פולמן - האחראית העיקרית לאסון הארובה; חברת החשמל וסולל בונה נכשלו בפיקוח

פולמן לא הציגה כל ראיה לכך שביצעה פעולות הנמכה דומות בעבר; ייתכן שפיקוח מתאים היה מונע את האסון

ועדת החקירה שבדקה את אסון הארובה בתחנת הכוח באשקלון, שהתרחש בחודש מאי שעבר, מטילה את האחריות למותם של 9 העובדים שנהרגו באסון, על החברה האמריקנית פולמן, שבנתה את הארובה עבור חברת החשמל. הוועדה הגישה היום (ג') את מסקנותיה לשר העבודה והרווחה, אלי ישי.

הוועדה קובעת, כי לחברה האמריקנית אחריות עודפת וישירה למחדל, ולכשל הבטיחותי החמור שהביא לאסון העבודה הכבד ביותר בתולדות המדינה. מימצאי הוועדה הועברו לפרקליטות ולמשטרה, שאמורים להחליט האם ובאילו צעדים לנקוט כנגד האחראים למחדל.

הוועדה קובעת עוד, כי גם לחברת החשמל ולסולל בונה אחריות עקיפה למחדל. היא מדגישה, כי שתי החברות לא עשו די כדי למנוע את הכשל הבטיחותי.

"שתי החברות, בהיותן בעלות ניסיון בבניית ארובות, לא עשו דיין כדי לוודא שהמשטח תוכנן ונבנה כראוי. שתי החברות לא עשו כדי ללמוד את הוראות העבודה ואת דרישות הבטיחות, ובפועל הסתמכו לחלוטין על צוות פולמן ולא הפעילו שיקול דעת עצמאי", נאמר בדו"ח.

הוועדה קובעת חד-משמעית, כי ייתכן שמעורבות מצידן של חברת החשמל וסולל בונה, היתה מביאה לתשומת לב את החריגות מהתוכנית המקורית, ולזיהוי מוקדם של נקודות התורפה, ובכך היתה התאונה נמנעת.

ב-8 במאי אשתקד התמוטט משטח העבודה בארובה הנבנית בתחנת הכוח באשקלון, בעת שהארובה הגיעה לשיא גובהה. 9 עובדים רומנים נפלו לתהום מגובה של 250 מטר ונהרגו.

יו"ר ועדת החקירה היה מפקח עבודה ראשי, פטר מגנוז, והיא כללה מהנדסים ומומחים בבנייה אזרחית. בשל קשיי הגישה והפירוק של מתקני הארובה, נגרמו עיכובים ממושכים בתהליכי הבדיקה.

הוועדה קובעת, כי למרות נסיונה הרב של פולמן בבניית ארובות בעולם נמצאו בפעולותיה בארץ ליקויים חמורים רבים. החברה הרכיבה ובנתה מיתקן להנמכת משטח עבודה, אך אותו מתקן לא היה מסוגל לשאת בעומסים שהופעלו עליו ולכן התמוטט. הוועדה מציינת, שפולמן מסרה לחברת החשמל תוכניות של המיתקן, בידיעה מראש שאין בכוונתה לבצע אותן בהתאם.

בבדיקות שנעשו במהלך החקירה נמצא ליקוי באחד מגלגלות ההרמה של המיתקן. במשטח העבודה גם בוצעו שינויים לעומת התוכניות, ובכך נבנה המיתקן בצורה לא בטוחה ועם מקדמי ביטחון נמוכים במידה ניכרת מהדרוש בתקנים. עיקר הבעיה נובעת מהחלפתם של 8 כבלים, שהיו אמורים להיות בקוטר של 28.6 מ"מ, ב-7 כבלים בעלי קוטר של 12.7 מ"מ ואחד בקוטר של 9.5 מ"מ בלבד.

חברת פולמן טענה, כי פעולת ההנמכה היתה פעולה שיגרתית בבניית ארובה מהסוג הנבנה באשקלון. ואולם הוועדה קובעת, כי החברה לא הציגה בפניה שום הוכחה שהדבר בוצע בעבר, והיא גם לא הציגה חישוב, תכנון או הוראות כלשהם לפעולה זו.

עוד נקבע, כי לא היו בקרה ופיקוח נאותים על ביצוע העבודה מטעם הנהלת פולמן, הן מטעם ההנהלה המקומית והן מטעם ההנהלה בארה"ב כהוכחה לכך מביאה הוועדה מספר דוגמאות, ובהן: אי הרכבת ברגים בהתקן חיבור קורות העץ; אל הטבעת הפנימית הותקן כבל אחד חריג ודק יותר מתוך שמונת הכבלים, וכבלים הוחלפו שלא בהתאם לתוכנית; העובדים שהיו על המשטח לא היו מצויידים בעת התאונה בחגורות או בריתמות בטיחות למניעת נפילה.

עוד קובעת הוועדה, כי פעולת ההנמכה כפי שבוצעה, כאשר המשטח מנותק מהסמך שלו בתפנית ההיקפית, היתה מסוכנת ביותר, מאחר שהמבנה של המשטח בלתי יציב לפעולה מסוג זה. עם זאת אומרת הוועדה, כי טעויות אנוש הן שגרמו ישירות לאסון.

אין ספק, אומרת הוועדה, שאילו המשטח היה מתוכנן לשלב ההנמכה ועבודת ההנמכה היתה מתוכננת היטב, כפי שנעשה במידה מסויימת לגבי המשטח לצורך הקמת הארובה, ואילו היה פיקוח הדוק על הביצוע לפי נהלים כתובים ומוגדרים - ניתן היה למנוע את התאונה. חברת פולמן נושאת באחריות העיקרית להעדר התכנון, להעדר הוראות הביצוע וחוסר הפיקוח על בניית המשטח ועל תהליך ההנמכה.

בדו"ח נאמר, כי מפקחים מטעם חברת החשמל פיקחו 24 שעות ביממה על עבודות חברת פולמן. לדעת הוועדה, על חברת החשמל היה לוודא את התאמת נהלי הבטיחות של פולמן לתנאי הארץ ולחוקי המדינה.

הוועדה מגלה, כי לפיו חברת החשמל התקשרה עם פולמן למרות שהיא אינה בעלת הסמכה לפי תקן 9001-ISO, וזאת בניגוד להמלצת ועדת המיכרזים של חברת החשמל. הסמכה כזו היתה מחייבת את פולמן לבצע כל פעולה אך ורק לפי הוראות בכתב המלוות את תהליך הבדיקה, האישור והדיווח.

עוד מגלה הוועדה, כי מהנדס תיכנון בכיר ומנוסה בחברת החשמל, שהתחייב בכתב ברישיון הבנייה לבצע פיקוח עליון, לא ביקר באתר אפילו פעם אחת.

עוד קובע הדו"ח, כי חברת החשמל חייבה את פולמן להעסיק את סולל בונה כקבלן משנה, בגלל נסיונה בהקמת ארובה דומה בחדרה, "אולם לא הבטיחה שסולל בונה אמנם תעסיק באתר צוות מנוסה. בפועל, לכל עובדי סולל בונה הבכירים שעסקו בפרוייקט זה, לא היה קשר עם בניית הארובה בחדרה".

עוד קובעת הוועדה, כי צוות הפיקוח המקצועי של מהנדסי וטכנאי חברת החשמל המנוסים שליווה את הפרוייקט מסביב לשעון, לא התעניין כלל בתוכניות המיתקן של פולמן ובאופן ביצועו, למרות שעובדיו היו על המשטח באופן רצוף.

לגבי סולל בונה, קובעת הוועדה, כי החברה לא דאגה כראוי לבטיחות עובדיה, לא העסיקה בפרוייקט צוות בעל ניסיון בבניית ארובות, ולא התעניינה כלל בתוכניות המתקן של פולמן ובאופן ביצוען

צרו איתנו קשר *5988