עובד לשעבר במפעל קוקה-קולה: פוטרתי בשל גילי

תובע את החברה בביה"ד לעבודה בת"א, בטענה שהפלתה אותו על רקע גילו המבוגר בכך שפיטרה אותו שלא כדין בשל גילו המתקדם

יועץ אבטחת איכות לשעבר במפעל קוקה-קולה בבני-ברק תובע את החברה בביה"ד לעבודה בת"א, בטענה שהפלתה אותו על רקע גילו המבוגר בכך שפיטרה אותו, שלא כדין, בשל גילו המתקדם (63).

אמנון בש מבקש, באמצעות עו"ד איריס אלמוג, לקבוע גם כי בינו לבין החברה התקיימו יחסי עובד-מעביד המקנים לו זכויות שונות.

באפריל 2006 פוטר בש בנימוק של שיקולי תקציב, אך במקומו נשכרו שירותיה של חברת ייעוץ. הדבר מלמד, לדבריו, על השיקולים הזרים שהביאו לסיום העסקתו. (ע.ב. 7898/06).