אלביט מערכות רוכשת את חברת שירון תקשורת לוויינים מפולאר תקשורת בכ-16 מיליון דולר

שירון פועלת בתחום טכנולוגיית התקשורת בפס רחב ומפתחת פתרונות המתאימים לדרישות להעברת מולטימדיה אינטראקטיבית

פולאר תקשורת , החברה הבת של פולאר השקעות , המרכזת את עיקר השקעות הקבוצה בתחומי התקשורת, הודיעה היום לבורסה בת"א כי חתמה עם אלביט מערכות יבשה ותקשו"ב - תדיראן, חברה בת של אלביט מערכות על הסכם שבו תרכוש את כל המניות של שירון מערכות לווינים, חברה נכדה בבעלות מלאה של חברה בת של פולאר.

למעלה מ-90% מבעלי המניות בשירון נענו להצעת הרכישה וחתמו על ההסכם. אלביט תשלם עבור שירון כ-16 מיליון דולר כשחלקה של החברה הבת של פולאר צפוי להיות כ-25 מיליון שקל.

שירון פועלת בתחום טכנולוגיית התקשורת בפס רחב ומפתחת פתרונות המתאימים לדרישות הגוברות להעברת מולטימדיה אינטראקטיבית. מערכת InterSKY™ שפיתחה שירון מאפשרת שידורי פס רחב באמצעות לווין לאזורים מרוחקים. הטכנולוגיה המתקדמת של שירון, שכבר הוכיחה את עצמה בשוק האזרחי, יוצרת סינרגיה והשלמה לטכנולוגיות התקשורת הצבאית המיושמות במערכות ובפתרונות של החברה.

התמורה הסופית שתשולם על ידי החברה בגין מניות החברה הנמכרות וביטול כל האופציות והניירות ההמירים של שירון, כפופה להתאמות מסוימות, לרבות גובה ההון החוזר של שירון, במועד השלמת העסקה.

השלמת העסקה כפופה לכך שיתקיימו מספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מעין אלו, לרבות רכישת 100% מהון המניות המונפק ונפרע של שירון על ידי החברה, בהתאם להוראות חוק החברות.

השלמת העסקה כפופה ומותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מעין אלו, לרבות רכישת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של שירון על ידי אלביט.

כתוצאה מהעסקה האמורה צפויה פולאר לרשום רווח לפני מס של כ-20 מיליון שקל. בפולאר הודיעו כי מרבית תמורת המכירה אמורה לשמש לפירעון התחייבויותיה הקיימות של החברה לבנקים.

צרו איתנו קשר *5988