S&P מעלות מגיעה גם לחברות הממשלתיות: מכניסה את האג"ח של חברת החשמל לרשימת המעקב עם השלכות שליליות

זאת לנוכח הסיכון הכרוך במיחזור חוב בהיקף של 1.6 מיליארד דולר בשנת 2009 על רקע נזילותה הנמוכה ; וכן בשל תוכנית ההשקעות האגרסיבית אשר עשויה להגדיל את המנוף הפיננסי הגבוה כבר היום

סוכנות הדירוג S&P מעלות הודיעה הערב (ב') כי היא מכניסה את דירוג אגרות החוב של חברת החשמל לרשימת מעקב עם השלכות שליליות ( CreditWatch Negative). דירוג החברה נותר "+AA". ההכנסה לרשימת המעקב הינה לנוכח הסיכון הכרוך במיחזור חוב בשנת 2009 על רקע נזילותה הנמוכה.

פעולה דירוגית זו משקפת את השחיקה בנזילות החברה ובנגישותה למקורות מימון על רקע הצורך למחזר כ- 1.6 מיליארד דולר בשנת 2009 (מתוכם כ- 0.5 מיליארד דולר למיחזור כבר בחודש מרץ הקרוב). רמת הנזילות הנמוכה יחסית של החברה וכן תוכנית ההשקעות האגרסיבית אשר עשויה להגדיל את המנוף הפיננסי הגבוה כבר היום.

הכנסת הדירוג לרשימת המעקב משקפת גם את החולשה הקיימת בתוצאותיה הפיננסיות ואי הוודאות באשר לפעילותה של החברה הנובעים מדחייה בקביעת בסיס התעריפים החדש ומיחסי העבודה בחברה.

תוצאותיה של חברת החשמל בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2008 משקפות את המשך החולשה בתוצאותיה הפיננסיות של החברה כפי שבאו לידי ביטוי בין השנים 2005-7. תוצאות אלו הושפעו בעיקר משחיקה בתעריפי החברה והוצאות חד-פעמיות, כאשר היחלשות הדולר מול השקל הצליחה לקזז במעט גורמים שליליים אלו.

האנליסט של סוכנות הדירוג מציין כי שיפור בתוצאותיה הפיננסיות של החברה בשנת 2009 תלוי בין היתר במועד פרסום בסיס התעריפים החדש ומידת השינוי בתעריפים, כמו גם ביכולתה של החברה להוציא אל הפועל את תוכנית ההתייעלות. ומעריך כי התנאים הכלכליים בישראל ואי הוודאות הפוליטית לאור היערכות בחירות כלליות לכנסת בחודש
פברואר עשויים להחליש את יכולת החברה להוציא אל הפועל את תוכנית ההתייעלות ולהגדיל את החיכוכים עם ועד העובדים.

נכון לנובמבר 2008 , נדרשה החברה ע"י הקופה המרכזית לפיצויים לכסות גירעון
אקטוארי של כ- 0.7 מיליארד דולר בתקופה הקרובה. מחויבות זו עשויה לגדול בצורה מהותית במידה וסביבת הריביות בישראל תישאר נמוכה ביחס לנובמבר במהלך שנת 2009 . האנליסט מציין כי למרות המו"מ המתקיים בין החברה לקופה לעניין החבות של חלק מהתשלומים, ביצוע חלק מסוים מתוך החבות בשנת 2009 עשוי להיות בעל השפעה מהותית על תזרים המזומנים הפנוי של החברה, שצפוי גם כך להיות שלילי לאור תוכנית ההשקעות האגרסיבית.

ב-S&P מעלות מדגישים כי דירוג החברה נתמך בחשיבותה של החברה לכלכלת המדינה בכלל ולמשק החשמל בפרט, הבעלות המלאה של המדינה ומעורבותה של המדינה בפעילות החברה בדרך ישירה או עקיפה באמצעות רשות לשירותים ציבוריים
חשמל. הדירוג נסמך על תמיכת המדינה באמצעים עקיפים וישירים, המעלים את דירוג החברה מעל הדירוג העצמאי כחלק מתהליך המעקב אחר נזילותה של החברה ותמיכתה של המדינה, ואומרים כי הסוכנות תבדוק האם הממשלה תתמוך בנזילות החברה ככל שזו תידרש לכך.

נזילותה של החברה הינה חלשה, זאת לאור תזרים שלילי מפעילות שוטפת לאחר השקעות וקיומם של קווי אשראי בסכומים נמוכים (כ- 66 מיליון דולר) לעומת חלויות שוטפות של כ- 1.6 מיליארד דולר בשנת 2009 . יתרת המזומן שהסתכמה בכ- 750 מיליון דולר נכון לספטמבר 2008 , מסייעת ליכולת החברה להתמודד עם צרכי המימון במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009. להערכתם, מקורותיה של החברה עשויים להישחק במידה והחברה תידרש להעביר כספים לקופה המרכזית בשנת 2009. בנוסף, יכולתה של חברת החשמל לגייס מקורות מימון עשויה להיות מושפעת מאי וודאות מתמשכת בשווקי ההון
בעולם, תוצאותיה הפיננסיות והעסקיות, כמו גם מהמצב הפוליטי במדינה.

נציין כי חברת החשמל צפויה לנסות ולבצע גיוס הון בארה"ב ברבעון הראשון של השנה בהיקף של כ-1 מיליארד דולר, במידה ויכשל הגיוס תאלץ החברה לפנות לעזרת המדינה.

סוכנות הדירוג אומרת כי בטווח הבינוני, תוכניתה של המדינה להוציא אל הפועל את השינוי המבני במשק החשמל יכולה להעניק בתנאים מסוימים אפשרות לפירעון מוקדם של חלק מהחוב. מצב זה עשוי ליצור לחץ מהותי על החברה לנוכח נזילותה והיקף החוב הקיים.
נכון למועד הפרסום, הממשלה לא פרסמה הודעה על תמיכה פורמלית בחברת החשמל בטווח הקצר לנוכח צרכי מיחזור החוב או בטווח הבינוני לנוכח אפשרות לפירעון מיידי במידה והשינוי המבני ייצא אל הפועל.

במהלך הרבעון הקרוב, מתכוונים ב-S&P מעלות לשוב ולבחון את הצעדים שיינקטו על ידי החברה להגדלת נזילותה ולשיפור במיצובה הפיננסי והעסקי. בהתבסס על בחינה זו, תוציא סוכנות הדירוג את החברה מרשימת מעקב או תשנה את הדירוג תוך כדי הותרת החברה ברשימת המעקב.

[לאתר אפיקים סולידיים]

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988