בקשה לתביעה ייצוגית נגד דניאל בלום וחברת פ.מ.ס בכ-200 מיליון שקל

בדו"ח הרבעוני שהוגש ביום חמישי גילו הנתבעים לציבור לראשונה כי בחודש יולי, דהיינו חודש וחצי קודם לכן, חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה

לבית המשפט המחוזי בת"א הוגשה היום (ג') תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של כ-203 מיליון שקל נגד החברה הציבורית מפעלי פ.מ.ס מיגון , בעל השליטה בה (כ-65%) ויו"ר הדירקטוריון שלה דניאל בלום, המנכ"ל אברהם בלום ודירקטורים בחברה.

עילת התביעה, שהוגשה על ידי בנימין גבאי, בעל מניות בחברה (67 מניות רגילות), היא טענה להפרת חובות הגילוי והדיווח הנאות, אחריות ותרמית, רשלנות והפרת חובות הזהירות, האמונים ותום הלב.

על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עוה"ד דורון רדעי וניצן גדות, בדו"ח הרבעוני שהוגש על ידי החברה ברגע האחרון בסוף השבוע שעבר, גילו הנתבעים לציבור המשקיעים לראשונה כי במחצית הראשונה של חודש יולי, דהיינו חודש וחצי קודם לכן, חל שינוי מהותי לרעה במצב עסקיה של החברה.

במסגרת הדו"ח מסר הדירקטוריון כי החברה לא תעמוד בתחזית צבר ההזמנות, כפי שדווחה בדו"ח השנתי. זאת, כיוון שחל עיכוב באספקת אפודי מגן לחברה אמריקאית גדולה, המשמשת כקבלן ראשי בהתקשרות עם הצבא האמריקאי.

לדברי התובע, המידע בדבר עיכוב ההזמנות היה ידוע לנתבעים כבר במחצית השנייה של יולי, והוא הוסתר מידיעת ציבור המשקיעים, ובכלל זה מבעלי המניות של החברה עד לסוף אוגוסט.

התובע מאשים את החברה, המנכ"ל, ובמיוחד את דניאל בלום, בהעלמת עובדות מהותיות בנוגע לעיכוב ההזמנות, שהיה בהן כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסות החברה. לדבריו, מעשיהם של הנתבעים עולים גם כדי תרמית, רשלנות והפרת חובות הזהירות, האמונים ותום הלב.

התובע מציין כי במהלך אותה תקופה ממש, ב-19 ביולי, מכר בעל השליטה דניאל בלום חלק נכבד מהון מניותיו בחברה (300 אלף מניות במחיר של 196.90 שקל למניה) ונותר בעלים של כ-65% ממניותיה, תוך שהוא גורף לכיסו סכום עתק של כ-59 מיליון שקל.

לדברי התובע, כתוצאה מהשינוי המהותי לרעה במניותיה של החברה, התמוטט שער המניה מ-196.30 שקל ביום המסחר הראשון שלאחר פרסום הדו"ח הרבעוני, לשער של 133.80 למחרת. לדבריו, בכך נגרם נזק כספי אדיר לבעלי המניות של החברה, שנאמד בכ-203 מיליון שקל.

התובע מבקש לייצג את כל מי שהחזיק במניות החברה ביום 31.8.06, המועד בו מסרה החברה לבורסה את דו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביוני השנה, כשהוא חתום על ידי דניאל ואברהם בלום. טרם התקבלה תגובת הנתבעים. (ת.א. 2303/06).

צרו איתנו קשר *5988