צניחה חדה בתקבולי מיסוי בינואר: האוצר יאלץ להתמודד בפברואר עם החזר חובות של 33 מיליארד שקל

מנכ"ל ישיר בית השקעות: "הפן המכוער של המשבר הכלכלי החל להכות במשק הישראלי בעוצמה; קשה לדמיין יציאה מהמשבר לפני אמצע 2010"

סך ההכנסות ממסים הסתכמו בחודש ינואר 2009 בכ-14.3 מיליארד שקל, ירידה נומינלית של 16.4% לעומת ינואר אשתקד. כך מדווח היום (ה') משרד האוצר. הנתונים הם עקביים לתחזיות האוצר ובנק ישראל, לפיהן המשק הישראלי נכנס בתחילת השנה למיתון וכתוצאה מכך צפויה ירידה חדה בהכנסות המדינה ממסים וזינוק בגרעון הממשלתי.

הירידה בגביית המס משתקפת גם במס הישיר (מס הכנסה ומס חברות) וגם במס העקיף (מע''מ ומכס): הכנסות ממסים ישירים הסתכמו בכ-7.2 מיליארד שקל לעומת 9 מיליארד שקל בינואר 2008, ירידה ריאלית של 18%. ההכנסות ממסים עקיפים הסתכמו בכ-6.7 מיליארד שקל לעומת 7.6 מיליארד שקל בינואר אשתקד, ירידה ריאלית של כ-19%.

בחודש ינואר פעלה הממשלה ללא תקציב מאושר ובהתאם לחוק הממשלה יכולה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2008 בכל חודש, שהם 25.8 מיליארד שקל. מסגרת ההוצאה החודשית הכוללת שתוכננה בינואר, חודש שבו ההוצאה העונתית נמוכה, עמדה על כ-17.5 מיליארד שקל (כ-12 מיליארד שקל להוצאות משרדים ו-5.6 מיליארד שקל לפירעון חובות).

התכנון נעשה בהיקף כזה על מנת להשאיר יתרה מספקת לתשלום החזר חובות בהיקף עצום של כ-33 מיליארד שקל בחודשים פברואר-מארס 2009.

הגרעון הנגזר מנתוני תקבולי המס והוצאות הממשלה עומד על עודף בסך של 1.5 מיליארד שקל, אך גורמים במשרד החשב הכללי באוצר טוענים כי כבר בחודש הבא עודף זה יהפוך לגרעון גדול, כאמור בגין עלייה בהוצאה וזינוק בפרעון אג''ח ממשלה ורק במארס יחזור האיזון בחשבונות הממשלה.

צניחה במס על שוק ההון וחברות

גם בינואר בולטת הירידה בגביית מס על רווחים משוק ההון שהסתכמו ב-160 מיליון שק בלבד, ירידה של 45% לעומת ינואר אשתקד המשקפת את המשבר בשוק ההון. הגבייה ממס הכנסה הסתכמה בכ-3 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד שקל אשתקד, ירידה ריאלית בשיעור 16.4%. רוב הירידה מרוכז בגבייה מחברות בשיעור של 20%, נתון שמשקף את המיתון בפעילות הכלכלית.

ניתוח הגבייה לפי ענפים מעיד כי למעט בתעשייה נרשמה ירידה בכל הענפים, לרבות ענף הבנקאות, בשיעור של 64.4% בעקבות המשבר הפיננסי (הענף היווה כ-30% מהגבייה וכיום משקלו ירד ל-7% מהגבייה). כמו כן, נרשמה ירידה חדה בגבייה מענף הבנייה בשיעור של 27%, הנובעת בחלקה מרווח גבוה ממימוש נכסים של אחת מחברות הבניה בינואר 2008.

צניחה חדה של כ-50% נרשמה בהכנסות ממיסוי מקרקעין שהסתכמו בכ-322 מיליון שקל, חצי מהסכום שהתקבל בינואר 2008, נתון המבטא את ההאטה בביצוע עסקאות במשק.

ההכנסות ממע''מ נחתכו אף הן ב-15% ריאלית (4.8 מיליארד שקל), כשעיקר הירידה חלה בהכנסות ממע"מ יבוא בשיעור של 31% וזאת כתוצאה מהירידה בערך הייבוא בשיעור של 28%. ההכנסות ממס קניה ייבוא הסתכמו ב-868 מיליון שקל, ירידה של 42%.

מנכ"ל ישיר בית השקעות, גיורא סרצ'נסקי, התייחס לנתונים שפירסם האוצר: "הפן המכוער של המשבר הכלכלי החל להכות במשק הישראלי בעוצמה. לישראל צפויה שנה קשה במיוחד, והאבטלה צפויה לגידול משמעותי".

"פעולות הממשלה עד כה נעשות באיחור ובמינון לא מספיק והתוצאה תהיה קשה אף יותר. עד כה הגוף היחיד שפועל בעוצמה הראויה הוא בנק ישראל והנגיד, סטנלי פישר, כאשר הכלים שעומדים לרשותו הולכים ומתמעטים. לממשלה שתקום צפויה תקופה קשה ומאתגרת ובכל מקרה קשה לדמיין יציאה מהמשבר לפני אמצע 2010", הוסיף סרצ'נסקי.

צרו איתנו קשר *5988