גד זאבי מבקש לסלק על הסף את תביעת דיסקונט נגדו

טוען להעדר סמכות שיפוט בינלאומית לביהמ"ש בישראל, עקב הימנעות מהמצאה כדין ובכלל של כתב התביעה לחברת אינפקוס

גד זאבי הגיש היום לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה לסלק על הסף את תביעת בנק דיסקונט נגדו. בספטמבר השנה הגיש הבנק נגד זאבי תביעה בטענה לערבותו לחובותיה של החברה השוויצרית אינפקוס.

זאבי טוען, באמצעות באי כוחו עורכי הדין ניצה פוזנר ואביחי אהרונוף, כי דינה של התביעה להידחות על הסף, נוכח העדר סמכות שיפוט בינלאומית לביהמ"ש בישראל עקב הימנעות מהמצאה כדין ובכלל של כתב התביעה לאינפקוס, כך שהאחרונה אינה מביאה את דברה בפני ביהמ"ש שיכול שיש בו כדי להביא לדחיית התביעה.

בנסיבות אלה, טוען זאבי, ניהול ההליכים לגביו לבדו שעה שנטען כי הוא הערב לחיוב נשוא התביעה ולו להיותו החייב, בשעה שהבנק נמנע מהמצאת כתב התביעה לחייב, עלול לגרום לעיוות דין לזאבי.

זאבי מבקש עוד, מטעמי זהירות, להאריך את המועד להגשת בקשת רשות להתגונן ככל שתידרש מטעמו, עד שבועיים לאחר ההכרעה בבקשתו, זו או עד חודש לאחר הגשת בקשת רשות להתגונן מטעם אינפקוס. (ת.א. 2186/05).