החלטות מיסוי חדשות: ריט, פירוק שיתוף, גירושין והוצאות ביטול עסקה

החלטות פרה-רולינג חדשות של רשויות מיסוי מקרקעין שופכות אור על עמדת הרשות בנושאים שונים: קרן להשקעות במקרקעין (ריט), פירוק שיתוף, חלוקה אגב גירושין והוצאות שהוצאו תוך ביטול עסקה

רשות המסים פרסמה לאחרונה קובץ החלטות מיסוי (פרה-רולינג) חדש, הכולל החלטות מיסוי עקרוניות שניתנו בשנת 2007.

קובץ 19 החלטות מיסוי בתחום מיסוי המקרקעין, תחום המהווה חלק נכבד מכלל החלטות המיסוי, עסק באיחוד וחלוקה, השפעות מס בפירוק חברות, הזכאות לנכות הוצאות, סיווג כאיגוד מקרקעין, דירות מגורים, חלוקת נכסים אגב גירושין ובין יורשים ומספר נושאים נוספים. נסקור להלן חלק מן ההחלטות.

פורסמה החלטת מיסוי ראשונה בעניין קרן להשקעות במקרקעין (ריט). נקבע, כי רכישת מקרקעין מהיזמים בתמורה להקצאת מניות ואף בתמורה לנשיאה בהתחייבויות המעביר, תקים מס רכישה מופחת של 0.5%, ורק רכישות במזומן של נכסים תהיה חייבת בשיעור מלא (5%). החידוש בהחלטה הינו שגם הנשיאה בהתחייבויות המעביר מזכה במס הרכישה המופחת, ויש בכך כדי לסייע בהסרת חסמים להקמת ריטים.

החלטת מיסוי מעניינת אחרת עסקה בחברה שבה שני בעלי מניות בחלקים שווים, אשר עקב סכסוך ביניהם הגיעו למצב בו החברה אינה יכולה לתפקד. על מנת לאפשר את פירוק השיתוף הוצע לרשות המיסים מתווה שבו יתחיל פירוק של החברה, אחד מבעלי המניות יקבל מקרקעין כדי חלקו אגב הפירוק בפטור ממס. לאחר מכן ייעצר הליך הפירוק, ותיעשה חלוקת נכסים בעין ללא תמורה לפי סעיף 67 לחוק בין החברה לבעל המניות שיצא.

רשות המיסים לא הסכימה להעניק פטור ממס על ההעברה ללא תמורה לבעל המניות היוצא. עם זאת, לא נטענו טענות מפורשות כנגד הרעיון של פירוק זמני. לפיכך, יתכן שלא נשללה האפשרות שבנסיבות מסוימות יאושר מהלך של פירוק, העברת חלק מהמקרקעין לכל בעלי המניות (לפי סעיף 71 לחוק) ולאחר מכן הפסקת הפירוק.

החלטה אחרת עסקה בבני זוג שהתגרשו, ובהסכם הגירושין שנערך 10 שנים לפני הפנייה ובוצע בפועל, נקבע כי הזכויות בדירת בני הזוג תחולקנה שווה בשווה. בני הזוג ביקשו במועד מאוחר כאמור להעביר את הדירה לבעל, תוך התחייבות שלו להעביר סכומי כסף לגרושה ולילדים, וביקשו אישור כי ההעברה זו תוכר כהעברה אגב גירושין, ועל כן אינה חייבת במס. רשות המיסים נעתרה לבקשה זו על אף חלוף הזמן, ובתנאי שבית המשפט לענייני משפחה יאשר את המתווה כחלק מהסכם הגירושין.

בהחלטה נוספת נדונה השאלה האם הוצאות ביטול עיסקה אחת יוכרו כהוצאות מותרות בניכוי לפי חוק מיסוי מקרקעין במסגרת מכירה מאוחרת. באותו נושא התנהלו הליכים משפטיים בין המוכר לבין חברת ביטוח שמימנה לרוכש את הרכישה. הרוכש לא עמד בתשלומים, וחברת הביטוח תבעה מהמוכר את השבת הסכומים. נקבע כי ההוצאות משפטיות לביטול העיסקה יוכרו בניכוי.

לעומת זאת, הוצאות המימון (הפרשי הצמדה וריבית ששולמו מעבר להשבה) לא יוכרו בניכוי, מאחר שאינן הוצאות מימון לרכישת נכס או השבחתו. ההכרה בהוצאות המשפטיות פועלת בהתאם לרוחו של סעיף 39 מאז פס"ד בעניין מ.ל השקעות ותיקון 55 לחוק, והופכת למעשה את הילכת תישבי, שניתנה לפני כעשור. עם זאת, לטעמנו היה מקום להרחיבה גם להוצאות המימון. בשבוע הבא נסקור החלטות מיסוי שניתנו בתחומים נוספים. *

* הכותבים הם ממשרד עו"ד אלתר ושות'.

צרו איתנו קשר *5988