ערוץ המזרח התיכון: שידורינו בעברית - רק %47.9 מסך השידורים

הערוץ מתנגד להוראת מועצת הכבלים להסיר שידוריו ממצבת חברות הכבלים

ערוץ המזרח התיכון (ערוץ 24 בכבלים) טוען, כי היקף השידורים שלו בעברית (בדיבור, כתוביות או דיבוב) עומד על %47.9 מסך השידורים. סך זה נמוך מגבול ה-%50 שקבעה מועצת הכבלים והלוויין בעניין ערוצים הנקלטים מלוויין. לפיכך, טוען הערוץ, אין להגדירו כערוץ ששידוריו מיועדים בעיקר לישראל, על פי המבחנים שקבעה המועצה.

לטענת הערוץ, בבדיקה של היקף השידורים בערוץ בחודשים יולי-דצמבר 98' נמצא, כי בסך הכל שודרו 586 שעות, מתוכן 45 שעות בעברית, 13 שעות באנגלית עם תרגום בכתוביות לעברית, 40 שעות באנגלית עם דיבוב לעברית, 29 שעות שידור בידורי באנגלית עם תרגום בכתוביות לעברית וערבית, ו-154 שעות של שידורי הקניות (טי.וי שופ) באנגלית עם תרגום בכתוביות לעברית וערבית. בסך הכל, לטענת הערוץ, %47.9 מסך השידורים.

הערוץ מתנגד להסרת שידוריו ממצבת האפיקים של חברות הכבלים, כפי שהורתה מועצת הכבלים. לטענת הערוץ, החלטות המועצה, שאוסרות על חברות הכבלים להעביר את הערוץ המיועד לישראל, "נגועות באפלייה, שיקול זר וחוסר סבירות קיצוני". בכוונת נציגי הערוץ לעתור לבית המשפט לבחון את תוקף החלטות המועצה.

מועצת הכבלים והלוויין במשרד התקשורת קבעה בתחילת החודש, כי ערוץ לוויין שנקלט בארץ, ואשר %50 משידוריו נעשה בעברית (בכתוביות, דיבוב או דיבור), יוגדר כערוץ ששידוריו מיועדים בעיקרם לישראל. ככזה, אסורה בו פירסומת למוצרים ושירותים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל.

החלטת המועצה התקבלה בעקבות עתירה של זכייני ערוץ 2 לבג"ץ, נגד שידורי הפירסומת בערוץ המזרח התיכון. המועצה פירסמה את החלטתה עוד לפני הדיון המסכם בעתירה, והורתה לחברות הכבלים להימנע מלהעביר את הערוץ. חברות הכבלים פנו אל נציגי הערוץ בארץ, בבקשה לבדוק האם אכן הם נופלים בקטגוריה של ערוץ האסור בשידור לפי הגדרות המועצה.

במכתב ששלח השבוע היועץ המשפטי של הערוץ, עו"ד עמית שכטר, אל היועץ המשפטי של חברות הכבלים, עו"ד גדעון אביטל, טוען שכטר, כי בכוונת הערוץ לקיים את הוראות הדין בארץ, וכי הערוץ אינו ערוץ ששידוריו מיועדים בעיקרם לישראל על פי מבחני המועצה (%50 מהשידורים בעברית).

עוד טוען שכטר, כי החוק אוסר על חקיקה רטרואקטיבית, המתייחסת לשידורי הערוץ עד כה. לגבי העתיד, טוען שכטר, "בכוונת הערוץ לקיים באדיקות את הוראות החוק ואת כללי המועצה".

יצויין, כי במקביל הוגשה אתמול (ב') עתירה לבג"ץ מטעמו של נתנאל גל-ער, הרוכש זמן שידור לתשדירי מכירות בערוץ המזרח התיכון (טי.וי שופ). גל-ער עתר נגד מועצת הכבלים, חברת METV, חברות הכבלים וזכייני ערוץ 2, בדרישה שיימנעו מלשבש את שידורי המכירות בערוץ

צרו איתנו קשר *5988