האוצר יפרסם בהמשך השבוע את תוכנית הסיוע לבנקים

לבנקים יינתנו 45 יום להחליט אם להצטרף לתוכנית ; בנק שיצטרף יוכל לגייס אג"ח בערבות מדינה תוך 9 חודשים

משרד האוצר יפרסם בהמשך השבוע את תוכנית הסיוע לבנקים, במסגרתה תינתן ערבות מדינה לבנקים לגיוס אג"ח לעשר שנים בהיקף של עד 6 מיליארד שקל. את התוכנית מגבשים החשב הכללי שוקי אורן וסגנו עמי לנדאו. לאחר פרסום התוכנית יינתן לבנקים פרק זמן של 45 יום במהלכם יוכלו להצטרף לתוכנית ולקבל ערבות מדינה להנפקת אג"ח. לאחר מכן יעמוד לרשות הבנקים שיצטרפו פרק זמן של 9 חודשים כדי לגייס את האג"ח בערבות המדינה.

עד כה הודיע רק בנק דיסקונט כי בכוונתו להצטרף לתוכנית. זאת על רקע הלימות ההון של הבנק העומדת על 10.59%, הנמוכה ביותר במערכת הבנקאית. כדי להגיע ליעד ההלימות הנדרש, שיעור מינימלי של 12% עד סוף 2009, על דיסקונט לגייס 1.9 מיליארד שקל, סכום שלא ניתן לעמוד בו ללא גיוס מסיבי של הון משני עליון בשוק ההון.

בהנחה שהבנקים יעמדו רק ביעד של מחצית מהצמיחה באשראי לפי נוסחת משרד האוצר, תאפשר הערבות הממשלתית את הפחתת עלויות הגיוס של הבנקים בהיקף של 750 מיליון שקל (חישוב מצטבר לאורך חיי האג"ח). במשרד האוצר העריכו כי הסיבה העיקרית שמונעת משאר הבנקים להודיע כבר עכשיו על הצטרפותם לתוכנית היא החשש מסטיגמה של בנק הזקוק לסיוע.

המדינה תגבה מהבנקים בתמורה לערבות עמלה בגובה 30% מהחיסכון, שתחושב על פי ההפרש בין עלות גיוס אג"ח בערבות מדינה לעלות גיוס אג"ח בנקאי רגיל. כיום מגייסים הבנקים בשוק ההון אגרות חוב במרווח של 2%-3% מעל אג"ח מדינה במח"מ דומה. לכן העמלה תהיה דיפרנציאלית ושונה בגובהה מבנק לבנק. 30% מהחיסכון יהוו את הרווח של הבנק ואילו היתרה בשיעור של 40% מהחיסכון, תישאר בידי המדינה כפיקדון. סכום זה יוחזר לבנק בהדרגה בהתאם לשיעור הצמיחה באשראי על פי נוסחה שתיקבע מראש ונועד לתמרץ את הבנק להגדיל את האשראי למגזר העסקי.

ההון שהוקצה לתוכנית, בהיקף 6 מיליארד שקל, יתחלק בין הבנקים - על פי נתח השוק שלהם. המדינה תיתן ערבות בשיעור 95% מההנפקה כששיעור הערבות יירד בצורה מדורגת לאורך חיי האג"ח. אחרי שנתיים ירד שיעור הערבות ל-80% ואחרי 4 שנים ל-60% וכך הלאה עד לפירעון האג"ח. שאלה שנותרה פתוחה היא כיצד והאם חלקו של בנק שלא יהיה מעוניין להשתתף יחולק בין בנקים אחרים.

צרו איתנו קשר *5988