סוכנויות הדירוג שוב לוחצות והפעם בתחום הביטוח: מידרוג חתכה את אופק הדירוג לכלל ביטוח ל"שלילי"

מידרוג הורידה גם את גם דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים של הקבוצה ; בתוך כך,S&P מעלות הודיעה: הליך בחינה מחדש לחוב של כלל החזקות ביטוח, הפניקס החזקות ואיילון אחזקות ביטוח

ימים ספורים לפני פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי, כלל ביטוח מקבלת חדשות רעות מחברת דירוגי האשראי מידרוג, שמכניסה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFSR) שלה, ואת דירוג כתבי ההתחייבות של הקבוצה, מאופק יציב לאופק שלילי.

דירוג האיתנות הפיננסית החדש של כלל ביטוח במידרוג הינו Aa1 ושל כתבי ההתחייבות הנדחים, כמותם גייסה החברה 200 מיליון שקל, עומד על Aa2. שניהם באופק שלילי. במידרוג מציינים כי הורדת אופק דירוג נובעת בעיקר מהיחלשות בעודפי ההון המחושב ביחס להון הנדרש לפי תקנות האוצר, וזאת בתקופה של הרעה בסביבה העסקית.

על רקע זה ש"לשוקי ההון השפעה ניכרת על רווחי החברה ועל הונה העצמי", מציינים במידרוג, "הורדת אופק הדירוג, נובעת גם מאי הוודאות הגבוהה בשווקים הפיננסיים, המתבטאת במגמה שלילית בשוקי ההון אשר עלולה להמשיך ולפגוע בתוצאות הכספיות ובהונה העצמי ברבעונים הקרובים, לרבות הפסדים בתיק הנוסטרו, ואובדן דמי ניהול מפוליסות משתתפות ברווחים". כמו כן, במידרוג מעריכים כי עודף ההון של קבוצת כלל ביטוח עלול לקטון עוד, כבר במהלך הרבעון השלישי וברבעונים הבאים.

במידרוג שבים ומנמקים את פעולתם לגבי כלל ביטוח, תוך שהם מסרבים להתייחס לדירוג של קבוצות ביטוח אחרות, בנימוקים ידועים ושהועלו בשוק לפני חודשים, יחד עם ההרעה בעודפי ההון העצמי הנדרש לפי תקנות הרגולציה של החברות - "העמקת ההאטה הכלכלית עלולה להשפיעה באופן שלילי על שיעור הפדיונות בביטוח החיים, על ההכנסות מפרמיות ועל שיעור התביעות".

מידרוג אינה היחידה שמתייחסת היום לענף הביטוח, כאשר גם חברת הדירוג, S&P מעלות, שולחת חדשות בעלי פוטנציאל שלילי לגבי אופק החוב של שלוש חברות בענף הביטוח - כלל החזקות ביטוח, הפניקס אחזקות ואיילון אחזקות. בהודעה מהיום מסרה מעלות שהחוב של שלוש החברות נכנס להליך בחינה מחדש - דהיינו, Credit Watch/Negative לדירוג ההתחייבויות שלהן. ממעלות נמסר כי השיקול לצעד אינו מצב החברות, אלא ש"מדובר על התאמה מתודולוגית של דירוג חברות הביטוח, ולא על הרעה במצב החברות".

לאור זאת, מעלות תערוך לחברות הביטוח התאמה למתודולוגיה של S&P בהתייחס לדירוג החוסן הפיננסי שלהן, ובהתאם לו היא תתייחס בהמשך לדירוג החוב שלהן, ולדירוג החוב של חברות הביטוח שבבעלותן. במעלות מציינים כי דירוג חברות האחזקה יהיה נמוך מדירוג חברות הביטוח.

ממעלות נמסר כי מסקנות הבדיקה יפורסמו בשבועות הקרובים. מעלות מדרגת את כלל החזקות ביטוח והפניקס אחזקות בדירוג של AA באופק שלילי, ואת איילון אחזקות בדירוג A פלוס שלילי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988