צפוף בכבישים: ישראל נמצאת בתחתית הטבלה העולמית מבחינת מספר ק"מ כביש לנפש

למרות הבטחות האוצר להגדיל את ההשקעה בתשתיות - חלה ירידה של 4% בהשקעות בתשתיות בשנת 2008 לעומת שנת 2007 ; היקף ההשקעה בתשתיות תחבורה ירד בכ-4.5% ב-2008 לכ-7 מיליארד שקל

על פי סקירה שנערכה ע"י BDO - זיו האפט עבור התאחדות הקבלנים עולה כי למרות הבטחות האוצר להגדיל את ההשקעה בתשתיות, חלה ירידה של 4% בהשקעות בתשתיות בשנת 2008 לעומת שנת 2007. ההשקעה הגולמית המקומית המופנית לטובת פיתוח תשתיות המשוערת לשנת 2008 עומדת על כ-16.5 מיליארד שקל לעומת 17.2 מיליארד שקל ב-2007. השקעה זו כוללת את המרכיבים הבאים: תחבורה (לרבות כבישים), אנרגיה, מים ותקשורת.

החלק היחסי של ההשקעה הגולמית בתשתיות ירדה ל-2.4% מהתל"ג, לעומת 2.6% ו-2.7% ב-2007 ו-2006. מגמת הירידה בולטת לאחר שבתחילת שנות 2000 עמד שיעור ההשקעות על כ-3.5% מהתמ"ג.

בהתייחסם באופן ספציפי לתחום התחבורה מציינים בBDO-זיו האפט כי היקף ההשקעה בתשתיות תחבורה ירד בכ-4.5% ב-2008 לכ-7 מיליארד שקל לעומת השנים 2007-2006 בהן היו עליות ריאליות בשיעור של 8.5% ו-15% בהתאמה.

בבחינת ההשוואה לעולם, ישראל נמצאת בתחתית הטבלה מבחינת מספר ק"מ כביש לנפש. כאשר המרחק בינה לבין המדינות המערביות הוא לכל הפחות פי שניים והמדינות בהן המצב גרוע יותר הן ירדן, המזה"ת ומדינות צפון אפריקה.

בשנים האחרונות חלה ירידה בהיקף התחלות סלילת כבישים שעמד ב-2000 על כ-400 ק"מ ואילו בשנת 2007 נפל היקף התחלות סלילת הכבישים לכ-105 ק"מ בלבד.

מנכ"ל התאחדות הקבלנים, יוסי גורדון התייחס לנתונים ואמר כי בנובמבר 2008 משרד האוצר הגדיר מספר צעדים להאצת הפעילות במשק, על רקע המשבר, כאשר הוא מתמקד בהשקעות בתשתיות פיסיות. ההיקף הכולל של ההשקעות הממשלתיות לאחר התוכנית הינו כ-21.7 מיליארד שקל, אולם בחינת הפרוייקטים עליהם מדבר האוצר מעלה כי חלק ניכר מהן אינן ישימות כלל בטווח של חמש השנים הבאות ואף יותר, בשל העדר אישורים סטטוטוריים וזכויות בקרקע באמצעות הליכי הפקעה מתאימים.

גורדון גורס כי על מנת לסייע למשק בכלל ולענף הבנייה בפרט, לעבור את הפגיעה הכלכלית על רקע המשבר הגלובלי יש לנקוט בצעדים נוספים: שיעבוד חוזי ביצוע (בעיקר ממשלתיים) במקום מתן ערבויות, ייעול ההליך הבירוקרטי בועדות התיכנון אשר יביא לקיצור הזמן וחסכון בעלויות מימון הפרוייקטים, קיצור מועדי התשלום לגורמים בענף הנדל"ן, כך שתקטן התלות באשראי הבנקאי והרחבת היקף האשראי לענף הנדל"ן ממקורות ממשלתיים.