הנקראות ביותר

ביהמ"ש: לא ניתן לבטל הסכם גירושין שאושר בפסק דין בטענה שהוא פיקטיבי

זאת למרות שטענה לפיקטיביות היא אחת מהעילות לביטול חוזה לפי דיני החוזים

בית המשפט לענייני משפחה בנצרת קבע כי מי שחתם על הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, לא יוכל אחר כך לדרוש את ביטולו, בטענה שמדובר בהסכם פיקטיבי. זאת, למרות שמדובר בטענה המאפשרת לבטל חוזה לפי דיני החוזים. מדובר בהחלטה המנוגדת לפסיקה המקובלת בנושא.

בהסכם גירושין מסכמים בני-הזוג על חלוקת הרכוש המשותף ועל עניינים לא רכושיים נוספים, כמו משמורת הילדים, הסדרי הראייה וכו'. הסכם, המאושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה, מקבל תוקף של פסק דין.

לפי הפסיקה, הסכם גירושין הינו חוזה לכל דבר, ומשכך חלים עליו דיני החוזים. לכן, ניתן לדרוש לבטלו מכוח העילות שבחוק החוזים, כגון עושק, תרמית, הטעיה וכן בטענה שההסכם נחתם למראית עין בלבד - היינו הסכם פיקטיבי, שאינו משקף באמת את רצון הצדדים. עם זאת, בתי המשפט הטילו חובת הוכחה מוגברת על הטוען טענות אלה בנוגע להסכם גירושין, ובין היתר נפסק שהסכם לא יבוטל רק משום שתנאיו גרועים או "לא מקובלים".

בתי המשפט נוהגים לבחון טענות שהסכם גירושין נחתם למראית עין, ובעבר בוטלו חלקים בהסכמים בגין כך. כעת פסק בית המשפט לענייני משפחה כי בכל מקרה לא ידון בטענה שההסכם פיקטיבי, מרגע שהוא קיבל תוקף של פסק דין.

הקוזאק הנגזל

במקרה זה ערכו הבעל והאישה הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, וכעבור זמן ערכו הסכם ששינה את גובה המזונות. באמצעות עו"ד יהושע רובין ביקש הגבר לבטל את ההסכמים, בטענה שהאחד הוא הסכם למראית עין שנוצר כדי להבריח את הרכוש המשותף מפני הנושים, ואילו השני נחתם עקב הטעיה ועושק, תוך שהאישה מנצלת את מצבו הכלכלי והנפשי הקשה. האישה, שיוצגה ע"י עו"ד יובל ריימונד, טענה שמדובר בהסכמים אמיתיים המשקפים את כוונת הצדדים.

השופט סארי ג'יוסי ציין כי אמנם לפי חוק החוזים הסכם למראית עין הוא בטל וכי שופטי המשפחה נוהגים לבחון טענות לפיקטיביות הסכם גירושין, וכשמצאו בסיס לטענה ביטלו אותו. ואולם, הוסיף, "אינני שותף לדעה האמורה. לא המבחן החוזי הוא שיוליכנו את הדרך במקרה כגון זה, גם אם נחמיר עם התובע בנטל הראייה שיוטל עליו. במקרה כזה יש בטעמי סף של מניעות, השתק, התנהגות הנגועה בחוסר ניקיון כפיים, המתווספים לשיקולי מדיניות שיפוטית, כדי להביא לדחיית התביעה".

השופט ציין כי מעבר לכך שמי שחותם על הסכם פיקטיבי לכאורה, עושה שימוש לרעה בהליכי משפט ומרמה את הנושים ואת בית המשפט, הרי ש"בית המשפט הנדרש לאשר הסכם בין בני זוג, חוקר ודורש הבהרות והצהרות מבני הזוג כדי לוודא את כנות ההסכם, אמיתותו ורצונם הכן והחופשי של בני הזוג לקיימו, ומוודא כי אין מדובר בהסכם פיקטיבי".

זעקת התובע דנן, פסק השופט, "כמותה כזעקת הקוזאק הנגזל, וטוב שיידע התובע ויידע ציבור המתדיינים בכלל, כי בית המשפט לא ישעה לזעקה כזו ולא ישמש לה יד מסייעת". למעלה מן הנדרש, הוא בחן את הטענה לגופה וקבע שהבעל לא הוכיח שההסכם הראשון פיקטיבי ושחתם על השני בשל עושק.

סעיף פיקטיבי

עם זאת, בהחלטה אחרת שניתנה בימים אלה, ביטלה סגנית נשיא בית המשפט למשפחה בירושלים, נילי מימון, סעיף בהסכם גירושין, לאחר שקיבלה את הטענה כי מדובר בסעיף פיקטיבי שנערך למראית-עין.

בסעיף מודה האישה שקיבלה הלוואה בסך 100 אלף דולר מהבעל, וכי הבעל מוחל על ההלוואה כל עוד היא לא תנקוט נגדו בהליכים אזרחיים. מימון קבעה כי מדובר בסעיף פיקטיבי, משום שמעולם לא ניתנה לאישה הלוואה.

בית המשפט קבע כי מהותו האמיתית של הסעיף, שנחתם תחת ניצול ועושק של האישה, היא להטיל סנקציה כספית שתמנע מהאישה לפנות לערכאות אזרחיות בנוגע להסכם, דבר הסותר את תקנת הציבור ומביא לבטלות הסעיף.

השופטת מימון אף קבעה כי למרות שההסכם אושר בבית דין רבני, בית המשפט למשפחה מוסמך לדון בבטלותו, כיוון שמדובר בעילות חוץ-הסכמיות. (תמ"ש 5052/00, תמ"ש 10501/02).

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות