ועדה ציבורית תמליץ בפני ועדת הכספים על הזכויות של רעיית ראש ממשלה מכהן

ליצמן: "בלשכת רה"מ איש לא עשה סדר בעניינים - אחרי הבלגן שהיה עם בנימין נתניהו לפני שבע שנים"

לשכת ראש הממשלה ביקשה היום (ד') מוועדת הכספים להסדיר בנוהל קבוע את הזכויות של אשת ראש ממשלה מכהן, בדומה לזכויות הקבועות לגבי אשת נשיא המדינה. זאת, לקראת כינונה של הממשלה החדשה וכניסתו של ראש ממשלה בעל משפחה.

יו"ר הוועדה, ח"כ יעקב ליצמן, החליט להקים ועדה ציבורית, שתמליץ על הזכויות שיובאו לאישור מליאת הוועדה. הוא הודיע, שינסה בימים הקרובים לגבש הסכמה לגבי הרכב הוועדה. הוא טרם החליט אם הנוהל יגובש סופית במליאת הוועדה או בוועדת משנה, בדומה לוועדת שוחט, שקבעה לאחרונה את זכויות הנשיאים וראשי הממשלה בגמלאות.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אילן כהן, פירט בפנייתו לוועדה את התנאים שניתנו בעבר בפועל, ועל-פי הנוהג והמסורת, לנשות ראשי ממשלות שקיבלו על עצמן לרכז פעילות ציבורית מתוקף מעמדן. זאת, דוגמת שולמית שמיר, שעמדה בראש המועצה הציבורית למען הזקן, ונאווה ברק, ראש עמותת עלם.

במסגרת זו נהגה לשכת ראש הממשלה להעמיד לאשה למטרות אלה מזכירה ועוזרת, שגם טיפלו בפניות אישיות מהציבור בנושאים אחרים, כשהופנו ישירות לאשת ראש הממשלה. הלשכה הביאה למטרה זו את התנאים שניתנים לאשת נשיא המדינה ואת הנוהל הקיים במשרד החוץ לגבי נשות שגרירים, לרבות ההקצבות לביגוד למטרות ייצוג והוצאות נסיעה ואש"ל.

לשכת ראש הממשלה ציינה גם מקרה מיוחד לדוגמא, שבו נאווה ברק החליפה את בעלה בשליחות ייצוגית לא מדינית, כשנבצר ממנו לנסוע. אז עלתה בעיה, אם המדינה חייבת לכסות את כרטיס הנסיעה שלה והוצאות האש"ל.

בנוסף, קיימות הוצאות אחזקת המעון הפרטי של ראש הממשלה, בנוסף למעון הרשמי, שמחייבות הגדרה קבועה לגבי הדרישות שתעלה אשת ראש הממשלה כעקרת הבית.

לקראת כהונתו של אולמרט, עלתה בפניית הלשכה ההצעה לממן את אחסון חפצי הבית שלו במחסן, בעת מעברו לבית ראש הממשלה, כשיידרש לפנות את מעונו השכור. זאת, עד השלמת ביתו הפרטי החדש.

לנציגת משרד ראש הממשלה, שהופיעה בוועדה, לא היה אומדן תקציבי של מימון הזכויות, אשר עד כה נכללו בסעיפי האמרכלות של משרד ראש הממשלה. עם זאת נמסר לוועדה, כי לא מדובר בתוספת לתקציב הלשכה, אלא בהקצאה מתוך התקציב הקיים, בסדר גודל שולי.

ליצמן דחה את הדיון במהות הזכויות לישיבה הבאה, שבה יוחלט על הקמת הוועדה הציבורית והרכבה. הוא אמר, כי "מפריע לי שבלשכת ראש הממשלה איש לא ישב לעשות סדר בעניינים אחרי הבלגן המיותר שהיה עם ביבי נתניהו לפני 7 שנים" (בעניין המתנות שקיבל ראש הממשלה).

נציגת הלשכה הגיבה כי הנושא לא היה רלבנטי בשנים האחרונות (בתקופת כהונת שרון האלמן) אבל לקראת בואו של ראש הממשלה החדש, עלתה השאלה מה מגיע לאשתו "ולא לנו הזכות לקבוע זאת".

ועדת הכספים הסתפקה לכן בדיון קצר מי אכן מוסמך לקבוע. ליצמן העדיף להזמין את ההמלצות מוועדה ציבורית, ולהחליט על פיהן. זאת, בעקבות חוות הדעת המשפטית, לפיה ועדת הכספים היא הגוף המוסמך הבלעדי לעניין זה.

צרו איתנו קשר *5988