שלמור לביהמ"ש: ראובני ומקאן רוצים להמשיך את המונופול בשוק המדיה באמצעות יונייטד

רמי שלמור השעה את מינויו כיו"ר איגוד משרדי הפרסום כדי להיאבק בפרידן ובשילוח: "החיבור בין מקאן לראובני הוא פגיעה בתחרות, ואת המורסה הזאת צריך לפוצץ" ; אודי פרידן בתגובה: "זה ספין נוסף של שלמור"

משרד הפרסום שלמור-אבנון-עמיחי מסיר את הכפפות במלחמתו מול משרד הפרסום ראובני-פרידן: בכתב ההגנה שהוא מגיש היום (א') לבית המשפט, בתגובה לצו המניעה שביקש ראובני-פרידן, הוא מאשים את ראובני-פרידן בהעלמה וטשטוש של עובדות, מסירת חצאי אמיתות לבית המשפט, הצגתם באופן מסולף תוך העלמת חלקי מסמכים שאינם עולים בקנה אחד עם טענותיהם - כל זאת על מנת לנסות לקבל משלמור סכום כסף גדול יותר עבור חלקה ביונייטד.

"צירוף של חצאי אמיתות"

במסמך ארוך ומנומק תוקפים עורכי הדין של שלמור-אבנון-עמיחי אחד לאחד את הטענות שהציגו אנשי ראובני-פרידן באמצעות עורכי דינם. "על שולחנו של בית המשפט הוגשה בקשה שאין בה מתום כל כולה פצע, מכה וחבורה טרייה. בקשה הערוכה טלאי על גבי טלאי ואשר אין לה כל יסוד לא מהבחינה המשפטית ולא מן הבחינה העובדתית ואשר כל כולה מיוסדת על העלמת עובדות, טשטושן של אחרות, צירוף חלקי מסמכים וחצאי אמיתות המוצגות באופן מסולף, אשר כידוע גרועות המה משקר מושלם", נכתב בכתב ההגנה. "ביסוד הבקשה עומד ניסיון ציני וכוחני של המבקשת (ראובני-פרידן) לנסות ולכפות על המשיבה (שלמור) ללא כל זכות שבדין ובניגוד להוראות הסכם המייסדים שנחתם על ידי הצדדים לרכוש את חלקה של המבקשת בחברה משותפת - יונייטד מדיה".

נציגי שלמור טוענים אמנם כי "תיקצר היריעה מלפרט את מכלול ההטעיות, הכזבים, הסילופים, ההשמטות, העלמת העובדות וחצאי האמיתות אשר הבקשה נגועה בהן", אך מיד הם מתנדבים לספק כמה דוגמאות. כך למשל, נטען בכתב ההגנה כי ראובני-פרידן נמנעו מלציין בבקשתם לבית המשפט כי יונייטד מתפרקת בגלל החלטת משרד הממונה על ההגבלים העסקיים כי ראובני-פרידן משתייכת לקבוצה המהווה מונופול בתחום רכישת המדיה. שלמור מצרפים חלק מתצהירו של משה ראובני לרשות על ההגבלים, בו נטען כי "הסיבה היחידה בגינה אין המבקשים (אנשי יונייטד) נופלים במסגרתו של פטור הסוג היא הבעלות המשותפת של IPG בראובני-פרידן ובמקאן אריקסון. נתח השוק המשותף של הורי יונייטד - המבקשות ושל מקאן אריקסון ברכישת המדיה עולה על 20% - כך ע"פ תצהיר ראובני".

הקרב על יוניוב

בשלמור דוחים את הטענה כאילו האינפורמציה על הבעייתיות בקבלת הפטור החדש ליונייטד הוסתרה מראובני-פרידן, ומצטטים בתצהיר שיחה בין כלכלנית ממשרד הממונה לדן להט, בה לטענתם הובהר לו כבר באוגוסט 2007 שיש בעיה בבעלות המשותפת של IPG בראובני ובמקאן. במהלך זמן זה, טוענים בשלמור, לא רק שבראובני-פרידן לא עשו מאומה כדי לפתור את הבעיה, אלא אף ניסו לחבל ביונייטד.

שלמור מאשימים את ראובני כי בהציגם לבית המשפט את הסכם המייסדים של יונייטד, תלשו ממנו חלק שלא עולה בקנה אחד עם טענותיהם - אותו החלק הרלוונטי למצב בו יונייטד נאלצת להפסיק את פעילותה. לטענת שלמור, בהסכם המייסדים נטען כי במקרה כזה יחולקו נכסי החברה בין בעלי המניות באופן יחסי לאחזקותיהם, אלא אם יבקש צד אחד לרכוש את חלקו של הצד האחר, ואז יסכמו הצדדים על תנאי המכירה בתוך 30 יום. בכל מקרה, לטענתם ע"פ ההסכם "יהיה כל צד רשאי להמשיך ולפעול בתחום ייעוץ, תכנון ורכישת המדיה, בכל דרך שימצא לנכון, ואילו לגבי פעילות רכישת המדיה של לקוחות החברה, אשר אינם לקוחות מי מהמשרדים, יפעלו בהתאם להנחיית אותם לקוחות". עוד טוענים בשלמור כי הסעיף בהסכם המייסדים שהגביל בעבר בדרך כלשהי את פעילויות הצדדים בוטל, אך אינפורמציה זאת לא הובאה לבית המשפט.

"לבד מהניסיון הנואל לכפות על המשיבה לרכוש את חלקה של המבקשת ביונייטד במחיר מופקע", נטען בתצהיר, "נועדה הבקשה גם לחזק את מעמדם המונופוליסטי של בעלי השליטה במבקשת ובקבוצת מקאן אריקסון בתחום רכישת המדיה, ולסלק מדרכם מתחרים בדמות המשיבים".

ראובני-פרידן, טוענים בתצהיר של שלמור, מודים בבקשתם כי הציעו כי אורן יוניוב, מנכ"ל יונייטד, יהפוך לבעל מניות השליטה בחברה. "הודאת המבקשת לפיה מבחינתה אין כל מניעה שאורן יהפוך להיות בעל השליטה ביונייטד, נוסף על היותו מנכ"ל, מלמדת כי אף אם ימשיך את פעילותו ביונייטד (לאחר מכירת אחזקותיה של המבקשת) או בחברת רכש מדיה של המשיבה, לא ייגרם למבקשת כל נזק מכך. במילים אחרות: המבקשת מודה כי המחלוקת היחידה בינה לבין המשיבה היא בנוגע לסכום הכספי אותו היא דורשת עבור חלקה ביונייטד וכי בקשה זו הינה פרק נוסף במו"מ".

עוד נטען כי יתרון נוסף שראובני-פרידן מבקש להשיג הוא הפחתת התחרות בשוק רכש המדיה לטובת בעלי השליטה בה ובקבוצת מקאן-אריקסון. בסוף הבקשה מציגים נציגי שלמור את האופן שבה מחזיקה סוכנות הפרסום IPG במניות המשרדים, ומדגישים: "הפסקת פעילותה של יונייטד תסיר משוק רכש המדיה את אחת מהמתחרות של יוניברסל, ותעניק יתרון בתחום זה ל-IPG ולשילוח, המשמש גם כמנהל ביוניברסל, והכל תוך ניסיון נלוז ונואל לעקוף את החלטת הרשות ובית הדין להגבלים עסקיים, בדרך לא דרך, באופן שיפגע בתחרות בתחום זה ובכך לסכל, פשוטו כמשמעו את החלטת הרשות המוסמכת ולרוקנה מכל תוכן".

אילן שילוח סירב להגיב לידיעה.

אודי פרידן מסר בתגובה כי מדובר בספין נוסף של שלמור, והאמת תתברר בקרוב בבית המשפט.

צרו איתנו קשר *5988