ביהמ"ש: הודעה שגויה של בנק על חשבון מוגבל מהווה פרסום לשון הרע

השופטת דחתה את טענת מורשי החתימה שאין לייחס להם אחריות אישית כי חתמו בשם התאגיד

בית-משפט השלום בתל-אביב קובע כי הודעה שגויה של בנק על חשבון מוגבל מהווה פרסום לשון הרע שיש בו כדי לפגוע בעסקו, במשלח ידו ובמקצועו של בעל החשבון.

השופטת ורדינה סימון קיבלה את טענתו של התובע, פנחס שיר, באמצעות עו"ד אבי מונטקיו, כי המכתב ששלח בנק איגוד לבנק לאומי ובו נכתב בטעות כי יש להחזיר את הצ'ק שנמשך מחשבונו על סך 5,259 שקל, משום שחשבונו מוגבל, היא פרסום לשון הרע.

השופטת דחתה את טענת מורשי החתימה החתומים על ההודעה, שלפיה אין לייחס להם אחריות אישית לפרסום לשון הרע מאחר שהם חתמו בשם הבנק ולא בשמם הם. לדבריה, מי שעמד מאחורי משלוח המכתב הם מורשי החתימה, ועל כן אין לומר שהחבות היא של הבנק בלבד ולא של אלה שחתמו בשמו.

לדברי השופטת, אם בית המשפט יפטור מאחריות בני אדם שחותמים על פרסומים שיש בהם משום לשון הרע כאשר חתימתם היא בשם התאגיד, תסוכל מטרת המחוקק למנוע פרסום לשון הרע.

השופטת דחתה את בקשתם המקדמית של בנק איגוד, ושל רחל עזרא ויצחק עוז, מנהלת הסניף הראשי וסגן מנהלת הסניף, למחיקת התביעה כנגדם על הסף, וקבעה כי יש לדון בתביעה. המבקשים חויבו בהוצאות התובע בסך 4,000 שקל. (ת.א 20310/05).