הנקראות ביותר

האם יש מס על משיכה מוקדמת מביטוח מנהלים?

אתם שואלים, המומחים עונים: כל השאלות והתשובות

אתם שואלים, המומחים עונים: שאלות ותשובות בנושא הכסף שלכם - מתוך מדור "שפת השוק".

השאלות והתשובות מתפרסמות בכל יום ה' בערב במדור "שפת השוק" בעיתון "גלובס". המדור עוסק בנושאים פיננסיים מסובכים בצורה פשוטה וברורה, במטרה להביא את עולם הפנסיה והגמל לגובה העיניים, לפשט את המושגים שכדאי לכם להכיר, להבליט את מה שבדרך כלל מתחבא באותיות הקטנות, ולסייע לכם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בנוגע לכסף שלכם.

אני עובר ממקום עבודה אחד לאחר ויש לי בביטוח המנהלים (פרט לכספים שהופרשו לפיצויים) סכום מסוים שאותו אני רוצה למשוך. על מנת לשמור על רצף ביטוחי, אשאיר סכום סמלי. אני עושה זאת בגלל דמי הניהול הגבוהים ועל רקע ההפסדים שהיו לי בשנה האחרונה - כ-20%. ביטוח המנהלים הוא בן ארבע שנים ועבדתי באותו מקום 4.5 שנים.

א. האם יש מס על משיכה כזאת? כמה? האם ניתן לקזז אותו?

ב. האם יש מס על פיצויי הפיטורין? מה גובהו? ולפי איזה שיעור מס שולי: בעת המשיכה או בעת הפיטורין? האם יש אפשרות להסדר פריסה?

א. כספי התגמולים הנצברים בתוכנית ביטוח המנהלים ניתנים למשיכה אם הגעת לגיל 60. אם אתה צעיר יותר, תהיה חייב במס בשיעור של 35% לפחות, נוסף לכך, הרווחים הריאליים על ההפקדות שהפרשת מ-1.1.2003 ועד 31.12.2007 חייבים בתשלום מס רווחי הון, בשיעור של 15% בגין רווחים הנובעים מהפקדות שבוצעו עד 31/12/2005 ו-20% בגין רווחים הנובעים מהפקדות שבוצעו לאחר מכן. כספי תגמולים שהצטברו בתכנית החל מתאריך 1.1.2008 ואילך ניתנים למימוש רק בדרך של קבלת קצבה חודשית, משיכת כספים שלא בדרך של קצבה חייבת בתשלום מס של 35% לפחות.

קיראו עוד ב"גלובס"


ב. כספי הפיצויים הנצברים בתוכנית ביטוח מנהלים ניתנים למשיכה בעת עזיבת עבודה, והם פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק: מכפלת מספר שנות העבודה (במקרה שלך 4.5 שנים) במשכורת האחרונה, אך לא יותר מ-10,500 שקל לחודש, נכון לשנת 2008, מועד פרישתך מהעבודה. יתר כספי הפיצויים חייבים בתשלום מס, ששיעורו ייקבע על פי גובה הכנסותיך בשנת הפרישה.

הסדר פריסה, כדי להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים, אפשרי רק במקרה שיש ותק של שש שנים, ולכן אינו רלוונטי במקרה שלך.

קיימים מקלטי מס אחרים, אשר ניצולם מחייב השארת חלק מהפיצויים או כולם בביטוח המנהלים או בקופות גמל נוספות. מקלטי מס אלו מאפשרים לקבל מתוך כספי הפיצויים קצבה חודשית מגיל פרישה ו/ או לדחות את תשלום המס למועד סיום העבודה אצל המעסיק הבא או לתקופה שבה שיעורי המס החלים על הכנסתך נמוכים יותר.

באופן כללי, כדי לבדוק האם כדאי למשוך כספים מתוכנית פנסיונית לכיסוי הלוואה בבנק יש לבחון מצד אחד מה שיעור הריבית על ההלוואה שאתה מחזיר, ומצד שני מה התשואה שתשיג על הצבירה במסגרת התוכנית הפנסיונית אם לא תמשוך את הכספים, תוך התייחסות הן לשיקולי המיסוי (מס הכנסה ומס רווחי הון) והן לשיקולי התשואה על ההון.

כדאי לזכור שתי נקודות נוספות: א. החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך והוא מיועד להבטיח לך ולמשפחתך קיום בכבוד בהגיעך לגיל פרישה. מימוש של הכספים היום לצרכים מיידיים עלול לפגוע ברמת החיים שלך ושל משפחתך בגיל הפרישה.

ב. החיסכון הפנסיוני ספג לאחרונה הפסדים בגלל המשבר בשוקי ההון אולם בטווח הארוך שוק ההון צפוי להתאושש והחיסכון הפנסיוני יגדל בהתאם. לפיכך, מימוש החיסכון הפנסיוני היום משמעותו מימוש של ההפסדים.

תשובה: מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל ניהול ביטוח ופיננסים

עבדתי בחברה שמייבאת ומשווקת שמנים לתעשייה. איך אני יכול לדעת אם חל עליה צו הרחבה? לא הופרשו עבורי כספים לקרן הפנסיה וגם לא פיצויים. איזה סנקציות אני יכול לנקוט נגד החברה (עבדתי שם שלוש שנים ופוטרתי בחודש אוגוסט השנה)?

שי ניב, כתב "גלובס" לענייני רווחה, מסביר כי בכל מקרה מגיע לך שיפרישו לך כספים לפנסיה, השאלה היא מאיזו נקודת זמן.

אם בחברה שבה עבדת יש הסכם קיבוצי, בוודאי מופיע בו סעיף חובת הפרשה לפנסיה, ואז היו צריכים להפריש לך כספים במשך כל שנות עבודתך שם. אם היית חתום על חוזה אישי, רצוי לבדוק בחוזה האם הוא כולל סעיף (בחוזה עצמו או בהודעה לעובד על עדכון בתנאי העבודה) שבו המעסיק מבטיח הפרשה לפנסיה לאחר מועד מסוים.

אם לא היה סעיף כזה בחוזה שלך, בכל מקרה היו חייבים להתחיל להפריש לך לפנסיה עם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

צו ההרחבה, אומר איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, נחתם בסוף שנת 2007 והוא קבע שכל שכיר במדינת ישראל (גבר בן 21 ומעלה ואישה מגיל 20) זכאי לתוכנית קצבה הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים, אלא אם היה זכאי, לפני צו ההרחבה, להיות מבוטח בתוכנית עדיפה.

הצו קבע שעובד אשר צבר ותק של 9 חודשים אצל המעסיק בראשית 2008 או במהלכה יזכה להפרשה בשיעור של 2.5% משכרו מדי חודש (עד תקרה בגובה השכר הממוצע במשק). שיעור זה כולל שליש הפרשת עובד לטובת תגמולים, שליש הפרשת מעביד לטובת תגמולים ושליש הפרשת מעביד לצורך פיצויים.

מכאן, שאם פוטרת בחודש אוגוסט האחרון לאחר שלוש שנות עבודה, היית זכאי בחודשים ינואר-אוגוסט 2008 להפרשות בגובה של 2.5% משכרך, עד תקרה של השכר הממוצע במשק. על הפקדות אלו יש להוסיף פיצויי הלנה על עיכוב בתשלומים לקופת גמל או לקרן הפנסיה. אתה יכול לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע מהחברה שבה עבדת לשלם את הכספים.

אבי, כבן 56, החל לאחרונה לעבוד באחת מחברות השמירה. לאחר כמה זמן מתחילת עבודתו חייב המעסיק להפריש לו כספים לחיסכון פנסיוני? איזה אחוז עליו להפריש? ומהו ההסדר הפנסיוני שעליו לבחור?

אם אביך השלים ותק של תשעה חודשי עבודה במהלך 2008 או ישלים שישה חודשים במהלך 2009, הוא זכאי לתוכנית קצבה הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה ושאירים, בקרן פנסיה מקיפה (שהיא ברירת המחדל במקרה שהעובד לא בחר במשהו אחר, אך הוא יכול לבחור גם בביטוח).

איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, מזכיר כי שיעור ההפרשה בשנת 2008 עומד על 2.5% ובשנת 2009 על 5% משכרו החודשי ועד תקרה של השכר הממוצע במשק.

אם צברתי בקופת גמל ש"אינה משלמת", האם אני יכול להעביר בגיל הפרישה את הכסף לביטוח מנהלים קיים בעל מפתח חלוקה (מקדם המרה לקצבה) נמוך, או שאני חייב ביטוח מנהלים חדש שבו מפתח החלוקה הוא גבוה?

כשתגיע לגיל הפרישה תוכל להעביר את הכסף לקופה משלמת, על פי מקדם הקצבה (מפתח חלוקה), שיהיה נהוג בעתיד. תוכל לבחור איזו קופה תציע לך את מקדם ההמרה הנוח לך ביותר, או להעביר כבר עכשיו את הכסף לקופה "משלמת".

אשתי פוטרה מהעבודה. כיצד תוכל לשמור על הכיסוי הביטוחי שלה עד שתמצא עבודה אחרת?

תלוי איזה ביטוח יש לה. בביטוחי מנהלים ובקרנות פנסיה יש מנגנון מובנה הנקרא "הסדר ריסק". מנגנון זה מאפשר לעובד לשלם רק על המרכיבים הביטוחיים בפוליסה, ובכך לשמור על הכיסוי הביטוחי ועל היכולת לחזור לפוליסה עם הפקדות מלאות לכשיימצא מקום עבודה חדש. ההסדר ניתן לשנה, וחברות הביטוח מאפשרות בדרך כלל הארכה לשנה נוספת.

אני שכיר בחברה קטנה, שבה אני עובד כבר שנתיים. האם המעביד חייב להפריש לי כספים לפנסיה? אם כן - כמה?

כן, מאז החלת חוק פנסיית חובה, המעביד חייב להפריש לך כספים לפנסיה. השאלה היא מה ההיקף ההפרשות שבהן הוא מחויב. לשם כך, יש לבדוק במה עוסקת החברה שבה אתה עובד. על רוב החברות במשק חל צו הרחבה של אחד מארגוני המעסיקים. צו הרחבה מחייב את העוסקים בתחום מסוים לעמוד בהסכם מינימלי שהוא חלק מהסכם קיבוצי בענף מסוים, כך שיחול על כל העוסקים בתחום. למשל, צו ההרחבה בתעשייה חל על לא מעט מגזרים, בהם ענף העץ, החשמל, המוסכים וכדומה. צו ההרחבה של ענף התוכנה כלול גם הוא בהסכם התעשייה, וחל על חברות תוכנה בלי קשר לגודלן.

בצו ההרחבה מחויב המעביד לתשלום תנאים סוציאליים, בדרך כלל לאחר שלושה עד תשעה חודשי עבודה. היקף ההפקדות: 5%-5.5% הפרשות של העובד, 5%-6% הפרשות של המעביד ו-6% הפרשות המעביד לפיצויים.

אם לא חל על החברה שבה אתה עובד צו הרחבה, על המעביד להפריש לך כספים על פי חוק פנסיית חובה, שהוחל ב-1.1.2008. אחוזי ההפקדה התחילו ב-2008 ב-2.5% ויעלו בכל שנה ב-2.5% נוספים עד אחוז מקסימלי של 15% אחרי חמש שנים, שיתחלקו: 5% פיצויים, 5% תגמולי חברה ו-5% תגמולי עובד.

יש לי קרן השתלמות שאיבדה הרבה מערכה בגל הירידות האחרון. האם כדאי לי למשוך את הכסף?

קרן השתלמות הינה כמעט האפיק היחיד שבו רווחי התשואה פטורים ממס רווחי הון. בשנים האחרונות התפתחו מגוון מסלולי השקעה, מאפיק מנייתי ועד אפיק שקלי, שבהם העובד יכול לנייד את כספו ועדיין ליהנות מהפטור.

השאלה אם להעביר את הכסף או לא תלויה בטווח ההשקעה שלך. אם זו השקעה לטווח ארוך, לא בטוח שכדאי לך להעביר את הקרן למסלול סולידי, מאחר שהריביות היום נמוכות מאוד, ואם אנו מניחים שבשלב כלשהו השוק יחזור לעליות, תחמיץ את הגל. לעומת זאת, אם טווח ההשקעה הוא קצר, אתה עלול למצוא את עצמך מפסיד בטווח הקצר עוד, ולכן כדאי לשקול מעבר למסלול סולידי יותר.

אני מסוכסך עם אחד מבניי. איך אני יכול לוודא שהוא לא יקבל אגורה מהכסף שלי לאחר מותי?

צריך לבדוק באיזה אפיק פנסיוני הינך מבוטח. אם אתה מבוטח בביטוח מנהלים, אתה יכול לקבוע מי הם המוטבים שלך, ומהי החלוקה שבה אתה מעוניין במקרה של פטירה חס וחלילה. יתרון נוסף הוא שתוכל לשנות בכל עת את שמות המוטבים ואת החלוקה ביניהם.

לעומת זאת, אם אתה מבוטח בקרן פנסיה, במקרה פטירה השארים הם שמקבלים את קצבת השארים. על פי החוק, שארים הם האלמנה וילדים על גיל 21, או ילדים מעל גיל 21 שאינם עומדים ברשות עצמם (למשל, נכה מלא). מכאן, שאם בנך מעל גיל 21, הוא ממילא אינו זכאי לקצבת שארים.

אני עצמאי שחוסך בקופת גמל. מהו בדיוק תיקון 3 שכולם מדברים עליו, ואיך הוא קשור אליי?

עצמאי המפקיד בקופת גמל צריך לשים לב שמראשית 2008, על פי תיקון 3 לחוק הגמל, כל ההפקדות ניתנות למשיכה כקצבה בלבד. קופות הגמל הוגדרו כקופת גמל לקצבה "לא משלמת".

משמעות הדבר היא שאתה צובר את הכספים לקצבה בקופה מסוימת, אך זו אינה הקופה ממנה תקבל את הקצבה. רגע לפני גיל פרישה תצטרך להעביר את הצבירה לקופת "משלמת", שהיא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

לכן, כדאי לעצמאי המעוניין לצבור קצבה להעביר את ההפקדות לקופת גמל לקצבה "משלמת" - קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, שממנה יקבל את הקצבה.

תשובות: איציק עוז, מנכ"ל משותף בסוכנות ניהול ההסדרים אגם לידרים

שאלות למדור אפשר לשלוח לכתובת sfat-hashuk@globes.co.il, ומומחים מכל התחומים יענו עליהן.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
לכתבה הקודמתחברת הביטוח שלי בקשיים, האם עליי לחשוש לכספי בעת הפרישה?