העלאת שכר מינימום לצעירים, מס הכנסה שלילי למבוגרים

מדוע מתעלמים מהמסקנה המעניינת הזו של מרכז טאוב, וגם: איך תוקעים מסמר בלי ראש במשרד האוצר

הדיון הסוער (אך הפורה) על העלאת שכר המינימום, שדעך מעט לאור האירועים הביטחוניים, חילק את מעצבי דעת הקהל לשניים: אלה שמתנגדים להעלאה ותומכים במס הכנסה שלילי, ואלה שתומכים בהעלאה ומתנגדים למס הכנסה שלילי.

המצדדים במס ההכנסה השלילי רואים בו דרך יעילה לשפר את הכנסתם של משתכרי שכר המינימום בלי לפגוע בכיסם של המעסיקים, משום שהכסף מגיע מכיסה של המדינה. הם גם רואים במס הכנסה שלילי כלי לשיפור ישיר של משתכרי השכר הנמוך מבלי לגרום ל"אפקט דומינו", שבו העלאת שכר המינימום עשויה להעלות באופן טבעי גם את יתר דרגות השכר, בעיקר את אלה שהיו קרובות למינימום. בנוסף, המס הזה לא מביא לפיטורים כפי שעלולה להביא ההעלאה.

המתנגדים למס ההכנסה השלילי רואים במס הזה קצבה לכל דבר, אשר מגבירה את התלות בקצבאות במקום לצמצם אותה. לדעתם, מס הכנסה שלילי פוגע במוטיבציה של העובד להתקדם ברמות השכר בגלל התלות בקצבה, וגורם למעסיקים נוספים להיצמד אל שכר המינימום, כשהם יודעים כי המדינה הנדיבה תשלם יותר במקומם.

אך מתברר שיש גישה נוספת שממוקמת באמצע: על פי עבודת מחקר שערכו ד"ר מיקי מלול ופרופ' ישראל לוסקי מאוניברסיטת בן גוריון עבור מרכז טאוב (2006), מס הכנסה שלילי הוא כלי יעיל עבור מבוגרים המשתכרים שכר מינימום, אך בלתי יעיל בעליל עבור צעירים. מלול ולוסקי טוענים כי צעירים המפוטרים בשל העלאת שכר המינימום מקבלים דחיפה לרכוש לימודים גבוהים או לעבור הכשרה מקצועית, ובכך הם זוכים לתמריץ שיאפשר להם כרטיס כניסה מחודש לשוק העבודה. "למעשה", כותבים החוקרים, "החיסרון העיקרי של הנהגת שכר המינימום, המתבטא בפיטורי עובדים במשק, הופך ליתרון עבור הצעירים, המקבלים עידוד לשפר את השכלתם והכשרתם ולהיכנס לעבודה ברמת תפוקה גבוהה יותר. מזווית זו, קביעת שכר המינימום או העלאתו תורמת להעלאה של הרמה המקצועית של העובדים, וכתוצאה מכך מושג שיפור בפריון העבודה ובצמיחה". מס הכנסה שלילי לצעירים, כך על פי השניים, נושא השפעות שליליות על הצמיחה וההכשרה במשק.

לא כך הדבר לגבי מי שאינו צעיר: "לגבי מבוגרים, העלאת שכר המינימום עלולה להיות הרסנית, משום שהם אינם יכולים 'להתגונן' על ידי העלאת רמת הכשרתם בדומה לצעירים. לפיכך, רבים מהמבוגרים ימצאו את עצמם מחוץ לשוק העבודה, היקף תעסוקתם במשק יקטן, והמשק יפסיד את תפוקתם". איך מגדירים "מבוגרים"? על פי לוסקי ומלול, יהיו אלה עובדים מעל גיל 52. מגיל זה ומעלה, הכשרה מקצועית לא תהיה אפקטיבית עבורם ולא כדאית למשק מבחינה כלכלית. היכולת הלימודית בגיל זה נמוכה יותר, וככל שהגיל גבוה יותר, כך מצטמצם משך הזמן שבו ניתן ליהנות מפירות ההכשרה.

ככלל, המחקר של מרכז טאוב טוען כי החלת מס הכנסה שלילי על כלל משתכרי שכר המינימום בארץ טומנת בחובה עלות גבוהה מדי. לעומת זאת, כאשר מחילים את המס על מבוגרים בלבד, נטל המימון קטן משמעותית, ובמקרים מסוימים ייתכן שהוא אף יתרום לצמצום הוצאות רווחה אחרות של המדינה. במילים אחרות, מס הכנסה שלילי למבוגרים עשוי לתמרץ מעסיקים להעסיק מבוגרים שמוצאים עצמם יותר ויותר נפלטים אל מעגל האבטלה, והגידול בשיעור העסקת המבוגרים עשוי להקטין את תשלומי הקצבאות לאוכלוסייה זו - קצבאות כמו הבטחת הכנסה, שהן יקרות יותר ממס הכנסה שלילי. חבל שמתעלמים מהמחקר המעניין הזה.

תקופת ניסיון בשירות המדינה

אתמול חשפנו כי משרד האוצר מבקש לקבוע "תקופת ניסיון" של חמש שנים, לא פחות, עבור כל עובד שייקלט בעתיד בשירות המדינה. בסוף תקופה זו או שהעובד יקבל קביעות או שיפוטר. באוצר טוענים כי תקופת ניסיון של שנתיים, כפי שנהוגה כיום, אינה מספיקה כדי להעריך את העובד כראוי. בתקופה "קצרה" שכזו, כך הם אומרים, עשוי להתקבל רושם מוטעה על העובד. לעניות דעתי, במשרד האוצר עושים טעות קשה. הארכת תקופת הניסיון רק תרתיע אנשים מוכשרים להיכנס לשירות המדינה, וזאת בשל חוסר הוודאות בדבר קביעותם במערכת. ובכלל, מי מבטיח שאחרי חמש שנים לא יתהפך עורו של העובד, ועם הזמן יהפוך לעובד גרוע? ההצעה של האוצר עלולה רק להנציח את מוסד הקביעות בשירות המדינה, המכונה "מסמר בלי ראש". כל מה שהיא תעשה זה לתקוע את המסמר לאט יותר. כדי לקבל גמישות צריך לאמץ מודל שיאפשר לפטר עובד גרוע, כזה שלאחר כמה משובים שליליים ועקביים הוכח שהוא פשוט לא טוב. עופר עיני כבר אימץ מודל כזה במע"צ החדשה, והוא הפרטנר הטוב ביותר להובלת מהלך כזה בשירות המדינה. עכשיו זה תלוי רק בעומק הכיס.