המחוזי: לא ניתן לשלם שכר של מפרק או מנהל מיוחד באמצעות מתן אופציות או "בדרכים יצירתיות" אחרות

נקבע כי השכר חייב להיות משולם לפי הדין - ויש למנוע קשר הדוק בין בעל התפקיד לחברה

בית המשפט המחוזי בת"א קבע כי לא ניתן לשלם את שכר טרחתו של בעל תפקיד שמונה לחברה, כגון מנהל מיוחד, מפרק או כונס נכסים, באמצעות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה. השופטת ורדה אלשיך קבעה כי שכר הטרחה חייב להיות משולם לפי הקבוע בדין ולא "בדרכים יצירתיות" אחרות.

המנהל המיוחד של חברת דיגיטל וריפיקיישן, עו"ד עופר שפירא, והחברה ביקשו לשלם חלק משכרו של המנהל המיוחד באופציות לרכישת מניות החברה. הם הציעו כי במקום 150 אלף הדולר שנותרו לתשלום שכר הטרחה, תינתן למנהל המיוחד אופציה לרכישת מניות החברה תמורת 200 אלף דולר מכיסו.

המנהל המיוחד טען כי נסיבות המקרה הינן חריגות ומיוחדות, כיוון שכל נושי החברה נפרעו 100% מחובם וכי החברה כעת סולבנטית. כמו כן, טען כי תשלום חלק משכר הטרחה באופציות למעשה מפחית משכרו. כונס הנכסים הרשמי התנגד לבקשה, בנימוק כי דרך תשלום שכזה אינה מקובלת ואינה ראויה.

פרמטרים קשיחים

אלשיך דחתה את בקשת המנהל המיוחד והחברה וקבעה כי שכר הטרחה ישולם לפי הקבוע בתקנות. היא ציינה כי תשלום שכר טרחה באופציות יוצר קשר הדוק יותר בין המנהל המיוחד לבין החברה או בעלי השליטה העתידיים שלה לאחר צאתה מחדלות הפירעון. לדבריה, החשש המרכזי הוא שאישור סוג תשלום כזה עשוי ליצור ציפייה אצל בעל תפקיד לסוג כזה של שכר, שעשוי לעיתים לייצר רווחים עתידיים העולים בהרבה על הסכום "הרגיל" המגיע לבעל התפקיד לפי התקנות.

עוד ציינה השופטת כי אם תוכר אופציית תשלום כזו, יתעורר חשש כי הדבר עשוי ליצור עיוות בשיקול דעתם של בעלי תפקידים "פוטנציאליים" וליצור בעבורם תמריץ לשמור על יחסים קרובים עם רוכשי החברה ולהימנע, למשל, לחקור את פעילותם. "שלא לדבר על חשש כי במצבים 'קרובים' לתשלום מלא עשוי להתעורר אצל בעלי תפקידים מסוימים אינטרס לצמצם באורח מלאכותי את מצבת הנשייה בכדי למנוע מצב בו 'יראו מנגד' את אופציית התשלום המועדפת ו'אליה לא יבואו'", הוסיפה.

לסיכום, קבעה השופטת, כי מדובר באמצעי תשלום בעייתי "שייתכן שנזקו רב בהרבה מתועלתו, אמצעי תשלום 'העוקף' למעשה את המושכלה היסודית, העומדת בבסיס התקנות, המנסה לקבע את שכר הטרחה במידת האפשר לפי פרמטרים קבועים וקשיחים יחסית, שאינם ניתנים לתמרון ועקיפה בנקל על-ידי בעלי השליטה בחברה". (פש"ר 1977/06).

צרו איתנו קשר *5988