אנטי-רוטשילד

בחינה ראשונית של שמות האנשים שירכיבו את צוות החשיבה מאפשרת לכנותו "האנטי-רוטשילד", שכן ישנם הבדלים מהותיים בינו לבין צוות רוטשילד בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג. לעומת רוטשילד, הנשלט כמעט לחלוטין ע"י כלכלנים (18 מתוך 22), צוות המחאה הוא אינטר-דיסציפלינארי באופן מובהק ומשקל הכלכלנים שבו שווה לאלו של דיסציפלינות אחרות לרבות חינוך, בריאות, רווחה, משפט ותעסוקה. לעומת צוות רוטשילד המורכב מפקידי ממשלה בהווה ובעבר (19 מתוך 22), צוות המחאה מורכב מאנשים חיצוניים ואלו שאכן היו בתוך הממסד, יותר מוכרים ב"אנטי-ממסדיות" שלהם לרבות גל נור וקרמניצר. מארגני המחאה לא ויתרו על מרכיב ההשכלה: רובם ככולם בעלי תואר דוקטור. יתרה מזו, "מספר התארים" של צוות המחאה גבוה מזה של צוות רוטשילד. מארגני המחאה גם הקפיד על ייצוג נשי הולם: כ-40% מהצוות הן נשים, לעומת 23% בצוות רוטשילד. הבדל מהותי לא פחות הוא המרכיב האידיאולוגי של החברים: אם צוות רוטשילד מורכב גם מגורמים בעלי רגישות חברתית, צוות המחאה מורכב רק מאנשי שמאל מובהקים.