השפעת משבר ה"סאב פריים"

בפרקים קודמים דובר על גישה מאקרו כלכלית או של תנאי יסוד, אך לא הוגדר מה הם אותם משתנים אשר הופכים להיות רלבנטיים עבור המשקיעים והסוחרים בשוק המט"ח

בפרקים קודמים דובר על גישה מאקרו כלכלית או של תנאי יסוד, אך לא הוגדר מה הם אותם משתנים אשר הופכים להיות רלבנטיים עבור המשקיעים והסוחרים בשוק המט"ח. ברור, כי מדובר במשתנים אשר ימלאו תפקיד אחד מרכזי: לאותת על עיוותים אפשריים בשער השוטף של מטבע מסוים ולהצביע על האפשרות "ללכת נגד הזרם" כהזדמנות לרווח הון. אך השאלה נותרת בעינה: מה הם אותם משתנים, אשר יש ביכולתם לשפוך אור על התנועה העתידית של שער חליפין של מטבע מסוים.

כמובן שיש רשימה של משתנים עליהם ניתן להצביע כמועמדים לחזות את תנועת שער החליפין. הלחץ הבסיסי לפיחות או לתיסוף של מטבע נובע מזרם המט"ח שנוצר בעקבות הגרעון או העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ומזרם המט"ח הנובע מהשקעות לטווח בינוני וארוך, בין אם מדובר בהשקעות ישירות, או בהשקעות פיננסיות באותו משק. לכן, עודף גדול בחשבון השוטף, או זרם של השקעות לתוך משק מסוים, יכולים לאותת על תיסוף עתידי של המטבע של אותו משק.

לצד תנועות ההון לטווח ארוך, צריך גם להתייחס לגורמים של זרמי הון לטווח קצר. בימים כתיקונם אלה מושפעים מהפרשי ריבית בין שתי מדינות, זאת בתנאי שאין חשש לפיחות או לתיסוף אשר יקזזו את הרווחים שיכולים לנבוע מניצול פער הריביות. בתנאים אלה, למדיניות המוניטרית של כל בנק מרכזי תהיה השפעה על שער החליפין של המטבע של אותה מדינה.

אך אלה הם, כפי שהודגש, משתנים אשר משפיעים הרבה יותר על המסחר במטבע מסוים במשטר של הערכת סיכון נמוך, או כאשר ניתן לבסס ניבוי של ערכו בביטחון רב יותר. תנאים אלה אינם מתקיימים תמיד, ולמעשה תחושת הסיכון בקרב משקיעים וסוחרי מט"ח היא שקובעת האם אלה המשתנים הרלבנטיים, או האם יש משתנים אחרים, אשר אליהם צריכים להתייחס כדי לנסות לבחון תנועות עתידיות של מטבעות.

בגלל אי הוודאות הניכרת שנוצרה בשוק, החלו המשקיעים לבחון משתנים שונים כאמצעי לחזות התפתחויות בשוק המטבע. למעשה, מאפיין בולט של השנה הראשונה למשבר הפיננסי בכל מה שקשור לשוק המט"ח, הינו הקושי לזהות משתנים רלבנטיים, ולהתמיד בהם כמנבאים של התנהגות המטבעות השונים. בתחילת המשבר נתפסו מצב שוק ההון ומצב שוק האשראי של המדינות השונות כמשתנים קובעים מאוד. לאחר מכן עברה ההסתכלות לשאלה האם מדובר במדינות יבואניות או יצואניות של נפט וסחורות. לעתים פערי ריבית חוזרים ומשפיעים יותר ממשתנים אחרים, ובתקופות אחרות פערי שיעורי צמיחה נחשבים לבעלי חשיבות.

מטח 26

למעשה, חוסר הוודאות באשר לקביעה מהו הגורם הרלבנטי בניבוי ערכם של מטבעות הוא אחד המאפיינים של השוק מאז פרוץ המשבר. הניסיון לבחון מתאמים בין ירידה או עלייה במחירי סחורות או נפט עם מטבעות מסוימים לא הוכח כיעיל, וגם הניסיון לבחון מתאמים בתנועה של מטבעות של משקים שונים (למשל "משקים מתעוררים") לא הניב תוצאות בהן ניתן להסתייע.

להורדת המחקר המלא

צרו איתנו קשר *5988