המשק הפך למלווה: חובות העולם לישראל הוכפלו ל-23 מיליארד דולר

לזמן ארוך, יש לישראל חוב חיצוני נטו של 16.53 מיליארד דולר. רוב החוב הוא של ממשלת ישראל

המשק הישראלי הפך מלווה למלווה נטו בשוקי חו"ל. חובות העולם לישראל הסתכמו בסוף ספטמבר בסכום שיא של 23.06 מיליארד דולר, פי שניים יותר מאשר בדצמבר, תוספת של 11.53 מיליארד דולר. כך עולה מנתונים שפירסם היום (ב') בנק ישראל.

לישראל יש עודף גדול של נכסים לזמן קצר, עד שנה, בסכום שיא של 39.59 מיליארד דולר, גידול של 4.7 מיליארד דולר לעומת דצמבר.

לזמן ארוך, יש לישראל חוב חיצוני נטו של 16.53 מיליארד דולר. רוב החוב הזה הוא של ממשלת ישראל. עודף הנכסים לזמן קצר מהווה רכיב מרכזי בהערכת הסיכון של המשק הישראלי, כך שעודף הנכסים לזמן קצר תורם לשיפור דירוג האשראי.

החוב החיצוני ברוטו של המשק הישראלי הסתכם בסוף ספטמבר ב-72.97 מיליארד דולר. מדובר בירידה של 1.7%, צמצום של 1.27 מיליארד דולר לעומת דצמבר.

משקל החוב הסחיר בחוב החיצוני ברוטו נותר עם זאת ברמה יציבה של 31%. רמה זו משקפת את המשך השתלבות המשק הישראלי בשווקים הפיננסיים הגלובליים ומעידה על יכולתם של מגזרי המשק השונים לגייס אשראי מחו"ל בתנאים נוחים.

יתרת ההתחייבויות נטו של המשק הישראלי מול חו"ל, בניכוי הנכסים, הסתכמה בספטמבר ב-29 מיליארד דולר. זהו צמצום של 5.4 מיליארד דולר לעומת דצמבר.

יתרת הנכסים של המשק הישראלי בחו"ל הסתכמה בספטמבר ב-113 מיליארד דולר, גידול של 12.5 מיליארד דולר לעומת דצמבר. גידול זה נובע ברובו מהגידול בהשקעות הזרות בתיק ני"ע למסחר. כן מדובר בתהליך התאמת התיקים בכל מגזרי המשק.

כן מדובר בהגדלת הפקדונות של מערכת הבנקאות הישראלית בחו"ל וגידול בהשקעות בני"ע בחו"ל, הן מצד משקיעים מוסדיים זרים והן מצד משקי הבית. יתרת ההתחייבויות ברוטו של המשק הישראלי מול חו"ל הסתכמה בספטמבר ב-142 מיליארד דולר, גידול של 7.1 מיליארד דולר לעומת דצמבר.

הגידול נובע מהשקעות ניכרות ישירות ובתיק ני"ע למסחר של תושבי חוץ, בעיקר ברבעון הראשון של שנה. התפתחויות אלה באו על רקע השיפור במשק הישראלי, ההתאוששות בשוקי ההון בעולם והעלייה בתנועות ההון הבינלאומיות למשקים מתעוררים בהמשך למגמה שהחלה עוד ב-2004.

יתרת ההשקעות הזרות במניות ישירות ולמסחר, הסתכמה בספטמבר בסכום שיא של 69 מיליארד דולר. במהלך החודשים ינואר-ספטמבר ביצעו תושבי חוץ השקעות ישירות בהיקף כולל של 3.5 מיליארד דולר.

מגמה זו נמשכה גם בחודשים אוקטובר-נובמבר, שאמורה להביא את סך כל ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל לשיא של כל הזמנים, גם בהשוואה לשנות הבועה הפיננסית, בראשית שנות ה-90.

צרו איתנו קשר *5988