ביהמ"ש העליון קבע כללים לחיוב הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין

הדיון הגיע לעליון בעקבות ערעור סיעת ביאליק 10 על פס"ד המחוזי שלא הבחין בין הוצאות משפט לשכר טרחה

בית המשפט העליון קבע היום (ה') כללים אשר לפיהם יש לחייב הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בפסקי הדין השונים.

על-פי פסק הדין אשר ניתן על-ידי השופט אשר גרוניס, בהסכמת השופטים אליקים רובינשטיין ויהונתן עדיאל יש להבדיל באופן ברור בפסקי הדין בין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. עוד, יש להימנע מפסיקתו של סכום קצוב אחד הכולל בקרבו הן הוצאות משפט והן שכר טרחה ורצוי להימנע משימוש בביטוי "כולל" בהקשר זה.

השופט קובע עוד, כי אם יישמרו הכללים הללו אין כלל צורך לציין, כי לשכר הטרחה יתווסף מע"מ. מדובר בערעור שהגישה סיעת ביאליק 10 וגבי בן גלים נגד סיעת יש עתיד לביאליק, מועצת עיריית קריית ביאליק ואחרים על פסק דין ביהמ"ש המחוזי בחיפה.

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של המערערים - סיעת ביאליק 10 וחייב אותם לשאת בהוצאות משפט בסכום של 40 אלף שקל בתוספת מע"מ, לד"ר רפי ורטהיים וכן בהוצאות למועצת העירייה בסכום של 20 אלף שקל בתוספת מע"מ.

ביאליק 10 ערערה לביהמ"ש העליון נגד חיובה בהוצאות הללו. השופט גרוניס קובע בפסק הדין, כי הוא מסכים שהחיוב בהוצאות שהוטלו בבית המשפט המחוזי חורג מהרגיל.

בפסק הדין לא הבחין ביהמ"ש המחוזי בין הוצאות משפט לבין שכר טרחה ולכן טענו המערערים, כי לא היה מקום להורות להוסיף מע"מ על סכום ההוצאות.

השופט גרוניס אומר, כי התקנה המתייחסת לנשוא עושה שימוש בשלושה מונחים שונים: שכר טרחת עו"ד, הוצאות משפט והוצאות. הביטוי הוצאות כולל בקרבו את שני המונחים הראשונים, דהיינו שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט. בשל כך נגרמות תקלות.

הביטוי שכר טרחת עו"ד ברור. הביטוי הוצאות משפט כולל בחובו אגרות משפט שכר בטלה של עדים, שכר מומחים הוצאות נסיעה ועוד.

אם בית משפט לא פסק סכום קצוב של הוצאות משפט יש צורך לקבוע אותן ע"י המזכיר הראשי או להעביר את הנושא לטיפולו של הרשם.

עם זאת קובע השופט, כי מע"מ חל רק על שכר טרחה שנפסק ולא על הוצאות משפט. במידה וביהמ"ש קובע שלסכום שנפסק יתווסף מע"מ הרי שכוונתו היתה שאותו סכום מהווה שכר טרחה של עו"ד וזאת גם בשעה שביהמ"ש לא ציין עובדה זו.

בסופו של דבר קובע השופט כי ביהמ"ש המחוזי השתמש במונח הוצאות שכוונתו היתה לשכר טרחת עו"ד. לאור האמור החליט השופט לדחות את הערעור (ע.א 9535/04).