ועדת השרים לענייני הפרטה קיבלה הצעת לבני להפריט את חברת ערים

למרות התנגדות מוצהרת של יו"ר החברה, פעיל הליכוד משה דולגין

ועדת השרים לענייני הפרטה, בראשות ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אישרה היום את הצעת מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, ציפי לבני, להפריט את חברת ערים לפיתוח עירוני. זאת, בניגוד לעמדתם המוצהרת של יו"ר דירקטוריון החברה, משה דולגין ומנכ"ל החברה, אריה בר.

השניים הסתייגו מההחלטה שהתקבלה והמנכ"ל בר אף טען כי תהיה זו טעות להפריט את החברה.

בתגובה נמסר מלשכת רה"מ, כי דולגין ובר הציגו בפני הוועדה את עמדתם, וכי התנגדותם נשמעה אך לא התקבלה. נתניהו הבהיר בדיון, כי הפרטת ערים תואמת את מדיניות הממשלה לצמצם את מעורבותה במשק, וכי אין מקום להתערבות ממשלתית ישירה בתחום המתבצע כיום על ידי גופים פרטיים. דולגין הוא פעיל מרכזי בליכוד ונחשב למקורבו של אביגדור ליברמן. בר שימש בעבר מנכ"ל משרד השיכון.

הוועדה אישרה את בקשת לבני להפריט את החברה, והסמיכה אותה לבצע את כל הפעולות הנדרשות לביצוע ההחלטה. בדיון השתתפו, מלבד נתניהו, שר האוצר, יעקב נאמן, שר המשפטים, צחי הנגבי וסגן שר השיכון, מאיר פרוש.

ערים היא חברה ממשלתית בבעלות ממשלתית מלאה. החברה הוקמה ב-1974, ועד 1994 שימשה כזרוע הביצוע העיקרית של מינהל מקרקעי ישראל בתכנון ופיתוח תשתית, בעיקר למגורים. מאז 1994 מבצע המינהל את תיכנון ופיתוח התשתיות ועבודות פיתוח מקרקעין באמצעות גורמים פרטיים, שנבחרו במיכרז פומבי.

בחברה מועסקים כיום 60 עובדים, בחוזים אישיים. סוכם, כי לעובדי החברה יינתן תגמול כספי בהתאם לכללי רשות החברות הממשלתיות, לאחר המכירה ובכפוף לביצועה.

כמו כן אישרה היום הוועדה את הצעת רשות החברות למכור את יתרת אחזקות המדינה בשיכון עובדים לחברת שיכון ובינוי. המדינה מחזיקה בידיה %1.75 ממניות שיכון עובדים. המכירה תתבצע בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין חברת שיכון ובינוי, בהליך של אופציות הדדיות