"היבטי המיסוי של רכישת עצמית של אג"ח שרויים בערפול מטריד"

כך טוען עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מסים במשרד עוה"ד גולדפרב, על רקע הטרנד של רכישות עצמיות של אג"ח, בשל המשבר בשוק ההון

"היבטי המיסוי של רכישת עצמית של אג"ח, שרויים בערפול מטריד, המקשה על החברות לקבל החלטות רכישה" - כך טוען עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מסים במשרד עוה"ד גולדפרב, על רקע הטרנד של רכישות עצמיות של אג"ח, בשל המשבר בשוק ההון.

לטענת עצמון, רכישה עצמית מעניקה לחברה מנפיקת האג"ח יתרון כלכלי, ומאותתת לקהל המשקיעים כי היא מאמינה בעצמה, ביכולותיה הכספיות ובעתידה. מבחינה חשבונאית היא מאפשרת לחברה לרשום כבר היום רווח הון, שכן רכישה עצמית כיום, משמעה פדיון האג"ח במחירים נמוכים.

לעומת זאת, מבחינת דיני המס, הסוגיה מעוררת שאלות, ובראשן השאלה, אם נוצרת לחברה הכנסה לצרכי מס כתוצאה ממחילת חוב.

שותף ומנהל מחלקת המסים בפאהן קנה, רו"ח יגאל רופא, אומר כי על הרשות לאפשר דחיית מס במצב של רכישה עצמית של אג"ח. רופא, שדיבר היום בכנס היערכות במסים בפאהן קנה, אמר על רשות המסים והמחוקק, ליזום שינויי חקיקה והתקנת נהלים פנימיים שיסייעו לחברות ולאנשי עסקים לצלוח את המשבר הפיננסי העולמי. בין היתר הציע רופא לקבוע מנגנון מזורז לביצוע החזרי מס לחברות ויחידים שנשאו הפסדים בשנת 2008, והקלות בעת ביצוע שינויי מבנה.