הממשלה סירבה לרכוש גילון 2315 במכרז ההפוך; גורם בשוק ל"גלובס": "השוק כבר החליף אותה, אין לסידרה מוכרים"

הממשלה החליפה אגרות חוב בהיקפים נמוכים במיוחד ביחס לביקושים בשוק ; "האג"ח הקונצרניות יורדות בגלל שהן עוקבות אחר צמודות המדד הממשלתיות"

מכרז ההחלף שקיימה יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי שבמשרד האוצר הסתיים לפני שעה קלה. המכרז יועד לכלל הציבור - באמצעות כלל הגופים הרשאים לרכוש אג"ח ממשלתיות בשוק הראשוני. מדובר במכרז במסגרתו רוכשת הממשלה אגרות שהנפיקה, ותמורתן מוכרות אחרות חוב ממשלתיות אחרות.

משרד האוצר ביקש לרכוש אג"ח משתי סדרות: גילון 2315 ושחר 2671 . מולן הציע למכור אגרות חוב מ-6 סדרות שונות. מתוצאות המכרז עולה, כי רק חלק קטן מהביקושים נענה בפועל, בשערים הדומים למסחר בבורסה. להלן התוצאות.

שחר 2671

משרד האוצר ביקש לרכוש את האג"ח הממשלתית-שקלית שאינה-צמודה ואשר נושאת ריבית קבועה בשיעור 7% לשנה כיוון שהיא צפויה להיפדות בפברואר 2009, חודש עמוס פדיונות. בכך, ביקשה יחידת ניהול החוב להקל על הפירעונות הגדולים אותם תצטרך לכסות בחודש זה.

רק אתמול דיווחנו שהאוצר הנפיק אג"ח ממשלתית קצרה לא-צמודה שתיפדה באוגוסט הקרוב, וכבר היום ביקש למכור אותה. בעוד היו ביקושים מטעם הציבור לרכוש את האיגרת מידי הממשלה בסך 1.5 מיליארד שקל, הממשלה לא נענתה - ככל הנראה בגלל המחיר; מדובר באיגרת דמוית מק"מ, כלומר אינה נושאת ריבית ומונפקת בשער הנמוך משער הפדיון (100 אגורות). שערי הביקוש גילמו תשואה שנתית ברוטו לפדיון של 3.6%, בעוד המק"מ הסחיר המקביל לאותו מח"מ (פדיון באוגוסט הקרוב) נסחר בתשואה של 3.4%.

לגבי שחר 2680 , אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה לפדיון באפריל 2011, הממשלה מכרה 612 מיליון שקל לעומת ביקוש של 782 מיליון שקל. נזכיר, כי רק לפני שבוע גייסה הממשלה באמצעות סדרה זו 500 מיליון שקל.

באגרת דומה מסדרה 0313 (לפדיון במארס 2013; ריבית נקובה - 5%) מכרה הממשלה 439 מיליון שקל לעומת ביקוש ל-565 מיליון שקל. גם כאן, גייסה הממשלה אתמול 250 מיליון שקל בסדרה זו.

באיגרת מסדרה 0219 , הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 6% ותיפדה בפברואר 2019, מכרה הממשלה 348 מיליון שקל לעומת ביקוש של 576 מיליון שקל מהשוק. רק אתמול גייסה הממשלה 500 מיליון שקל בסדרה זו.

סדרה דומה הנפדית באפריל 2018 היא 0418 - הצמודה למדד המחירים לצרכן והנושאת ריבית קבועה בשיעור 3.5% לשנה. הממשלה לא מכרה כלום מסדרה זו חרף ביקושים בסך 60 מיליון שקל.

באופן דומה, כאשר ביקש הציבור לקנות מהממשלה 219 מיליון שקל באיגרת חוב בריבית משתנה, לא מכרה הממשלה כלום תמורתו של השחר 2671. האיגרת בריבית המשתנה לפי תשואת המק"מ ל-3 חודשים תיפדה באוגוסט 2017 .

גילון 2315

הסדרה האמורה מתייחסת לאג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי ריבית המק"מ ל-3 חודשים לפדיון ביום האחרון לשנה הנוכחית. גם כאן, ביקש משרד האוצר להקל על היקף הפדיון הצפוי בחודש הבא.

סקירה של תוצאות המכרז מגלה שעל אף הביקושים לאג"ח מצד השוק, הממשלה לא רכשה את האיגרת. "השוק כבר החליף אותה, אין לסידרה מוכרים", אומר ל"גלובס" פעיל בשוק. "אין סחורה צפה. בגלל שהפדיון הצפוי, אין מי שקונה את זה. כנראה שהשערים לא התאימו לממשלה".

נגד האיגרת הקצרה דמוית המק"מ היו ביקושים בשוק בסל 447 מיליון שקל; נגד שחר 2680 - ביקושים של 56 מיליון שקל; נגד שחר 0313 - 115 מיליון שקל; נגד ממשלתית 0219 - 66 מיליון שקל; ואילו החלפתו בגליל 0418 לא זכה כלל לביקושים.

לדברי אותו פעיל, "השוק היום די דליל, במיוחד בהתייחס לשחרים". הגורם מסביר את הירידה באג"ח הקונצרניות על רקע הירידה באפיק צמוד המדד הממשלתי. "האג"ח הקונצרניות הן בעיקר צמודות מדד, ולפיכך הן עוקבות אחר המקבילות הממשלתיות". האג"ח הצמודות ממשיכות לרדת לאור ציפייה לירידה באינפלציה הצפויה. מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שיתפרסם ביום שישי הקרוב, צפוי להצביע על עלייה קלה בלבד.

[לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988