כך משיגים המלצה טובה

שלב מרכזי בתהליך קבלה לתפקיד הוא פנייה לממליצים: מה עושים כשאין לך כאלה?

בעבר נהוג היה להצטייד במכתבי המלצה ממקומות עבודה ולהגישם בפנייה לתפקיד החדש. כיום, ברוב המקרים לא מסתפק המראיין במכתב, וירצה לדבר עם ממליצים שהמועמד יתבקש למסור את שמם ואת מספר הטלפון שלהם.

כמסמך פסיבי, מכתב המלצה אינו מאפשר שאלת שאלות והבעת עניין בנושאים בעייתיים. שיחה מאפשרת למגייס להוביל את הממליץ לתחומים שאינם מוזכרים במכתב, כדי לבדוק אם גם בהם ההמלצה על המועמד עדיין חמה, ולהתעקש ולחקור דווקא אודות חולשותיו (ולמי אין כאלה?). כדאי לפיכך, בלכתכם לריאיון, להצטייד במכתב ולקוות שיהיו מקרים שיסתפקו בו.

כאמור, כיום, ברוב המקרים המגייס לא יסתפק בכך, ולכן יש להתכונן לדרישה למסור שמות ממליצים להמלצה טלפונית.

גיוס מפקדים

ברור שמצפים מכם להעביר שמות של מי שהיו עמכם בקשר מקצועי הדוק ולאורך זמן.

אם אין לכם ניסיון מקצועי, אפשר לבחור בדמויות אחרות שיעידו על כישוריכם: למשל, מרצה מהאוניברסיטה או מפקד בצבא. הם אולי לא יוכלו להעיד על יכולת מקצועית, אך המלצתם תעיד על תכונות אישיות כגון ארגון, כושר מנהיגות, תפקוד תחת לחץ, כישורי לימוד וכיוצא באלה.

אם אתם רחוקים מתקופת לימודיכם או מתקופת השירות הצבאי, ועדיין, אין לכם ממליצים שיעידו על יכולתכם המקצועית, משום שמדובר בעיסוק חדש שטרם צברתם בו ניסיון מסרו שם של המעסיק האחרון שעבדתם אצלו, והזכירו למראיין שהכישורים שנדרשתם להפגין בעבודה ההיא לא דומים לאלו שתדרשו להפגין בעבודה הנוכחית.

עדכּניוּת

בחירת ממליץ ממקום עבודה שעבדתם בו מזמן אינה רלוונטית. ממליצים רלוונטיים הם כאלה שהיה לכם קשר מקצועי עמם בתקופה הנוכחית, ועדיף ממקום העבודה האחרון שעבדתם בו עד כה.

אם לא עבדתם בתקופה זו, בחרו בממליץ ממקום העבודה הקודם גם אם עבר מאז זמן רב.

אם אתם עדיין עובדים ומחפשים עבודה במקביל, הסבירו למגייס את המצב, והציעו ממליצים מתאימים ממקום העבודה שקדם לנוכחי.


ממליצים בעייתיים

אם מכל סיבה שהיא, אתם חוששים לבחור במנהל הישיר הקודם כממליץ, בחרו במנהל עקיף. אם אתם חוששים גם מכך, בחרו בממליץ ממקום העבודה אחר, ומאוחר ככל שניתן.

במצבים כאלה עליכם להיות מוכנים להסביר למגייס את פשר הדבר. נמקו זאת בכך שהממליץ שאתם מתעקשים עליו, מכיר אתכם הכי טוב מבחינה מקצועית.

אם המגייס נחוש לשוחח עם מנהל שנמנעתם לקשרו אליו, אל תתחמקו - מסרו את השם ואת המספר. לצד זאת ציינו שלא הייתם במיטבכם בתקופה שבה עבדתם תחתיו, ולכן אתם חוששים שהוא עלול להצביע בעיקר על קשיים וחולשות, ולא על כישורים ומעלות.

חזקו טענה זאת במסירת שמות ומספרי טלפון של ממליצים אחרים, והפצירו בו לדבר גם איתם ולהיווכח שבהזדמנויות אחרות לא התעוררו קשיים שאותו מנהל עלול להצביע עליהם.


דמויות מרשימות

אם בעברכם (אפילו הרחוק) היה לכם קשר עם אנשים נודעים ובעלי מוניטין חיובי, בין אם כמעסיקים, מורים או לקוחות, כדאי לגייסם כממליצים.

למשל, אם עשיתם את ההתמחות כעורכי דין אצל השופט אהרון ברק או אצל דורית בייניש והם הסכימו להמליץ עליכם אז, כדאי לציין זאת. הופעת שמם בקורות החיים מוסיפה ערך רב, גם במקרה שהדבר היה לפני יותר מעשור, וגם אם לבסוף הקריירה שלכם לא התפתחה בתחום המשפטי.

כך, אם עבדתם כתקציבאים במשרד פרסום וטיפלתם בתקציב "שטראוס עלית" וכתוצאה מכך התפתח קשר עם עופרה שטראוס, או אם בקמפיין בחירות קיימתם קשר צמוד עם פוליטיקאי נודע וכן הלאה.


מניפת כישורים רחבה

דאגו לממליצים שיתנו היבטים מגוונים שלכם. לכל משרה בחרו בממליץ שיוכל להעיד על יתרונותיכם הרלוונטיים והמועילים למשרה המיועדת.

בתהליך קבלה למשרת ניהול בכירה, מנכ"ל חברה שעבדתם בה ואף בעליה יתאימו כממליצים. אם אתם מועמדים לתפקיד בענף המכירות המלצה טובה מלקוח שהיה בטיפולכם תשרת אתכם היטב.


תחזוקה

מוטיבציה: צרו אצל הממליצים מניע לעזור לכם, למשל על ידי כך שתחמיאו על התקופה שעבדתם אצלם והדגשה שלמדתם מהם רבות.

הדרכה: תארו לממליצים שלכם את המשרה המיועדת על דרישותיה המרכזיות, ובקשו מהם להתמקד בכישורים ובהישגים הרלוונטיים לה.

אם המועמדות היא לתפקיד מנהל פרויקטים בקשו להתמקד בכישוריכם כמנהלים, העומדים בזמנים ולא חורגים מתקציבים. אם היא לתפקיד הקשור לקשרי לקוחות (מכירות), בקשו להדגיש את נעימות הליכותיכם, יכולתכם ליצור קשר אישי ומחויבות אצל הזולת וכן הלאה.

מעקב: התקשרו לממליצים להודות להם, ונצלו את ההזדמנות כדי לברר את תוכן השיחה ולהקיש מכך על סיכויי קבלתכם.

בין אם התקבלתם ובין אם לאו, הקפידו לקיים שיחה נוספת עם הממליצים ועדכנו אותם בהתפתחות. הודו להם: "להמלצה שלך היתה השפעה רבה על כך שקיבלתי את התפקיד", או "אמרו לי שההמלצה שלך מצוינת והתרשמו ממך מאד, אבל העדיפו מועמד שיש לו יותר ניסיון".