חוות-דעת חדשה: כפייה של כניסת מפעילים וירטואליים תביא לירידה בהשקעות ולפגיעה בצרכנים

החברות הסלולריות הגישו את חוות-הדעת המשותפת של חברת הייעוץ הבינלאומית LECG למשרד התקשורת ; LECG :השוק הישראלי הוא תחרותי יותר מרוב השווקים באיחוד האירופי

החברות הסלולריות שלחו למשרד התקשורת את עבודת הניתוח שערכו באמצעות חברת הייעוץ הבינלאומית LECG שמנתחת את רמת התחרות בשוק הסלולרי בישראל ומתייחסת לדו"ח מלפני שנתיים של חברת הייעוץ NERA שאותה שכר משרד התקשורת לעניין זה.

ההמלצות של NERA היוו את התשתית לכניסתן של חברות סלולריות נוספות במודל של MVNO, כלומר מפעילים וירטואליים ששוכרים תשתיות מהמפעילים הקיימים ומוכרים שירותים סלולריים ללקוחות שלהם, במטרה להתחרות במפעילים הקיימים.

הדו"ח של NERA קובע שלא זוהה כשל שוק בשוק הסלולר הישראלי. במיוחד היא מצאה כי המחירים הנגבים בשוק הם נמוכים בסטנדרטיים בינלאומיים, השוק מתחלק יחסית בצורה שווה, הרווחים של המפעילים לא מוגזמים, והחדירה של מכשירי סלולר בשוק היא מאד גבוהה. בהתאם לכך נרה מתנגדת למדיניות כפייה של מפעיל MVNO בשלב של כתיבת הדו"ח, ובמקום זאת היא המליצה לאפשר לכוחות השוק לעשות את העבודה.

במידה ולאחר פרק זמן של חצי שנה לא יגיעו להסכמות המפעיל החדש מול המפעיל הותיק - תיבדק הסיבה לכך ואם היא נעוצה בסיבות אנטי תחרותיות יתערב השר לקבוע מחירים סיטונאיים בשוק. במידה ולא הופסק המו"מ כתוצאה מהתנהגות אנטי תחרותית יש להמשיך ולהימנע מהתערבות.

LECG מצאה בניתוח שעשתה כי השוק הישראלי הוא תחרותי מרוב השווקים באיחוד האירופאי, במיוחד יותר תחרותי משווקים שהוגדרו באיחוד האירופאי כתחרותיים על ידי הרגולטור באותה מדינה. לדבריה היא תומכת תמיכה מלאה בעמדתה של NERA שאין לכפות כניסה של מפעילים וירטואליים לשוק. יחד עם זאת בניגוד לעמדתה, הניתוח של LECG הראה שבהתחשב בהבדלים בהתפתחות הביקושים, המחירים בישראל עלו במידה פחותה מאשר באירופה. לכן כפיית פתיחה של הרשתות הקיימות לא תחולל שום יתרון לצרכנים ולהיפך, תביא בהכרח לקיטון בהשקעות.

לטענת LECG מפתיע לראות את עמדתה של NERA שממליצה ומעודדת מו"מ לכניסת שחקנים חדשים, "אנחנו חולקים על המסקנה הזו. המלצתה של NERA אינה נתמכת בדוח עלות תועלת. בעצם ניתוח כזה היה מוביל אותה למסקנה נגד כניסתם של מפעילים וירטואליים בשל אותם הסיבות שהיא המליצה נגד כפייה של כניסה של שחקנים כאלה.
לדעת LECG הכניסה של מפעילים וירטואליים לא תנפק שום שיפור ברווחת הצרכן. זו המסקנה הכלכלית היחידה העולה מהניתוח של NERA ומהניתוחים שלנו.

בנוסף, טוענות החברות הסלולריות כי NERA לא חישבה את העלויות שיכולות להיות להשלכות של ההמלצות שלה וכיצד הן ישפיעו על המפעילים ועל ההשקעות בשוק. צמצום ההשקעות יגרום לפגיעה ברווחת הצרכן קובעת LECG.

בעניין המו"מ בין המפעיל החדש למפעיל הקיים נאמר כי עמדתה של NERA והמדיניות של משרד התקשורת מאפשרת ללא חוות דעת משפטית לקבוע כי המו"מ או כישלון בו היה אנטי תחרותי. לדעתה צריכים להסדיר את התנאים ולהגדיר מהו כישלון במו"מ והאם הוא נובע מהתנהגות אנטי תחרותית או לא באמצעות תקדימים משפטיים מקובלים בעולם. לדעתה ההמלצה הזאת לא מחזיקה מים ולא ניתנת ליישום כי פשוט לא ניתן יהיה ליישם זאת, קובעת LECG.

צרו איתנו קשר *5988