מושב עופר שבכרמל תובע פיצויים על הפקעת 450 דונם ע"י המינהל

מושב עופר שבמורדות הדרום-מערביים של הכרמל הגיש באחרונה לבית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית, בה הוא מבקש להורות לוועדה לענייני פיצויים לפצות את המושב בגין שטח של כ-450 דונם שנגרע על-ידי המינהל משטחי המושב. השטחים שימשו את חברי המושב עוד משנת 1952 כשטחי חקלאות לבקר ולולים. שטחים אלה היו, לטענת המושב, חלק נרחב מעתודות הקרקע הנדל"ניות המיועדות להתפתחותו.

גריעת השטחים מהמושב נעשתה בעקבות החלטת המינהל שהסדירה את "שטחי המשבצת" במושבים. על-פי ההחלטה, כל חבר אגודה זכאי לנחלה בשטח של 30 דונם. מכאן, ששטח הקרקע של כל המושב יורכב ממכפלה של מספר חברי האגודה ב-30. במסגרת החלטה זו גרע המינהל מאות דונמים ממושבים רבים ברחבי הארץ, לרוב ללא מתן פיצוי לחברי המושב.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד רון ברנט, נטען כי בשנת 2002, ללא כל התראה מוקדמת, הסבר או נימוק, הפקיע המינהל מידי המושב שטח אדמה חקלאית שהיווה משך כל השנים חלק ממשבצת הקרקע החקלאית של המושב, והיווה גם חלק מעתודות הקרקע להתפתחותו. מיום היווסדו בשנת 1950 לא בוצעה בו כל הרחבה.

בעתירה נטען, כי בתגובה לפניות של המושב ובאיחור ניכר השיב המינהל כי לא ישלם פיצויים על שטחים שלא "הושבו למטרת שינוי ייעוד", וכי הנושא אף לא יידון בוועדת הפיצויים של המינהל. המושב טוען בעתירה, כי ההחלטה לדחות את דרישת הפיצויים על הסף אינה חוקית ואינה בסמכות ועדת הפיצויים, ומבקש מבית המשפט להורות למינהל לנמק מדוע לא תידון הדרישה. המושב מעריך את הפיצוי המגיע לו במיליוני שקלים.

צרו איתנו קשר *5988