המועצה לצרכנות ניסחה הסכם צרכני אחיד לקבלת שירותים ביתיים

בין השאר קובע ההסכם את הסעד לצרכן במקרה של אי-ביצוע השירות תוך הזמן הנקוב או במקרה של הימנעות העסק מכיבוד האחריות שנתן, ומאפשר לצרכן במקרה כזה לבצע את התיקון בעצמו על חשבון העסק

בלא מעט בעיות נתקלים הצרכנים מול נותני שירות מסוגים שונים שהוזמנו לביתם לביצוע עבודות שנות: חשמלים, שרברבים ושיפוצניקים למיניהם. ריבוי התלונות המגיעות לשולחנה של המועצה לצרכנות בנושא הביא את המועצה לנסח הסכם צרכני אחיד לקבלת שירותים ביתיים, במטרה להבטיח גילוי נאות, ודאות ובסיס ראייתי לצרכן המבקש לקבל שירותים ביתיים.

מי יאמץ את ההסכם? לא ברור, אך כצעד ראשון יכולים הצרכנים להציע אותו לשימוש בטרם התקשרות עם בעל מקצוע, או להתנות אותה בשיתוף-הפעולה הנדרש.

מהתלונות המגיעות למועצה תדירות עולה כי שורש הבעיות הוא ההסכם בעל-פה שבין העסק (או נותן השירות) לצרכן, כפי שנעשה בדרך-כלל - באופן שמתעלם פעמים רבות מהיבטים שונים בעיסקה שמתעוררים רק בהמשך.

בין השאר מועדים לפורענות נושאים כמו מועד ביצוע השירות וסיומו, המחיר הסופי (עם או בלי מע"מ, כולל חלפים וחומרים או לא), ומקרים בהם העסק או נותן השירות אינו עומד בביצוע חלקו בעסקה או מתכחש לאחריות שנתן.

על מנת להקטין את הפגיעה בצרכנים כוללת הטיוטה המוצעת הסכם בסיסי אחיד בתחום השירותים הביתיים, במטרה שישמש בסיס להתדיינות בין העוסק לבין הצרכן ויוודא את מודעות הצרכן לרכיבים החיוניים של העסקה.

ההסכם משתרע על דף אחד בלבד, מנוסח בשפה ברורה ופשוטה הממצה את כל התנאים שבין הצרכן לנותן השירות, ואינו כולל כמובן תנאים מקפחים.

בין השאר קובע ההסכם את הסעד לצרכן במקרה של אי-ביצוע השירות תוך הזמן הנקוב או במקרה של הימנעות העסק מכיבוד האחריות שנתן, ומאפשר במקרה כזה לצרכן לבצע את התיקון בעצמו על חשבון העסק. במקרה של סכסוך בין העוסק לצרכן קובע ההסכם קיום בורר, שימונה מתוך רשימת בוררים הקיימת במועצה הישראלית לצרכנות.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מחלוקות וסכסוכים בין צרכן ונותן שירות היא למנוע את אותן מחלוקות על-ידי הבהרה והסכמה על כל הפרטים מראש.

לדבריו, אימוצו של ההסכם המוצע על-ידי הצרכן בבואו לקבל שירות בביתו יבטיח כי גם הוא וגם נותן השירות ייכנסו להתקשרות עם נותן השירות, תוך הבנת זכויותיו והתחייבויותיו.

מנכ"ל המועצה קורא לבתי עסק ולעוסקים לאמץ את ההסכם. את ההסכם ניתן להוריד בחינם באתר האינטרנט של המועצה הישראלית לצרכנות: www.consumers.org.il.