יולי שוקי הון מקפיאה קידום מכירת השליטה בה למשה מידן ולנתי סטוליאר

פסגות, כנציגת מחזיקי האג"ח, תקפיא את האיום לבצע פירעון מוקדם לסדרת האג"ח עד יום חמישי

יולי שוקי הון מקפיאה קידום מכירת השליטה בה למשה מידן ולנתי סטוליאר, כך עולה ממכתב ששלח עורך הדין גיל אורן מטעם בית ההשקעות פסגות לד"ר שלמה נס, בעל השליטה ביולי שוקי הון. עוד עולה מהמכתב, כי פסגות, כנציגת מחזיקי האג"ח, תקפיא את האיום לבצע פירעון מוקדם לסדרת האג"ח עד יום חמישי.

ביום חמישי האחרון שלח בית ההשקעות פסגות, בניהולו של רועי ורמוס, מכתב התראה לפני דרישת פירעון מיידי, לאג"ח שהנפיקה החברה לפני כשנה וחצי, בטענה כי מכירת השליטה בחברה תרע את מצבם של מחזיקי האג"ח.

במסגרת העסקה, אמורה יולי שוקי הון להקצות כ-76% ממניותיה למידן וסטוליאר, וכן להקצות להם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות נוספות, במטרה לצקת את פעילות הנדל"ן שלהם, לתוך יולי שוקי הון. בתמורה, תקבל החברה בין 27% ל-35% ממניות קבוצת אופאל, הפועלת בתחום הנדל"ן היזמי בפולין, ונמצאת בשליטת מידן וסטוליאר. כתוצאה מהעסקה, המשקיעים ביולי שוקי הון ידוללו ב-77%, אך ההון העצמי של החברה יגדל בכ-65 מיליון שקל.

"בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול, אני מתכבד להודיעך כי מרשתנו הסכימה להשעות בשלב זה את מכתבנו שבנדון", ציין במכתב עו"ד אורן. "הסכמה זו ניתנה לאחר שהודעת לי כי החברה תמנע מלנקוט בפעולה כלשהי לקידום העסקה שנחתמה בין החברה ובעלי מניות השליטה לבין משה מידן ונתן סטוליאר... ולא תבצע כל פעולה למימושה או הוצאתה לפועל,
בטרם תחזור ותעדכן את מרשתי, בדבר כוונותיה ביחס לאפשרות הוצאתה לפועל או
ביצועה של העסקה, וזאת לא יאוחר מיום ה', 9 בינואר 2009", כתב. "כמו כן ציינת כי עדכון
דומה יועבר לנציגות מחזיקי האג"ח של החברה", הוסיף עורך הדין מטעמה של פסגות.

יולי שוקי הון היא חברת אחזקות והשקעות שכיום מהווה שלד בורסאי. שווי השוק שלה עומד על 9.53 מיליון שקל. בחברה מחזיקים הנרי קויפטייל (40.9%), רו"ח ועו"ד שלמה נס (5.5%) וטאו תשואות של אילן בן דב (5.4%). ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2007 זינק פי 2.81 לעומת ההפסד ברבעון המקביל ב-2007 והסתכם ב-11.17 מיליון שקל. לחברה הון עצמי של 5.55 מיליון שקל נכון לסוף ספטמבר ויתרות מזומנים בסך 102.59 מיליון שקל.

ליולי שוקי-הון 2 סדרות אג"ח (מתוכן אחת להמרה ) שערכן המתואם נטו מסתכם ב-141.44 מיליון שקל. הסדרות נסחרות בבורסה בתל-אביב לפי שווי-שוק של 55.1 מיליון שקל בלבד - 39% בלבד. הסדרה שאינה להמרה (א' ) צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית קבועה בשיעור 6.4% לשנה - לעומת 4% לשנה שנושאת הסדרה האחרת. הסדרות נסחרות בתשואה שנתית (נטו) לפדיון של 32.83%-28.9% בהץאמה, מול מח"מ של 2.85-4.71 שנים נטו. הסדרות אינן מדורגות.

יולי הוןיולי הון

[לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988