המחוזי: ביטוח נכנס לתוקף במועד הנקוב בפוליסה אף אם טרם בוצע החיתום

בכך בוטל פסק דין של בימ"ש השלום בחיפה, שקבע כי הפוליסה תקפה רק ממועד החיתום ; מאחר שבכל הפוליסות נאמר כי תוקפן הוא ה-1 לחודש, בלא קשר למועד בו נחתמה ההצעה - פסק הדין חל על כולן

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי פוליסת ביטוח נכנסת לתוקף במועד הנקוב בה, אף אם חברת הביטוח טרם ביצעה חיתום להצעת הביטוח. בכך, בוטל פסק דין של השלום בחיפה, שקבע כי הפוליסה תקפה רק ממועד החיתום. מאחר שבכל הפוליסות נאמר כי תוקפן הוא ה-1 לחודש, בלא קשר למועד בו נחתמה ההצעה - פסק הדין חל על כולן.

במקרה זה המבוטח חתם ב-3 באפריל במשרדו של סוכן ביטוח מטעם מנורה על הצעה לביטוח חיים, שכללה גם ביטוח תאונה ונכות. באותו מעמד חתם על הרשאה לחיוב חשבונו. בהצעה ובפוליסה נאמר שתאריך תחילת הביטוח הוא ב-1 באפריל. כעבור 3 ימים הוא נפגע בתאונה שבגינה היה באי-כושר למשך תקופה מסוימת. רק ב-21 באפריל התקבלה החלטת החיתום.

השופטת אריקה פריאל דחתה את תביעת המבוטח, בנימוק שלא הוכיח כי סוכן הביטוח אמר לו בעת החתימה כי תוקף הביטוח הוא מה-1 באפריל. לעניין מועד כניסת הפוליסה לתוקף קבעה, כי עצם החתימה על הצעת הביטוח אינו יוצר קשר חוזי בין המבוטח לבין המבטח.

באמצעות עו"ד אבישי יונגר עירער המבוטח, ולאחר 10 שנות מאבק משפטי המחוזי קיבל את ערעורו. השופטת יעל וילנר, בהסכמת יגאל גריל ועודד גרשון, קבעה כי אמנם מועד קיבול ההצעה ואישורה על-ידי המבטחת, אינו בהכרח זהה למועד כניסת חוזה הביטוח לתוקף ואינו מצביע על תקופת הביטוח. מועד כניסת הפוליסה לתוקף תלוי ברצון הצדדים והוא נקבע, בדרך-כלל, בהצעת הביטוח ובפוליסה.

במקרה זה נקבע במפורש כי הביטוח מתחיל ב-1 באפריל. השופטת קבעה כי התנאים לכניסת הפוליסה לתוקף התקיימו: אישור הצעת הביטוח על-ידי המבטחת ותשלום הפרמיה הראשונה. כן ציינה כי אין היגיון שהביטוח יחל רק עם החיתום, שכן הפרמיה נגבתה עבור כל אפריל, מה שייצור מצב בו המבטחת גבתה פרמיה, ללא סיכון כלכלי.