פרואקטיביטי תובעת פיצויים של 16.5 מיליון שקל מבנק לאומי

החברה נמכרה ב-30 מיליון דולר, לאחר שהושקעו בה מאז הקמתה בשנת 1993 כ-17 מיליון דולר

חברת פרואקטיביטי, שנרכשה בידי EMC בשנת 2006, הגישה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה תביעת פיצויים בהיקף של 16.5 מיליון שקל מבנק לאומי בגין נזקים כספיים שגרם לה הבנק.

התביעה הוגשה לאחר פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, באפריל 2008 ובנק לאומי לא מכבד אותו ופסיקה נוספת, בגין תביעת בזיון בו קבע בית המשפט המחוזי כי הבנק מחויב להשיב לפרואקטיביטי את הכספים שהוא מחזיק בהם, ואף קבע קנס יומי בהיקף של 7,500 שקלים על כל יום שעובר והבנק לא משיב את הכסף. גם זה לא עזר.

הסכסוך בין לאומי לחברת פרואקטיביטי החל, כך על פי התביעה הנוכחית ב-2006. בין השנים 2000 ל-2002, בנק לאומי סיפק לחברה מימון לפעילותה בהיקף של 1.9 מיליון דולר. כשהתגבשה עסקת המכירה בין EMC לפרואקטיביטי, ביקשה החברה להסיר את השעבודים על נכסיה, כנגד פירעון יתרת ההלוואות, מכספי המכירה.

בתביעה נכתב כי הבנק ניצל בחוסר תום לב את העובדה שעסקת המכירה לא תוכל להתבצע ללא אישורו, ודרש שמלוא סכום התמורה עבור המכירה ישועבד לו. כך היה. אך גם לאחר פירעון ההלוואות בפרואקטיביטי נדהמו לגלות כי הבנק ממשיך לעכב את הכספים שהתקבלו ממכירת פעילותה של החברה ל-EMC. החברה נמכרה ב-30 מיליון דולר, לאחר שהושקעו בה מאז הקמתה בשנת 1993 כ-17 מיליון דולר.

לטענת פרואקטיביטי, היא פרעה את מלוא ההלוואות שהעמיד לה הבנק וניסתה להסדיר את שחרור כספי התמורה, אך הבנק מסרב בטענה כי מעבר להלוואה שנפרעה במלואה, מגיעים לו כספים נוספים מתוך התמורה. בתביעה החברה טוענת כי הבנק לא גילה שום עניין בלהבהיר לחברה איזה דרישות נוספות יש לו ועל מה הן מתבססות ולא בסיום הסכסוך ומציאת פתרון למחלוקת.

בדצמבר 2006 פרואקטיביטי פנתה אל בית המשפט המחוזי בתל אביב לקבלת צו המורה לבנק לאומי להסיר את השעבודים. באפריל 2008 במסגרת פסק דין הורה בית המשפט לבנק לאומי להסיר את השעבודים ולהשיב את הכסף. בבנק לאומי נמנעו למבצע את הפסיקה. פרואקטיביטי פנתה לבית המשפט וביקשה לאכוף את הפסיקה במסגרת תביעת בזיון, וזה הורה ללאומי לציית לפסק הדין והטיל קנס על כל יום שהבנק לא ממלא אחר הנאמר בפסק הדין, 7,500 שקלים.

לטענת פרואקטיביטי, בנק לאומי עדיין לא משחרר את הכספים, ומעכב סכום של 5.5 מיליון דולר המגיעים לחברה על מכירת נכסיה.

"ההתנהלות הכוחנית, הצינית וחסרת תום הלב של לאומי הסבה נזקים כספיים כבדים ביותר, בכלל זה הפסדים בגין הפרשים בשערי הדולר והפסדי ריבית בגין הכספים שעוכבו...והביאה להתעשרותו של לאומי על חשבון החברה".

פרואקטיבי נרכשה תמורת 30 מיליון דולר בשנת 2006, אחרי שהושקעו בה כ-17 מאז יום הקמתה. פרואקטיביטי מפתחת תוכנה המבצעת מיפוי תהליכים עסקיים בארגונים.

החברה ניהלה סכסוך משפטי נוסף, עם אחד ממקימיה בוריס שפירא שתבע אותה ודרש שפירא פיצוי בגין שעות ייעוץ ועבור רכישת זכויות יוצרים, אשר סיפק לחברה לפני מכירתה. פרואקטיביטי זכתה בתביעה ולא נדרשה לפצות את שפירא.