בנק ישראל בתחזית צמיחה המשקפת מיתון מובהק: חותך התחזית לצמיחה שלילית של 0.2% ב-2009

בתחזית הקודמת צפה בנק ישראל צמיחה בשיעור 1.5% ; מדובר בפעם השלישית שבה מעדכן הבנק המרכזי את תחזית הצמיחה של המשק ל-2009 ; ההודעה מאותתת על אפשרות סבירה כי פישר יוריד את הריבית מחר בשיעור דרמטי - ב-0.75%-1% ; שיעור האבטלה החזוי עודכן כלפי מעלה ל-7.6% - ועשוי לטפס ל-8% ב-2010

בנק ישראל הטיל פצצה על המשק. הבנק המרכזי חותך את תחזית הצמיחה של המשק הישראלי ל-2009 מ-1.5% לשיעור צמיחה שלילי של 0.2%-. מדובר בפעם השלישית שבה מעדכן הבנק המרכזי את תחזית הצמיחה של המשק. רק לפני חודשיים הוא עשה זאת מרמה של 2.7% ל-1.5%. בכך, מודה בנק ישראל לראשונה ובצורה רשמית כי בשנת 2009 המשק הישראלי יהיה במיתון.

התחזית סוללת את הדרך להורדת ריבית חדה יותר

לעדכון הזה צפויות השלכות גם על גובה הריבית במשק. נזכיר כי כעת מקיימת הנהלת בנק ישראל את הדיון המוניטרי המורחב המסורתי, שיימשך מחר בפורום המצומצם יותר ובו יחליט הנגיד על גובה הריבית במשק.

ההודעה זו מאותתת שישנה אפשרות סבירה, לעומת הערכות המוקדמות המדברות על הפחתה של 0.5% בלבד, כי יוחלט מחר על הפחתת ריבית משמעותית יותר של 0.75%, אם לא 1% שלם (בהסתברות נמוכה יותר). נזכיר כי לפני חודש החליט נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להפחית את הריבית ב-0.75% לרמה של 1.75% במונחים שנתיים.

"רוב המידע החדש הוא שלילי", נכתב בהודעה ששיגר הבנק. "הרעה ניכרת בפעילות הכלכלית וירידה בתחזיות הצמיחה והסחר העולמיות; ירידה בפעילות הכלכלית ברבעון הרביעי בישראל, ובייחוד ירידה חדה ביצוא ובייצור התעשייתי; למבצע 'עופרת יצוקה' עלות פיסקלית בלתי-מבוטלת, וכן עשויה להיות השפעה שלילית על יצוא שרותי התיירות".

מנגד, כותבים כלכלני בנק ישראל, כי השפעות שליליות אלו קוזזו חלקית על ידי השיפור בתנאי הסחר החיצוניים (בעיקר עקב ירידת מחירי הנפט) ועדכון ההוצאה הציבורית כלפי מעלה, שצפויות להשפיע באופן חיובי על הפעילות במשק. בפילוח של התחזית לפי רבעונים, מעריך הבנק הישראל שבראשות הנגיד, הפרופ' סטנלי פישר, כי היא במחצית הראשונה תחול ירידה ולאחריה תחילת צמיחה והתייצבות במחצית השניה, "וחזרה לקצב הצמיחה הפוטנציאלי רק באמצע 2010". כלומר, רק במחצית השנייה של השנה תתחיל ההתאוששות - אם כי היא תהיה מזערית והדרגתית מאוד.

שיעור האבטלה יעלה ל-7.6%

בתוך כך עדכן הבנק המרכזי את תחזיתו לשיעור האבטלה, הצופה עלייה לרמה של 7.6%, מהתחזית הקודמת שצפתה אבטלה ברמה של 7% בלבד - אף היא גבוהה בכאחוז מהרמה הנוכחית במשק.

עוד עולה מהודעתו של בנק ישראל, כי "העודף בחשבון השוטף צפוי להישמר למרות הירידה בפעילות הכלכלית, כתוצאה מהשיפור הניכר בתנאי החסר". בנק ישראל מעריך כי הגירעון בתקציב הממשלה יעלה בשנה הנוכחית ל-4%, לעומת 2.1% ב-2008, ועלייה של יחס החוב לתוצר אל מעבר ל-82%, בהשוואה ל-79% בתחזיתו הקודמת. בכך, ניתן להניח כי התחזית הקודרת ביותר קשורה לפעילות במגזר היצרני והעסקי והשלכותיו על שוק העבודה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה במשק בחודש נובמבר עמד על 5.9% שהם כ-175 אלף מובטלים. על בסיס נתוני הלמ''ס, ולפי התחזית המעודכנת של בנק ישראל, מדובר בכ-225 אלף מובטלים, כלומר, תוספת של 50 אלף מובטלים חדשים ב-2009 לעומת 2008.

לפי התחזית החדשה, אב, התוצר העסקי (התוצר בניכוי הפעילות של הממשלה) צפוי להתכווץ בכ-1% שלם לעומת צמיחה צפויה של 4.5% ב-2008 ושל 6.2% ב-2007. עוד מורידים בבנק ישראל לטריטוריה השלילית את אחוז השינוי ביצוא לירידה של כ-7%, של היבוא בירידה של כ-6.5% ושל ההשקעה לירידה של 6%. לגבי הצריכה הפרטית, צפוי דווקא גידול של כ-1%. עם זאת, מדובר בגידול שלילי בצריכה הפרטית לנפש (המכונה "רמת החיים"), שכן שיעור הגידול באוכלוסיה הינו 1.8%, גבוה מהגידול בצריכה עצמה.

התחזית ל-2010: תלויה בסביבה העולמית

בבנק יודעים לציין, כי למרות הירידה בתוצר לנפש, התחזית הנוכחית מתונה מזו הצפויה במדינות מפותחות אחרות: "נקודת המוצא הטובה של המשק הישראלי - ובייחוד העודף במאזן התשלומים ושיעורו הגבוה של החיסכון הפרטי, וכן תפקודה הטוב יחסית לעולם של המערכת הבנקאית, צפויים לאפשר למשקי-הבית להגדיל את הצריכה הפרטית השוטפת, וזו צפויה לקזז חלקית את הירידה בביקוש לשימושים אחרים", נכתב בהודעתו.

בנק ישראל גם שחרר תחזית ל-2010, המבוססת על שיפור מסוים בסביבה העולמית, על רקע עלייה בהיקף הסחר העולמי וירידה קלה בריביות הריאליות. בבנק צופים התייצבות בשיעור האבטלה, עליה של יחס החוב-תוצר לרמה של 85% בקירוב. "במידה והסחר העולמי לא יתאושש, שיעור הצמיחה החוזי הוא 2% ושיעור האבטלה הממוצע צפוי לעלות עד 8%".

עוד מורידים לטריטוריה השלילית את אחוז השינוי ביצוא לירידה של כ-7%, של היבוא בירידה של כ-6.5% ושל ההשקעה לירידה של 6%. "במידה והסחר העולמי לא יתאושש שיעור הצמיחה החזוי הוא 2%" נכתב בהודעה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988