"ביטול הפחתת אגרת רשות השידור - מחטף ערב בחירות"

כך טוענות תנועת אומ"ץ והאגודה לזכות הציבור לדעת ; דורשות מהשר יצחק הרצוג לבטל את ההחלטה

בעקבת ההחלטה שהתקבלה לפני כ-3 שבועות, לפיה ההפחתה הקבועה בשיעור אגרת רשות השידור תוקפא למשך 3 השנים הקרובות, פנו תנועת אומ"ץ והאגודה לזכות הציבור לדעת לשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, יצחק הרצוג, בטענה כי ראוי שההחלטה תבוטל. "אנו תמהים נוכח האופן המזורז בו מתבצע מהלך משמעותי שכזה, אשר אין דרך אחרת לתארו מלבד מחטף ערב בחירות", נכתב על-ידי אומ"ץ ולדעת.

במכתב שנשלח להרצוג על-ידי יו"ר תנועת אומ"ץ, אריה אבנרי, ויו"ר האגודה לזכות לדעת, פרופ' אלי פולק, נכתב כי "רק לפני כ-3 שבועות התקיים בוועדת הכלכלה דיון ביוזמת רשות השידור, אשר ביקשה בדחילו ורחימו לצמצם 3% מתוך ההפחתה. לנוכח החשיבות הציבורית של הנושא, איננו מבינים מדוע היה צורך דחוף להעביר את החוק ב-3 קריאות בזו אחר זו, ביום אחד ומבלי שניתן לציבור, אשר ייפגע מצעד זה, להביע את התייחסותו במסגרת ועדת הכלכלה או בכל מסגרת אחרת".

בנוסף לכך כותבים השניים כי "קיימת בעייתיות ביחסי הגומלין שבין אישים פוליטיים לבין גופי השידור ועיתונאים. הבעייתיות בקשר זה מחמירה אף יותר בתקופת בחירות, כאשר הפוליטיקאים מעוניינים במשדרים יותר מאשר בכל תקופה אחרת. קשה למצוא פוליטיקאי אשר יעז למנוע תקציב מרשות השידור בתקופת בחירות, כאשר הוא זקוק לחשיפה תקשורתית מקסימלית. אתה, מתוקף תפקידך כשר הממונה על רשות השידור, הבעת דעתך בדבר הצורך לנתק ולהרחיק עד כמה שאפשר את יכולת ההשפעה של פוליטיקאים על רשות השידור - עמדה שניתן לה ביטוי מעשי מאוד בהצעה לשינוי חוק רשות השידור".

לטענתם, קיום דיון וקבלת החלטה חטופה בעת הזאת עומד לכאורה בסתירה מהותית למהלך התקין של קבלת חוקים על-ידי הרשות המחוקקת. השניים מבקשים מהרצוג לנמק מדוע ההחלטה, כפי שנתקבלה, אינה מהווה מחטף ערב בחירות, אשר ראוי כי תבוטל. לדבריהם, לאחר קבלת תשובתו בכוונתם לשקול את המשך צעדיהם.