המרוץ אחר האולם (בכינוס)

בית המשפט רואה סוף פסוק בהסכם מכר, שנחתם בידי כונס נכסים ושאושר בידי ראש ההוצאה-לפועל. רק "נסיבות חריגות ביותר" יצדיקו את ביטול אישור המכר

עו"ד ניר ויינרמן מונה כונס נכסים, מטעם בנק הפועלים בע"מ, על זכויותיה של החברה "תערוכת מסחר ובניו בע"מ" באולם המצוי ברחוב ארלוזורוב בתל-אביב. המינוי נעשה במסגרת תיק הוצאה-לפועל, שפתח הבנק, בגין חוב של "תערוכת מסחר" כלפיו.

לאחר שהכונס העמיד את האולם למכירה, נערכה התמחרות, שבסיומה הציעה החברה "אמית הנדסה כחול לבן בע"מ" את ההצעה הטובה ביותר, וזכתה בה. בעקבות כך, נחתם הסכם מכר בין הכונס לבין אמית, שבמסגרתו נמכר לה האולם תמורת כ-4.6 מיליון שקלים.

בסוף חודש אוגוסט 2010 אישרה הרשמת ענת דבי את מכירת האולם לאמית, בקובעה כי סכום התמורה גבוה משווי האולם, כעולה מהערכת החייבת עצמה. במסגרת החלטה זו, אף נדחתה בקשת החייבת - תערוכת מסחר" - לפדיון החוב.

בקשה לביטול המכר

כעבור כחודש ימים הגישה תערוכת מסחר בקשה נוספת לביטול הליכי המכר, וזו הפעם בקשתה התקבלה. הרשם נועם רף ביטל את הליך מכירת האולם לאמית והעניק לתערוכת מסחר הזדמנות לפדות את חובה.

בבקשת רשות לערער, שהוגשה על-ידי אמית, לבית-משפט השלום בתל-אביב, טען פרקליטה, עו"ד אורי אסא, כי לאחר אישור המכר, על-ידי הרשמת דבי, הוא הפך לסופי ובלתי ניתן לביטול, אלא בנסיבות חריגות וקיצוניות, שלא התקיימו. הבקשה התקבלה עתה, והסכם המכר לאמית הושב על כנו.

כך קרה חרף עמדתם של הבנק-הזוכה ושל הכונס-ויינרמן, שלפיה דווקא קבלת עמדת החייבת תאפשר את תשלום מלוא החובות הקיימים על האולם (מעבר לחוב לנושה המובטח, הבנק), הוצאות ההליך ושכר-טרחת הכונס, ואף תאפשר לחייבת להמשיך ולפעול, שעה שמכירת האולם לאמית משמעותה חדלות קיומה של החייבת.

השופטת אביגיל כהן קבעה, כי החלטתה של הרשמת דבי, לאישור הסכם המכר לאמית, הייתה ברורה וחד-משמעית, לאחר שנערכה התמחרות, נחתם הסכם מכר, ואף נדחתה בקשה של החייבת לפדיון הנכס. "לפיכך, מדובר באישור מכירה ועפ"י ההלכה הפסוקה, רק בנסיבות חריגות ביותר יבוטל אישור המכירה", המשיכה וקבעה.

כהן לא התעלמה מקיומם של בעלי אינטרסים שונים בקשר לכך: החייב, הנושים, והמשתתפים בהליכי המכר של נכס בהוצאה-לפועל או בהליכי פשיטת רגל. בעוד טובתם של החייב ושל הנושים משמעה מכירת נכסי החייב במחיר המרבי, יש לזכור את זאת, שככל שהמציעים בהליכי מכר שכאלה יהיו חשופים לאפשרות שזכייתם תבוטל, מפאת טענות שונות, הנוגעות למכר, שהחייב יוכל להעלות חדשות לבקרים, יירתעו אלה מלקחת חלק בהליכי המכר ולסכן את כספם.

איזון האינטרסים המנוגדים מוביל לכך, שרק בהתקיים "נסיבות חריגות ביותר", יכול ותקום הצדקה לבטל הסכם מכר, שאושר כאמור לאחר הליך מסודר וראוי.

אי הרתעת מציעים

השופטת כהן לא ראתה עין בעין עם הרשם רף, שהורה על ביטול המכר. לדידה, "אין להקל ראש בעובדה שהמבקשת חתמה על הסכם מכר והמכר אושר בהחלטה... היא כלכלה צעדיה בהסתמך על הסכם המכר ושילמה סכום לא מבוטל על חשבון ההסכם. לא מצאתי כי התקיימו בענייננו נסיבות חריגות המצדיקות בשלב מאוחר זה העדפת אינטרס החייב על האינטרסים של המבקשת, ויש לשקול בכובד ראש את האינטרס הרחב באי הרתעת מציעים מלקחת חלק בהליכי מכר במסגרת כינוס נכסים, וזאת בראייה רחבה יותר מראיית האינטרסים הספציפיים בתיק שבפני", קבעה וחייבה את תערוכת מסחר לשלם לאמית גם הוצאות ושכר-טרחה בשיעור 10,000 שקלים (רע"א 13051-12-10).

צרו איתנו קשר *5988