עניין של זמן

מימד נוסף בהשקעה במט"ח הוא טווח הזמן שאליו מתייחס המשקיע: האם מדובר בהשקעה לטווח ארוך, או שמא בניסיון לנצל הזדמנות רגעית, הנמדדת במונחים של שעות, או אפילו דקות.

מימד נוסף בהשקעה במט"ח הוא טווח הזמן שאליו מתייחס המשקיע: האם מדובר בהשקעה לטווח ארוך, או שמא בניסיון לנצל הזדמנות רגעית, הנמדדת במונחים של שעות, או אפילו דקות.

אין ספק שיש קשר בין הגישה הבסיסית להשקעה, אליה התייחסנו קודם, לבין בחירת טווח הזמן אליו מתייחסים. כך, הגישה שמנסה להתבסס על סטייה של ערכי מטבע משיווי המשקל, למשל, מוכתבת על ידי משתנים המזוהים, פעמים רבות, עם טווח של חודשים, ובהקשר של שוק המט”ח מדובר בטווח ארוך.

עם זאת, בטווח הקצר, ובמיוחד כאשר מדובר ברזולוציה של שעות, ולא שבועות, קשה מאוד להסיק בוודאות מה "צריך להיות" שער החליפין של שיווי משקל של מטבע מסוים, על סמך נתוני היסוד המאקרו כלכליים. בתנאים אלה, סוחרי מט"ח - בין אם מדובר במשקיע פרטי, במשקיע מוסדי או בקרן גידור - יעשו שימוש בניתוח טכני, או בהסתכלות על מגמות המסחר בין שני מטבעות שונים.

כך, לדוגמא, אם ערכו של מטבע סוטה באופן משמעותי מהממוצע הנע שלו בחצי שנה האחרונה, למשל, יש לכך משמעות רבה עבור הסוחרים. לכן, כאשר מדובר בגישות המדגישות את הטווח הקצר מאוד, כמו במקרה של מסחר תוך יומי, ייעשה שימוש רב בניתוחים על פי מגמות, או בניסיון לנחש את "סנטימנט השוק".

שחקנים אלה ייטו לקבל על עצמם סיכונים תוך יומיים, ולבצע מספר עסקאות ביום, גם במחיר של עלויות עיסקה גבוהות יחסית. הדבר יתרחש במיוחד בתקופה של תנודתיות גבוהה - כפי שיובהר מיד - כאשר המסחר התוך יומי מאפשר תגובה מהירה לתנועות לא צפויות בשערי חליפין. למעשה, אחד היתרונות של מסחר תוך יומי היא העובדה שאין צורך להשאיר חשיפות פתוחות למשך השעות בהן אותו סוחר או משקיע אינו פעיל, כפי שקורה במקרים בהם מעורבים משקיעים פרטיים.

לעומת זאת, המסחר המתבסס על גישות מבוססות מאקרו כלכלה יעדיף, באופן טבעי, חשיפות שייוותרו פתוחות מספר שבועות או חודשים - לעתים קרובות שלושה עד שישה חודשים - תוך חיסכון בעלויות עיסקה. מסחר זה יתאים לתקופות של תנודתיות נמוכה יותר. אפשר, כמובן לחשוב על גישות ביניים, כלומר על משקיעים המסתכלים על חשיפות בטווחי זמן של ימים, אך לא שבועות רבים, תוך שהם מנסים לשלב בין גישות של תנאי יסוד לבין גישות של מגמות או של סנטימנט השוק.

מטח 9

עם זאת, צריך לסייג את הזיהוי המוחלט של גישה מסוימת להשקעות במט"ח עם טווח השקעה מסוים. חייבים לזכור, כי עבור מי שמשקיע במט"ח, כדרך להשגת רווחי הון, השאלה הבסיסית היא: האם ניתן להשתמש בעיוותים בשוק, במיוחד שערו של מטבע ביחס למטבע אחר, על מנת להפיק רווחים, כל זאת בהינתן רמת סיכון שמקובלת על המשקיע. בגישה זו, של ניצול הזדמנויות, אין הגדרת זמן ברורה ומחייבת להשקעה האפשרית, ולראיה ה-Carry trade, אשר נמשך תקופה יחסית ארוכה עד לפרוץ המשבר הפיננסי הנוכחי.

הערה שנייה נוגעת לאופי של המשקיעים השונים בשוק המט"ח. פרט לקרנות גידור - שחלקן מבוססות על יישום של גישה או סגנון השקעה באמצעות תשתית של מודלים לקבלת החלטות - משקיעים רבים אחרים משלבים בין גישות שונות, בהתאם להערכותיהם לגבי ההזדמנויות הקיימות. משקיעים פרטיים או מוסדיים, למשל, ישלבו בין הגישה של משתנים כלכליים יסודיים לבין גישה של ניתוח טכני, ויעניקו לכל אחד מהם משקל משתנה בהתאם לשינויים בהערכותיהם.

מטח 2

מידע ואסטרטגיות השקעה

כל הפעילות בשוק המט"ח מבוססת, בסופו של דבר, על שני מרכיבים עיקריים: מידע והערכות המשתתפים לגבי משמעותו של אותו מידע. ברור מאליו שכל אחת מהגישות להשקעה במט"ח שתוארו לעיל תבחן סוגים שונים של מידע. המידע הרלבנטי למי שמתבסס על ניתוח טכני הם שערי החליפין עצמם, והתפתחותם לאורך התקופה האחרונה.

לשחקני פוזיציה של שלושה חודשים, המידע הרלבנטי כולל נתונים סטטיסטיים על מצב הכלכלה, הריביות, המצב הגיאופוליטי של מדינה מסוימת וכיוב'. עם זאת, ספק אם המשקיעים העוסקים בחשיפות קצרות מועד יכולים להתעלם מנתונים מאקרו כלכליים בעת פרסומם, שכן נתונים אלה ישפיעו על חלק מהמשקיעים ועל כן יכולים להשפיע על כיוון השוק. לפיכך עיתוי פרסום המידע - נאום של נגיד בנק מרכזי, פרסום נתוני צמיחה, סחר או אינפלציה, דו"חות של מוסדות ממשלתיים או בינלאומיים וכיוב' - לרלבנטי ביותר לכל סוגי המשקיעים.

להורדת המחקר המלא

צרו איתנו קשר *5988