הפסדי מעריב נערמים: חצי מיליארד שקל ב-5 שנים

הערת "עסק חי" ממשיכה ללוות את תוצאות העיתון, שסיים את 2011 עם העמקה של 60% בהפסד התפעולי ל-159 מיליון שקל, ועם הפסד של 96.5 מיליון שקל בשורה התחתונה / אביב לוי

התחרות האגרסיבית בתחום העיתונות המודפסת ממשיכה לדרדר את מצבו של עיתון מעריב. רואי החשבון של מעריב מציינים, כי "בהיעדר תוכנית מגובשת לכיסוי הגירעון התזרימי החזוי, ולאור האי-ודאות בדבר קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים, ומימוש התוכנית העסקית של החברה במלואה, קיימת אי-ודאות בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ולפיכך קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

נוסף לכך, מפנים רואי החשבון את תשומת הלב לגירעון בהון החוזר, ולתזרים מזומנים שלילי של 138 מיליון שקל מפעילותה השוטפת של החברה. במעריב מציינים, כי "מימון פעילותה השוטפת של החברה מבוסס על מימוש תוכנית העבודה, מיחזור הלוואות מבנקים וקבלת אשראי נוסף מתאגידים בנקאיים ומבעל שליטה".

בשורה התחתונה של דוחות 2011 הצליחה מעריב לצמצם את הפסדיה השנתיים ב-18% ל-96.5 מיליון שקל, אולם "הישג" זה נרשם בזכות מחיקת חוב של כ-74 מיליון שקל, בעיקר לבנק הפועלים (וגם להכשרת הישוב), במסגרת רכישת השליטה בחברה על-ידי דסק"ש.

בכך ממשיכה מעריב מסורת של הפסדים, שמצטברים בחמש השנים האחרונות (2007-2011) לכחצי מיליארד שקל. בתקופה זו נחתכו הכנסותיה של החברה ב-44%.

דסק"ש, מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, השקיעה ברכישת השליטה בעיתון ובהזרמות הון שביצעה לאחר מכן כ-280 מיליון שקל, תוך פחות משנה.

ההפסד של מעריב ברבעון הרביעי אשתקד עמד על 47 מיליון שקל, לעומת 52.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010 ו-33.8 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.

מעבר לכך, ההרעה במצב החברה ניכרת ביתר הפרמטרים: בפעילות השוטפת הכנסות מעריב הצטמצמו ב-16% ל-271 מיליון שקל, כשהעיתון נפגע משילוב של ירידה ברמת החשיפה אליו, ומהירידה הכללית בהיקף פעילות שוק הפרסום המקומי.

פגיעה משמעותית מ"ישראל היום"

מספר עותקי העיתון שהופצו בימי חול ובסופי השבוע ירד ב-24%, ורמת החשיפה למעריב ירדה בימי חול מ-13% ל-11.5%, ובסופי שבוע מ-16% ל-13.1%. 74% מההכנסות הגיעו מעיתוני סוף השבוע ו-26% הנותרים מהעיתונים היומיים. ברבעון הרביעי נרשמה ירידה של 7% במספר העותקים שהופצו בימי חול, וירידה של 1% במספר עותקי סוף השבוע.

במעריב מציינים, כי "השפעת השחיקה על ההכנסות מתחזקת אף יותר מהירידה בפועל ברמת החשיפה, עקב ההתחזקות המשמעותית של 'ישראל היום' ומעבר נתחים של תקציבי פרסום לחינמון זה".

הרווח הגולמי של מעריב נחתך ביותר מחצי ל-23.5 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות צנח מ-15.5% ל-8.6% בלבד. ההפסד התפעולי של החברה זינק ב-60% ל-159 מיליון שקל.

כאמור, חלק מההרעה נבלמה בירידה לשורה התחתונה בזכות ההסדר מול בנק הפועלים, שייצר לחברה הכנסות של 74 מיליון שקל ממחילת חובות.

בזכות תמיכתה הכספית של דסק"ש, ההון העצמי של מעריב ממשיך להיות חיובי, והוא עומד על 77.5 מיליון שקל. אולם קופת החברה ממשיכה להיות דלה, עם מזומנים של פחות מ-6 מיליון שקל, לצד התחייבויות שוטפות של 176 מיליון שקל. 52 מיליון שקל מההתחייבויות הן למחזיקי האג"ח ו-24 מיליון שקל לבנקים.

מלבד העיתון היומי, המתפרסם ברציפות מאז 1948, מפעילה מעריב בית דפוס, מוציאה לאור מגזינים שונים וספרים, מפעילה את אתר האינטרנט nrg, ובסך הכול מעסיקה 2,010 עובדים. מצבה העגום של החברה לא מנע ממנה לשלם לחמשת נושאי המשרה הבכירים בה סכום כולל של 4.8 מיליון שקל.

במעריב מציינים כי הם מתכננים בשנה הנוכחית "לסיים את תהליכי ההבראה בחברה, ולהשלים את הליך הרה-ארגון, על מנת להתאים את החברה לשוק תחרותי יותר, ולהשלים את מהלך בידול העיתון לעומת עיתונים יומיים אחרים".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988