הפרידמנית תשלם: מה חלקו של מס הכנסה בפרסים של זוכי הריאליטי?

רו"ח נדב הכהן: "שפרה מ'האח הגדול' עלולה למצוא את עצמה חייבת גם בתשלום מס ערך מוסף, שזה אבסורד - שכן מי שעושה עסקת אקראי הינו עוסק החייב בתשלום 15.5% מס"

זכייתה המתוקשרת של שפרה קורנפלד בפרס בסך מיליון שקל בתוכנית הריאליטי "האח הגדול", מעלה שוב לדיון את נושא המס שאמור להיות מוטל, אם בכלל, על אדם הזוכה בפרס (בכסף או בשווה כסף) במסגרת תחרות שבה השתתף. מסתבר שזו לא סוגיה פשוטה, ולדברי רו"ח נדב הכהן, ממשרד רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות', קיימות בנושא זה לכל הפחות שלוש עמדות מקצועיות, שכולן מעוגנות לכאורה בחקיקה ו/או בפסקי הדין.

לפי העמדה הראשונה והמחמירה, הזוכה חייבת במס הכנסה בשיעור המס השולי החל עליה, שכן מדובר ברווח מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. המשמעות: מס הכנסה בשיעור 47%.

לפי העמדה השנייה והמקובלת, הזוכה חייבת במס הכנסה בשיעור קצוב וסופי של 25%, בהתאם להוראות סעיף 2א לפקודת מס הכנסה.

לפי העמדה השלישית, הליברלית ביותר, לידי הזוכה הגיע תקבול נטול מקור מיסויי מוגדר, ולכן לא ניתן לחייבה כלל במס.

רו"ח הכהן מפרט את 3 העמדות השונות:

1. העמדה המחמירה: חסידי העמדה המחמירה ינסו בוודאי להסתמך, בין היתר, על החלטתו של השופט מגן אלטוביה בעניין קרן חיים, שניתנה ביום 19.11.2006 בבית המשפט המחוזי בת"א (עמ"ה 1109/04). באותו מקרה דובר ביחיד תושב ישראל, העוסק בייעוץ הנדסי בתחום האלקטרוניקה, שהגיש באמצעות משרד עורכי דין תביעה ייצוגית כנגד חברת סלקום בע"מ.

בהתאם להסכם הפשרה, שקיבל את אישור בית המשפט, קיבל קרן חיים סכום פיצוי אישי בסך 594 אלף שקל, ופקיד השומה החליט כי מדובר בהכנסה החייבת במס, בהתאם להוראות סעיף 2(10) לפקודה, שכן מדובר בשירות תיווך שניתן על רקע עסקי.

בית המשפט קבע באותו מקרה שיש לחייב את הנישום במס: "...השקעת משאבים של הון אנושי ושל ממון, תוך נטילת סיכון, מתוך ציפייה להשאת רווח בסופו של יום, הם ממאפייניה של עיסקה בכלל ולרבות עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי..."

2. העמדה המקובלת: חסידי העמדה המקובלת יוכלו בוודאי להשיב לחסידי העמדה המחמירה, כי החלטתו של השופט אלטוביה היתה ונותרה שנויה במחלוקת ואין לה בשלב זה תוקף משפטי מחייב. בנוסף לכך, אין דינו של תובע בתביעה ייצוגית כדינו של מי שמשתתף בתוכנית טלוויזיה שלא במסגרת עיסוקו.

יתר על כן, בהחלטה ה"היסטורית" שנקבעה בבית המשפט המחוזי בת"א בעניין ברוך משולם (עמ"ה 609/68) נקבע, כי מס בשיעור הרגיל יוטל (אך ורק) על מי שזכה בפרס במסגרת תחרות מקצועית, על רקע מסחרי מובהק.

במקרה של "האח הגדול", לעומת זאת, מדובר בתוכנית בידור, פופולארית ככל שתהא, ולא נתקיימו מלכתחילה התנאים הנחוצים להטלת המס על עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

3. העמדה הליברלית: חסידי העמדה הליברלית ירחיקו לכת עוד יותר ויטענו, כי אף הוראות סעיף 2א לפקודה (מס בשיעור קצוב על זכייה בפרסים) אינן חלות, בהתאם לחוק, על פרסים שניתנו במסגרת אישית.

מאחר והמחוקק לא הבהיר מהם פרסים שניתנו במסגרת אישית (פרס נובל? פרס ישראל?), ראוי לתת לחריג זה פרשנות רחבה, לא כל שכן כאשר עסקינן בתוכנית ריאליטי שעניינה באישיות המשתתפים, ואין על כן בסיס חוקי להטלת המס על זכייתה של שפרה.

* רו"ח הכהן, מי בסופו של דבר יקבע האם נגזר על ה"פרידמנית" לשלם מס? היא חוששת שיהיה זה פקיד שומה אשקלון.

הכהן: "למעשה אין מי שיחליט. עם זאת, עצם הזכייה מחייבת בהגשת דו"ח לפקיד שומה באזור מגוריה, אלא אם נוכה במקור מהזכייה לפחות 30% מס, ובאישור פקיד שומה. כיצד יתייחס פקיד השומה לדו"ח - קשה לדעת, לאור הגישות השונות".

* מה לגבי האפשרות לחייב את הזכייה גם במע"מ?

"אם תגבר ידם של חסידי הגישה המחמירה, בניגוד לדעתי, עלולה שפרה למצוא את עצמה חייבת גם בתשלום מס ערך מוסף, שזה אבסורד, שכן מי שעושה עסקת אקראי הינו עוסק החייב בתשלום 15.5% מס".

* האם זכיות קטנות יותר, למשל 50 אלף השקלים בהם זכה יוסי בובליל, גם הם חייבים במס?

"כאן המצב פשוט יותר, והתשובה היא שלילית. אפילו אם נופלת הזכייה בגדר זכייה בפרס, לפי סעיף 2א, הרי שכמו בזכייה בלוטו - עד 52,680 שקל (הסכום מתעדכן מעת לעת) חל פטור ממס. לדעתי, כאמור, הזכיות בתוכניות ריאליטי אינן אמורות ליפול בהגדרת 2א, אך בפועל תוכניות הטלויזיה נוהגות כך ולא מנכות מס עד לסכום זה".

* האם אפשר להשוות את הזכייה לזכייה בהגרלה, כמו של מפעל הפיס לדוגמה?

"כעיקרון, יש להבחין בין מי שקנה כרטיס הגרלה וזכה, אשר ימוסה בכל מקרה לפי סעיף 2א ב-25% מס (לזכיות מעל 52,680 שקל), לבין מי שזכה בפרס בעקבות מעשה אקטיבי, שגבה ממנו משהו, שהצריך השתדלות מסוימת. זכייה מסוג זה, שהיא על רקע אישי, אינה נופלת בגדר 2א, ולכן או שהיא פטורה או שהיא נופלת בגדר סעיף הסל 2 (10), המתייחס להכנסה על רקע מסחרי בלבד, לפי מדרגות המס האישיות".

* מה לגבי תוכנית ריאליטי כגון הישרדות, שגם היא מבטיחה פרס של מיליון שקל? ומה לגבי זכיות קטנות יותר, כמו בתוכנית כגון אחד נגד מאה?

"דין הישרדות כדין האח הגדול וכדין אחד נגד מאה. עד 52,680 שקל בפועל לא מנכים מס, ומעל לסכום זה ישנן עמדות שונות, ובית המשפט יכריע".

רשות המיסים מסרה ל"גלובס" בתגובה: "זכייה בפרס במסגרת תוכניות ריאליטי וחידונים, דוגמת האח הגדול, הישרדות, 1 נגד 100 וכו', נכנסת לגדרי סעיף 2א לפקודת מס הכנסה. תקרת הפטור הינה 52,680 שקל, נכון לשנת 2008. תקרת הפטור מוקטנת בגובה הסכום שחורג מהתקרה".

כלומר, זכייה בגובה 62,680 שקל תמוסה ב-5,000 שקל, לפי 25% מ-20 אלף (החריגה מהתקרה). בהתאם, זכייה בגובה 105,360 שקל ומעלה, כמו זכייתה של שפרה, תמוסה ב-25% מהשקל הראשון, שכן תקרת הפטור בסכומים אלה היא אפס.

צרו איתנו קשר *5988