HOT הגישה תביעת דיבה - וחויבה לחשוף את כל דו"חות התקלות בשירות הטלפוניה

HOT תבעה את חברת היי-נט בגין דוא"ל שהפיצו עובדיה תחת הכותרת "הקנסות והתקלות ב-HOT - טלנובלה של פרידה קשה" ; הנתבעים מצידם טענו להגנת אמת בפרסום - שלטענתם משקף היטב את השירות העגום של HOT

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הורה לחברת HOT לחשוף את כל דו"חות התקלות (היומיים, השבועיים, החודשיים והאחרים) שהופקו ביחס לניתוקים בקווי הטלפון שלה ולרעשים והפרעות בקווים מינואר 2007 ועד מארס 2008.

כן חויבה HOT לחשוף את הדו"חות הנוגעים לזמני הטיפול בתקלות ברשת הטלפוניה בתקופה זו, את התחקירים וסקרי שביעות-הרצון בעניין רמת שירותי הטלפוניה, את התכתבויותיה עם משרד התקשורת בנוגע לתקלות ולאי-עמידתה בתנאי הרישיון למתן שירותים אלה, ואת דו"ח טיב השירות ודו"ח תלונות המנויים ואופן הטיפול, שמסרה למשרד התקשורת.

ההחלטה ניתנה במסגרת תביעת דיבה בסך 10 מיליון שקל שהגישה HOT נגד חברת היי-נט (המנהלת קמפיינים פרסומיים באינטרנט) וכמה מעובדיה, בעקבות דוא"ל שרשרת שהפיצו עבור לקוח בו נטען כי שירותי הטלפוניה של HOT גרועים.

בדוא"ל, שכותרתו "הקנסות הטרטורים התקלות ב-HOT - טלנובלה של פרידה קשה", מתאר כותב עלום-שם בלשון ציורית אך בוטה את שאירע לו מאז הצטרף לחבילת "טריפל HOT" ואת קשייו בניתוק מהשירות.

HOT טענה בתביעה, באמצעות עו"ד קובי מאיר, כי מדובר בקמפיין עסקי מוזמן, שקרי ומגמתי, מטעם גורם מסחרי המעוניין להזיק לה.

באמצעות עוה"ד שמוליק קסוטו וקרן פסח ממשרד קסוטו-נוף טענו הנתבעים להגנת אמת בפרסום, שלטענתם משקף את השירות העגום שנותנת HOT למנויי הטלפוניה שלה, כפי שעולה מתלונות ומפרסומים בעיתונות. הם ביקשו מ-HOT לגלות שורה של מסמכים, שלטענתם דרושים להם להוכחת טענותיהם כי שירותי HOT אינם ברמה נאותה.

סודות מסחריים

HOT התנגדה לבקשה בנימוק שהמסמכים המבוקשים מהווים סודות מסחריים שגילויים יפגע בפרטיותה. כן טענה HOT כי חובה על הנתבעים להוכיח דווקא את המקרה הפרטי שתואר בדוא"ל, וכי המחלוקת אינה איכות השירות שמקבלים כלל מנוייה. במקביל, דרשה לחייב הנתבעים לחשוף מי הגוף שהזמין את הקמפיין.

השופטת דניה קרת-מאיר חייבה את היי-נט לחשוף את מזמין הפרסום, בנימוק ש"לזהות המזמין ולמניע הזמנת הפרסום יש רלוונטיות לבירור התביעה". כן חייבה את HOT לחשוף חלק מהמסמכים שהתבקשה לחשוף, שהם רלוונטיים להוכחת טענת אמת דיברתי מצד הנתבעים, "ואין מקום להעלות טענה של פרטיות או שמירה על סודות מסחריים".

קרת-מאיר הוסיפה כי "משבחרו התובעות לטעון בכתב התביעה טענות נרחבות באשר לנזקים שנגרמו לפעילותן, לקשריהן עם הלקוחות ולתשתית השיווק והשירות - הרי שהיסודות הרלוונטיים לתביעה נרחבים הרבה יותר מאותו פרסום ספציפי ומהשאלה האם הפרסום מתייחס לאירוע שהיה או לא". (ת.א. 1095/08).

צרו איתנו קשר *5988