ב. יאיר מוכרת את פרויקט "מצודת ירושלים" תמורת 127.4 מיליון שקל לקבוצת משקיעים בריטים

מדובר בבניין בן 5 קומות המיועד לדיור מוגן לגיל הזהב וכולל 116 יחידות דיור ברחוב ינובסקי 4 בירושלים ; אג"ח 5 מזנקת ב-25%

חברת הנדל"ן ב. יאיר , הנמצאת בשליטת האחים יאיר ויוסף ביטון, חתמה על הסכם למכירת פרויקט "מצודת ירושלים" תמורת 127.4 מליון שקל לקבוצת משקיעים בריטים. הקרקע בת 5.5 דונם ברחוב ינובסקי 4 בירושלים הוחכרה מהמנהל בשנת 2006 והוקם עליה פרויקט של דיור מוגן, הכולל 116 יחידות דיור.

ההשקעה בפרויקט השפיעה על תזרים המזומנים של ב. יאיר. תשעת החודשים הראשונים של 2008 הושקעו כ-22 מיליון שקל בפרויקט. חברת הנדל"ן לא דיווחה מה הרווח שתרשום כתוצאה מהעסקה.

בתחילה תכננה ב. יאיר לבנות בניין משרדים, אך הצליחה להשיג שינוי ייעוד לדיור לגיל הזהב. המבנה בן 5 קומות מעל מרתף חניה משועבד לטובת הנאמן לאגרות החוב (סדרה 5), בשעבוד קבוע ראשון ללא הגבלה. כן התחייבה החברה לשעבד לטובת הנאמן את זכויותיה בחשבונות בנקים בהם יופקדו פקדונות שיתקבלו מדיירים עתידיים בפרויקט לצורך רכישת זכויות דיור בפרויקט.

הרוכשת חברת "גל קולוני רזידנס" תוכל לשלם עבור הנכס במזומן או באגרות חוב (סדרה 5) של החברה. סדרה 5 נסחרת בתשואת זבל של 42%, נמוך ממרבית סדרות האג"ח של החברה כיוון שיש שעבוד טוב. בתגובה לידיעה מזנקת אג"ח 5 ב-25%.

במסגרת ההסכם נקבע שאגרות החוב שישמשו לתשלום יוכרו לצורך התשלום על פי ערכן ההתחייבותי במועד התשלום, בהפחתת מחצית ההפרש בין עלות רכישתן, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור של 6%, לבין ערכן ההתחייבותי במועד התשלום, ובהפחתת מחצית ההפרש בין עלות רכישת אגרות החוב שירכשו על ידי החברה בכספי תמורת האופציה לרכישה (2.6 מיליון שקל), ככל שירכשו, לבין ערכן ההתחייבותי במועד התשלום. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב שווה לקרן, ריבית והפרשי הצמדה שנצברו על אגרות החוב עד למועד התשלום.

ב. יאיר עדיין לא פרסמה את הדוחות לסיכום שנת 2008, אך דיווחה בחודש שעבר שמכרה בשנה החולפת 392 יחידות דיור (מהן 52 יחידות דיור ברבעון הרביעי של השנה) בהיקף כספי של כ-495 מיליון שקל (חלק החברה כ-415 מיליון שקל). זאת, לעומת 375 יחידות דיור שנמכרו בשנת 2007 בהיקף כספי של כ-344 מיליון שקל (חלק החברה כ-325 מיליון שקל).

צרו איתנו קשר *5988