עוד מסימני המיתון: המדד המשולב למצב המשק הישראלי ירד בינואר ב-1.2%

ההחרפה במצב המשק באה לידי ביטוי בירידת מרבית רכיבי המדד, ובמיוחד בירידה חדה בפדיון ענפי המסחר והשירותים; לעומת זאת, עלה מעט מדד הייצור התעשייתי ; מדד מלניק ירד בינואר ב-0.9%

המדד המשולב למצב המשק בחודש ינואר 2009, ירד ב-1.2%. כך פרסם היום (ה') בנק ישראל. הירידה החדה במדד בינואר, והירידות בו בחודשים האחרונים, מעידות על גלישת המשק למיתון, שסימנים ראשונים לו ניכרו בנתוני המדד המשולב החל מהרבעון האחרון של 2008. מציינים בבנק ישראל.

ההחרפה במצב המשק באה לידי ביטוי בירידת מרבית רכיבי המדד, ובמיוחד בירידה חדה בפדיון ענפי המסחר והשירותים. לעומת זאת, עלה מעט מדד הייצור התעשייתי. יצוין כי מדדי ספטמבר-דצמבר 2008 עודכנו מעט כלפי מעלה, בעיקר בעקבות עדכון שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדדי היצור התעשייתי של חודשים אלה.

מדד הייצור התעשייתי עלה בדצמבר בשיעור של 0.7%, לאחר ירידה של 0.6% בחודש נובמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בדצמבר בשיעור של 6.1%, בהמשך לירידה בו של 1.2% בנובמבר. מדד יצוא השירותים ירד בינואר בשיעור של 2.3%, לאחר ירידה חדה בו של 11.8% בדצמבר. במדד יצוא הסחורות נרשמה ירידה של 0.9% בינואר לאחר ירידה של 7.3% בדצמבר. מדד היבוא ירד בינואר בשיעור של 0.4%, לאחר ירידה חדה של 20% בדצמבר.

מדד מלניק ירד בינואר ב-0.9%

חודש ינואר מצביע על החרפת המיתון בפעילות המשקית. מדד מלניק, הבוחן את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל, ירד בינואר 2009 ב-0.9%.

לפי הנתונים, מדד חודש ינואר הושפע מירידה חריגה של 6.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים, בחודש דצמבר, כהמשך למגמת ירידה שמסתמנת בו מחודש אוגוסט 2008. התפתחות זאת מבטאת מגמת ירידה של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית, שבנוסף לירידת הביקושים מחו"ל גורמים למיתון במשק.

כמו כן, בינואר נמשכת הירידה במדד היבוא, ובעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי - בהמשך לירידה החריגה שנרשמה בחודש דצמבר 2008. רכיבי מדד מלניק כוללים עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בדצמבר, לאחר ירידה של 0.6% בנובמבר; ירידה חריגה של 6.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בדצמבר, לאחר ירידה של 1.2% בנובמבר; ירידה של 0.9% במדד היבוא בינואר, לאחר ירידה חדה של 17.2% בדצמבר, ועלייה של 1.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בנובמבר, לאחר ירידה של 1.9% בחודש אוקטובר.

צרו איתנו קשר *5988