איזי כהן: קיים יסוד סביר להניח כי החברה תידרש לכלול דיווח להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי"

כך בתצהיר מנכ"ל החברה שצירפה לאחר נעילת המסחר להודעתה משעות הצהריים ■ "בהיעדר הסדר, נחרץ דינה של החברה להתדרדר לכדי חדלות פירעון" ■ "אין מדובר במקרה גבולי; סכנה ממשית מרחפת כעת מעל החברה"

אפריקה ישראל ומחזיקי אג"ח ט' הולכים לסיבוב נוסף בעימות ביניהם. לאחר שמחזיקי אג"ח ט' הגישו בקשה לורדה אלשיך, שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, לזמן את בעל השליטה לב לבייב למתן עדות בנוגע להסדר החוב של אפריקה עם נושיה, החברה מגיבה היום לטענות שהועלו על ידי אג"ח ט' ומבהירה באותיות קידוש לבנה: אם לא יהיה הסדר - נפשוט את הרגל. יתרה מזאת - החברה מזהירה כי ישנו סיכוי רב שהיא תכלול הערת "עסק חי" בדו"חות הכספיים שלה לרבעון השלישי, אותם היא תפרסם בסוף החודש. .

אפריקה ישראל דוחה את טענות מחזיקי אג"ח ט' ודורשת לקיים אסיפה אחת של כל מחזיקי סדרות האג"ח כדי לאשר את הסדר החוב, ללא העדפת נושים. כזכור, אפריקה לא שילמה ב-10 בנובמבר את 550 מיליון השקלים שהייתה אמורה להעביר למחזיקי אג"ח ט', בטענה של העדפת נושים. החברה שילמה למחזיקי אג"ח ט' רק את תשלום הריבית, ללא הקרן.

החברה מתייחסת בביטול להצהרות שפיזרו מחזיקי אג"ח ט' לפיהן אפריקה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה באמצעות מימושי נכסים, כך שההליכה הלסדר חוב אינה המוצא היחיד לפתרון בעיותיה של אפריקה. החברה מוסרת בתגובה לבית המשפט, כי "ייאמר באופן ברור, מפורש וחד משמעי: בהיעדר הסדר, נחרץ דינה של החברה להידרדר לכדי חדלות פירעון". אפריקה חוזרת על הצהרות שמסרה בעבר בנוגע להעדפת נושים במידה ותחזיר את החוב במלואו למחזיקי אג"ח ט', וכותבת בתשובתה לבית המשפט: "אין מקום למתן עדיפות כלשהי, או מעמד שונה, למחזיקי אגרות החוב מסדרה ט'".

בשוק ההון מתייחסים לדברים של אפריקה ברצינות רבה והמניה מחקה עלייה של כ-2% לפני הדיווח ועברה לירידות. אפריקה מדגישה בתשובתה לבית המשפט, כי אין שום ספק שהחברה תגיע לחדלות פירעון במידה ולא יושג הסדר חוב.

הערת עסק חי בדו"חות?

"בנסיבות העניין שלפנינו, אין מדובר במקרה גבולי כלל ועיקר", כותבת החברה בתשובתה. "אין ספק כי בעת הנוכחית מרחפת סכנה ממשית של חדלות פירעון מעל החברה, וללא שתגיע להסדר עם נושיה, לא תוכל היא לעמוד בפירעון חובותיה". בהמשך היא כותבת באופן ברור ומודגש, כי הדו"חות הכספיים שלה לרבעון השלישי עלולים לכלול הערת "עסק חי", קרי סבירות לפשיטת רגל של החברה (במידה והסדר החוב יטורפד).

החברה מדברת על "יסוד הסביר שיש להעריך, כי במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2009, אשר צפויים להיות מאושרים בסוף חודש זה, תידרש החברה לכלול דיווח בדבר הספקות המשמעותיים הקיימים להמשך קיומה של החברה 'כעסק חי'; זאת נוכח אי הודאות הגבוהה שקיימת במצב החברה ככל שהסדר החוב המוצע לא יושלם ונוכח העילה שקמה למחזיקי אגרות החוב של החברה מכל הסדרות, לדרוש את פירעונן המיידי".

אפריקה הגיבה גם בציניות להערכת השווי של גיזה זינגר אבן, אותה הציגו מחזיקי אג"ח ט', אשר טענה כי החברה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה ולכן ההליכה להסדר חוב אינה מוצדקת. לדברי החברה, "אין אנו נזקקים למידה גדושה של כושר אבחנה על מנת להיווכח כי המשך התנהלות החברה תוך פירעון קרן הנשייה לנושים הפיננסיים לפי מועדי פירעונם המקוריים, תוליד תגובת שרשרת הכרחית מצד נושים אחרים, אשר תהפוך את מלוא החוב הפיננסי, לחוב העומד לפירעון מיידי. הסכנה הטמונה בתגובה כזו היא - חדלות פירעון מיידית". בהמשך מזהירה אפריקה שוב מפני פשיטת רגל: "מדובר בחברה אשר המשך פעילותה כעסק חי נתון בסכנה ממשית".

למעשה, אפריקה מתייחסת בזלזול וביטול להערכה של גיזה, וטוענת כי ההערכה "מבוססת על שורה של הנחות שספק אם תתגשמנה, כאשר אין לצפות שהחברה תהמר על כספי המחזיקים ותכלכל צעדיה על פי הנחות ספקולטיביות אלו, כאשר די בעדכון חלק קטן מתוך הנחות אלו כדי להפריך את מסקנות חוות דעת גיזה". החברה גם מספקת דוגמאות ספציפיות לאותן "הנחות ספקולטיביות", למשל ההנחה שאפריקה נכסים תסכים למכור את כל נכסיה ותלך למהלך של "חיסול מרצון". אפריקה תוקפת את גיזה ואומרת כי היא לא לוקחת בחשבון גם את השלכות המס של מהלך "חיסול מרצון".

עקיצה לעבר אג"ח ט'

מחזיקי אג"ח ט' יצאו נגד מתווה ההסדר אליו הגיעה אפריקה עם המוסדיים בשלהי אוקטובר ומנסים להערים קשיים משפטיים על החברה. בשבוע שעבר הגישו מחזיקי אג"ח ט' בקשה לבית המשפט המחוזי בת"א לזמן את לבייב למתן עדות ונימקו זאת במילים הבאות: "ב-36 השעות האחרונות הגיעו לידיעת נציגות אג"ח ט' פרטי מידע חדשים, התומכים באופן ברור בטענת הנציגות כי המוטיבציה העיקרית שעמדה ועומדת מאחורי יוזמת החברה להציע למחזיקי האג"ח 'ארגון מחדש' של ההתחייבויות כלפיהם - נעוצה בראש ובראשונה באינטרסים של בעל השליטה ושל הבנקים, שהעמידו לו מימון באופן פרטי כנגד שיעבוד מניות השליטה בחברה".

אפריקה מכנה את גישתם של מחזיקי אג"ח ט' כגישה של "אני ואפסי עוד". לדברי החברה, מחזיקי אג"ח ט' חושבים רק על עצמם ומתעלמים ממחזיקי שאר סדרות האג"ח. "עמדה זו", כותבת אפריקה בהתייחסה לעמדתם של מחזיקי אג"ח ט', "שקולה לגישה לפיה 'כל עוד חובותיי שלי נפרעו, אדיש אני לגורלם של כל יתר הנושים ולסיכון המוטל על כתפיהם'".

אך אפריקה לא מסתפקת רק בתקיפת מחזיקי אג"ח ט', אלא מפרטת גם מדוע כדאי להם להשלים עם הסדר החוב. "אין המדובר במצב של 'הכל או כלום'", טוענת החברה, ומדגישה כי במסגרת ההסדר יקבלו מחזיקי אג"ח ט' מניות ואג"ח חדשות של אפריקה שוויין עשוי להגיע, לדבריה, ל-96% מערך הפארי של אג"ח ט' ושווי זה עשוי לעלות בעתיד אם מצב החברה ישתפר.

החברה מדגישה עוד, כי "הדעת אינה נותנת כי החברה והנהלתה יצאו למהלך כה דרמטי וטראומטי (ומונחים אלו אינם מושמעים לתפארת המליצה, אלא נקיטתם אף ממעיטה מעצמת הדברים), אשר יגבה מחיר, תדמיתי, כלכלי, ניהולי ותפקודי כה גבוה מן החברה, אלמלא היו משוכנעים, בתום לב וברמת וודאות גבוהה, כי אלמלא תגיע החברה להסדר עם מחזיקי האג"ח, תדרדר היא לכדי חדלות פירעון בטווח המיידי".

איזי כהן בתצהיר: "החברה נמצאת לפני תהליך של בניה מחדש (restructuring)"

בדיווח מאוחר יותר של החברה, לאחר נעילת המסחר, היא צירפה את תצהירו של המנכ"ל, איזי כהן. בתצהירו, מצהיר כהן כי קיים יסוד סביר להניח כי במסגרת דו"חות אלה, אשר צפויים להיות מאושרים בסוף החודש הזה, תידרש החברה לכלול דיווח בדבר הספקות המשמעותיים הקיימים להמשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

עוד מוסיף כהן בתצהירו כי "החברה נמצאת לפני תהליך של בניה מחדש (restructuring) של חובה הפרויקטיאלי בארה"ב המתייחס לבניין הטיימס שבבעלותה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988