות המסעדה

בית הדין הארצי לעבודה: טיפ שניתן על ידי לקוח ישירות למלצר אינו נחשב לשכר עבודה. בית הדין הארצי בפסק דין תקדימי קובע, כי תשר המשולם ישירות למלצרים אינו נחשב חלק משכרם אלא אם שולם למלצרים באמצעות פנקסי החשבונות של החברה המעסיקה.

השופטים סטיב אדלר, עמירם רבינוביץ ושמואל צור קבעו, כי טיפ אינו יכול לבוא בגדר שכר עבודה. מדובר בתשלום שניתן על ידי הלקוח ולא על ידי המעסיק. על פי שיטת תשלום זו, לא ניתן לפקח על תשלום שכר מינימום, דבר המשחרר את המעסיק מאחריותו לתשלום שכר מינימום.

"מדובר בשיטה המזמינה ניצול של המלצרים ולעיתים העדר תום לב של המעסיקים. מדובר בשיטה המזמינה אי תשלום ביטוח לאומי ופוגעת בגביית מס. זוהי שיטה המטעה את הלקוחות הסוברים לתומם, כי ייעודו של התשר שהותירו למלצר הוא תשר ולא סיוע למסעדה בתשלום השכר. בית הדין קובע בנוסף, כי אם הטיפ משולם דרך קופת המעסיק הוא ייחשב כשכר לצורך חוק שכר מינימום". נכון הדבר, לדברי בית הדין, גם כאשר הטיפים עוברים באמצעות קופת טיפים, וזאת בתנאי שהסכומים נרשמים בספרי החברה.

פסק הדין ניתן בערעור שהגישה חברת ד.ג.מ.ב אילת מסעדות, מפעילת מסעדת ניו יורק באילת. על פי הנוהג במסעדה, התמורה היחידה שקיבלו המלצרים היתה סך של כל סכומי הטיפ שהותירו להם באופן ישיר לקוחות המסעדה.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעת המלצרית ענבל מלכה, וחייב את המעסיק לשלם לה 12,000 שקל בגין הפרשי שכר מינימום ופיצויים בעת עזיבתה. בערעור התבררה השאלה - האם יש לראות בטיפ המשולם למלצרים על ידי לקוחות המסעדה כחלק משכר עבודתם - או שעל בעלי המסעדות לשלם את שכר המינימום, מבלי שום קשר לטיפ שקיבלו.

השופט צור כותב בפסק הדין, כי מעסיק חייב בתשלום שכר ואינו יכול להשתחרר מחובתו על ידי הסתמכות על תשלום תשר המשולם לעובד על ידי אחר. לדברי צור, תשלום שכר עבודה אינו דבר של מה בכך והוא חייב לענות על דרישות בסיסיות המתחייבות מהוראות החוק והנורמות מעצם קיומם של יחסי עובד-מעביד. כאמור בית הדין דחה את ערעור המעסיק וקבע, כי טיפ לא ייחשב כשכר עבודה אלא רק אם נרשם דרך קופת המעסיק.

בית הדין חייב את המעסיקה לשלם למלצרית ענבל מלכה הפרשי שכר בגובה 8,772 שקל, וקבע כי אין מקום להטיל על בעלי המסעדה פיצויי הלנת שכר. בנוסף חויבה חבר ד.נ.מ.ב. בהוצאות משפט בסך 4,500 שקל.

את ההסתדרות ייצגה עוה"ד דורית טנה פרצ'יק. את המלצרית ייצג עו"ד אגליק דן-אל. היועץ המשפטי שהתייצב להליך יוצג על ידי עוה"ד נורית אלשטיין. (עע 300113/98).

צרו איתנו קשר *5988