רשות ני"ע שוקלת: העברת סקר עמיתים של רו"ח לגוף חיצוני ללשכת רו"ח

המוסד לסקר עמיתים שהקימה לשכת רו"ח נועד לבחון את עמידתם של רו"ח בכללים ובנהלים

רשות ני"ע בוחנת להגביר את הפיקוח על רואי החשבון, באמצעות הגברת עצמאותו של המוסד לסקר עמיתים שהקימה לשכת רו"ח, ושנועד לבחון את עמידתם של רואי החשבון בכללים ובנהלים. בין היתר, נבחנת האפשרות כי הגורם שיקיים את הפיקוח יהיה גוף חיצוני ללשכת רו"ח. כך נודע ל"גלובס".

המוסד לסקר עמיתים הוקם לפני כשלוש שנים על ידי לשכת רו"ח, בגיבויה של רשות ני"ע, ונולד מתוך רצונה של הלשכה למצוא תחליף לחובת הרוטציה של רואי החשבון המבקרים חברות ציבוריות. כחלק מתהליך סקירת העמיתים, נבדק מדגם של מספר חברות המבוקרות בידי המשרד הנסקר, כדי לבחון את יישום הנהלים הלכה למעשה. מדובר בשלב ראשון בחברות ציבוריות גדולות, המבוקרות בידי המשרדים הגדולים - שגם מממנים את רוב פעילות המוסד וגם מעמידים חלק ניכר מאנשי המקצוע המפקחים על ביצוע העבודה.

נודע, כי באחרונה עלה הצורך בחיזוקו של המוסד לעמיתים. זאת, בין היתר על רקע העובדה שהגוף המקביל לו בארה"ב, ה-PCAOB, הסוקר את משרדי רוה"ח המטפלים בחברות ציבוריות בארה"ב, נאלץ להגיע לישראל מספר פעמים, במסגרת הביקורת על ה"ביג 4" בישראל, המבקרות חברות נסחרות בארה"ב.

נודע, כי ה-PCAOB סירב להעניק הכרה בינלאומית למוסד לסקר עמיתים, ולכן העלה את הצורך בחיזוק המוסד, כך שהביקורת שלו תספיק לצורך ליווי חברות הנסחרות בארה"ב, וייתר את הצורך בהגעת ה-PCAOB לישראל.

אחת האפשרויות הנשקלות על-ידי רשות ני"ע היא הקמת גוף חיצוני. ואולם, הצעה זו יוצרת קושי בנוגע לאיוש גוף כזה. מינוי רואי חשבון בדימוס לגוף כזה עלול לעורר בעיה, כיוון שהם לרוב אינם מעודכנים בחידושים החשבונאיים האחרונים.

על רקע זה, נשקלה אפשרות להותיר את המוסד לסקר עמיתים בעינו, אך להוסיף לו מימד שיהיה חיצוני ללשכת רוה"ח, כמו נציגות של הרשות, או נציגות של גורמים בלתי תלויים. נודע, כי בימים אלה מתקיימות שיחות בין רשות ני"ע לבין לשכת רו"ח בנושא, ונבחנות האפשרויות השונות והמשמעות שלהן.

מודל לחיקוי

רו"ח עופר מנירב, לשעבר נשיא לשכת רו"ח ומי שהוביל את הקמת המוסד לסקר עמיתים בזמנו, טוען כי המוסד לסקר עמיתים זכה לשבחים מהאיפא"ק (הארגון הבינלאומי של רואי החשבון), שהציג אותו כמודל לחיקוי. לדבריו, "אם רוצים לעשות משהו אחר, קודם שיגידו מה לא בסדר בגוף הזה. הוא עושה את העבודה שלו, ואף אחד לא מבטיח לנו שאם יעשו משהו אחר, זה יהיה יותר טוב. לדעתי זה יהיה ההיפך".

מנירב מוסיף: "אני הצעתי בזמנו שהמוסד יקבל את ההכרה של ה-PCAOB, והמלצתי לרשות ני"ע שפשוט תאשרר פעם נוספת את תמיכתה המלאה במוסד, לצורך כך שהמוסד יהווה תחליף ל-PCAOB בארץ. זה היה הרעיון בעת ההקמה מלכתחילה ולא נעשה בכיוון הזה מספיק. אפשר לעשות וצריך לעשות".

לשכת רו"ח מסרה בתגובה: "המוסד לסקר עמיתים עושה את עבודתו נאמנה". מרשות ני"ע נמסר בתגובה: "הרשות בוחנת באופן שוטף את האפקטיביות של הביקורות החשבונאיות, לרבות בהקשר של מועצת רואי חשבון והמוסד לסקירת עמיתים".

קשיי לידה

הקמת המוסד לסקר עמיתים לוותה בקשיים בזמנו, הן עקב התנגדותו של פורום ה-CFO, שטען כי מידע מסחרי חסוי עלול לזלוג דרך רואי החשבון אל מתחרים; והן עקב התנגדות מצד חברות גדולות, לשתף פעולה בנושא זה ולחשוף מסמכיהן בפני הסוקרים. לשכת רו"ח טענה מנגד, כי החיסיון מובטח בחוק רואי חשבון, המטיל סנקציות חמורות עד כדי שלילת רישיון מרו"ח המפר את חובת הסודיות.

התנגדותן של החברות הגיעה עד לכך שרשות ני"ע נאלצה לפרסם הנחיה המחייבת את החברות הציבוריות לשתף פעולה עם הסקירה. רשות ני"ע הבהירה כי היא רואה בביקורת העמיתים חלק בלתי נפרד מהקו המרכזי שלה: שקיפות. הרשות אומרת שוב ושוב בשנים האחרונות, שגילוי מלא ככל האפשר לציבור הוא הדרך הטובה ביותר למנוע כשלים ניהוליים וחשבונאיים. עם זאת, גורמים בלתי תלויים, טוענים כי סקר עמיתים התקיים בארה"ב, ונכשל. *

צרו איתנו קשר *5988