כונס הנכסים הרשמי פירסם הנחיות לקביעת תשלומים עיתיים לחייבים בפשיטת-רגל

ההנחיות קובעות כי בקביעת גובה התשלום החודשי המושת על פושט-הרגל יובאו בחשבון הכנסתו הנוכחית, יכולת השתכרותו, הכנסות התא המשפחתי שלו והוצאות מחיה סבירות הדרושות לו ולבני משפחתו

הכונס הרשמי, עו"ד שלמה שחר, פירסם קריטריונים מנחים לקביעת תשלומים עיתיים לחייבים בהליך פשיטת-רגל. ההנחיות פורסמו במטרה להתוות עבור כלל מחוזות ופרקליטי הכנ"ר כללים אחידים לגיבוש עמדתם והמלצתם ביחס לקביעת גובה התשלום החודשי שישלם פושט-הרגל לטובת נושיו.

ההנחיות קובעות כי בקביעת גובה התשלום החודשי המושת על החייב יובאו בחשבון הכנסתו הנוכחית, יכולת השתכרותו, הכנסות התא המשפחתי של החייב ומקורות הכנסה אחרים כגון קצבאות, מזונות וסיוע כלכלי. כן יובאו בחשבון הוצאות מחיה סבירות הדרושות לחייב ולבני משפחתו, לרבות הוצאות מגורים וחינוך וכן הוצאות מיוחדות הנובעות מנסיבותיו האישיות של החייב, כגון הוצאות הנובעות ממצב בריאותי מיוחד וכיו"ב.

הבסיס המנחה לקביעת גובה ההוצאות הוא הסכום הפטור מעיקול על-פי חוק הגנת השכר, כאשר מצופה מחייבים לנהל אורח חיים ההולם פושט-רגל, על מנת לאפשר את מקסום התשלום החודשי לנושיהם. בהתאם קובעות ההנחיות, כי לא יוכרו הוצאות שאינן הולמות את התנהלות פושט-הרגל ושיש בהן לגרוע מיכולתו לפרוע את חובותיו לנושיו, כגון מנוי לחדר כושר, לבריכת שחייה, לעיתון יומי, לכבלים (מעבר לחבילת הבסיס), שהייה בבתי-מלון וכל הוצאה אחרת שאינה סבירה ואינה בגדר הוצאות מחייה בסיסיות.

ההנחיות גובשו על-ידי ועדת היגוי שהקים הכנ"ר ובוססו על החוק והפסיקה. באחרונה פירסם הכנ"ר הנחיות, במטרה לייעל את פעילות האגף ולהביא לאחידות בפעילות המחוזות השונים.

הקריטריונים לגובה התשלום החודשי:

* הכנסה של החייב ומקורות נוספים

* יכולת השתכרות של החייב

* הכנסת התא המשפחתי של החייב

* הוצאות מחיה סבירות הדרושות לחייב

צרו איתנו קשר *5988